Dit zijn de 10 meest gelezen artikels van januari 2023

Nettolonen stijgen met minimum 50 euro per maand vanaf 1 januari

Het afgelopen jaar kennen we een zeer hoge inflatie. Dit vertaalt zich in niet alleen in een automatische loonindexering per sector maar ook in een hogere indexering van de belastingtarieven, waardoor een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terecht komt, met een hoger netto loon tot gevolg.

Dit jaar zal de aanpassing van onze belasting schijven het nettoloon met minimaal 50 euro per maand doen toenemen. Op jaarbasis gaat het over minimum 600 euro netto. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dit gemiddeld maar vijf euro per maand of 60 euro per jaar. Vorig jaar ging het om ongeveer een derde of 240 euro per jaar. Deze stijging staat nog los van de automatische loonindexering van de sectoren.

>> Naar het artikel

Welzijn maak er geen prioriteit van

Nee, er staat geen spelfout in de titel. Maak géén prioriteit van welzijn. Het zijn de woorden van Ludo Verstraete, HR Director van DELA België tot augustus 2022 en bezielend spreker en schrijver over leiderschap, cultuur en HR. Momenteel schrijft hij een boek over het belang van waardering op de werkvloer, dat in het najaar van 2023 verschijnt. In zijn column kHRitisch bekijkt hij het #ZigZagHR thema van de maand vanuit en puntig en prikkelend perspectief.

>> Naar het artikel

Intrinsieke motivatie is niet altijd de beste

Leidinggevenden vinden van zichzelf dat ze goed kunnen motiveren, maar hun medewerkers gaan daar niet mee akkoord. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Bright Plus in samenwerking met marktonderzoeksbureau iVOX en motivatie-expert Hermina Van Coillie naar motivatie op de werkvloer bij 1270 Belgen. Je kan op vier mogelijke manier gemotiveerd zijn”, legt Hermina Van Coillie uit. “Het meest gekende onderscheid is dat tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Bij de eerste vorm, intrinsieke motivatie, doe je de taak omdat je die fijn of interessant vindt. De zelfdeterminatietheorie maakt nog een extra onderverdeling binnen extrinsieke motivatie: motivatie vanuit zinvolheid, interne dwang of externe dwang.”

>> Naar het artikel

Conny vertrouwt Stella p toe aan een vrouwelijk powerduo

Ondernemersicoon Conny Vandendriessche vertrouwt het dagelijks bestuur van Stella P. toe aan Tessa Dugardin en Julie Desmet, die respectievelijk 7 en 2 jaar aan de slag zijn bij de headhunter die externe bestuurders in raden van advies en bestuur plaatst. “Tessa en Julie hebben de inhoud en de drive om diversiteit anno 2023 te introduceren bij bedrijven.” Conny neemt, samen met collega-ondernemer Jos Deslee, de rol op van mentor en bestuurder.

>> Naar het artikel

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor hr

Traditioneel luidt een nieuw jaar nieuwe hr-maatregelen in. De energie- en grondstoffencrisis zal het komende jaar ongetwijfeld nog een grote rol spelen. Maar ook andere hr-nieuwigheden in 2023 kunnen een grote impact hebben voor Belgische werkgevers. Een overzicht van wat zeker is en wat nog wordt verwacht.

>> Naar het artikel

Welzijn moet gevoeld worden

We kunnen veel leren van de Zweden en al zeker op het gebied van welzijn op het werk. Elke dag drukken ze er even op de pauzeknop en genieten ze van elkaars gezelschap (fika). Gematigdheid (lagom) is er de sleutel tot een gelukkig leven. In Zweden zijn medewerkers zich erg bewust van een goede gezondheid en staat veiligheid voorop.

“En heel wat elementen van de Zweedse cultuur vind je terug bij Volvo Trucks Gent”, aldus HR Director Nele Eeckhout. Ze heeft het over de grootste vrachtwagenfabriek van de Volvo Group ter wereld en meteen ook over een belangrijke werkgever in ons land, goed voor ongeveer 5000 medewerkers. Safety, duurzaam ondernemen en productiviteit zijn topprioriteit.

>> Naar het artikel

Op weg naar historisch hoge indexering

Sectoren waar het loon éénmaal per jaar indexeert (vaak vanaf januari), stevenen af op een historisch hoge indexering van meer dan 10% in januari 2023. Dat blijkt uit de maandelijkse inschatting op basis van de macro-economische inflatiecijfers van HR dienstverlener SD Worx, die meer dan een derde van alle lonen in de privésector in België berekent.

>> Naar het artikel

Van superheld naar superverspreider

Meestal focust het welzijnsbeleid louter op de medewerkers en heeft het geen oog voor de leidinggevenden. Dat kan zware gevolgen hebben… Dat de leidinggevende een belangrijke impact uitoefent op het welzijn van een werknemer, is geen nieuw inzicht. Dat het mentaal welzijn van de leidinggevende zelf daarin een rol speelt, is wel een revelatie.

>> Naar het artikel

Met welke wetswijzigingen moet hr rekening houden in 2023

Recent is heel wat nieuwe arbeidswetgeving in werking getreden. Denk maar aan de Arbeidsdeal, al is dat lang niet de enige wijziging. Ook 2023 belooft uitdagend te worden voor HR… We spreken erover met Olivier Wouters, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, die de belangrijkste zaken van de nieuwe wetten en regels aanstipt.

>> Naar het artikel

Op 1 januari stijgt het loon van meer dan 1 miljoen Belgen….

Sinds vandaag is de gezondheidsindex van december gekend, die als basis dient voor de automatische loonindexatie van tal van sectoren in de privésector. Volgende grote sectoren nemen januari als vast moment voor indexatie: bedienden van PC 200, logistiek, land- en tuinbouw, voedingsindustrie en handel in voedingswaren, de horeca, de bouwsector, toeleveranciers aan de bouw, schoonmaak, papier en karton en financiële sectoren als verzekeraars. Het gaat in totaal om meer dan 1,3 miljoen werknemers in de privésector in België

>> Naar het artikel

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER