Rekrutering in tijden van arbeidsmarktkrapte

In een context van structurele arbeidsmarktkrapte, vergrijzing en (te) hoge werkdruk zullen we meer moeten werken met (te) weinig mensen, want de oplossingen liggen niet meer voor de hand. We gaan richting full-employment, werkloosheid zit op een all-time low en toch blijven we vissen in dezelfde vijvers. Tegen beter weten in. Ook de klassieke strategieën beginnen hun magie te verliezen. Veel meer dan over werkzaamheid gaat het over productiviteit en werkbaarheid. We zullen werk anders moeten inrichten zodat mensen niet uitvallen door (te) hoge werkdruk, meer autonomie ervaren en hun werk opnieuw als zinvol ervaren.

Op deze pagina vind je artikels, interviews, cijfers en onderzoek over rekrutering en talent acquistion:

  • Is talentpooling het antwoord op de arbeidsmarktkrapte?
  • Helpen hogere lonen The War on Talent winnen?
  • Welke rekruteringstrends moet je zeker kennen?
  • Leidt een krappe arbeidsmarkt tot meer inclusie?
  • Staart HR zich blind op workforce planning op korte termijn?
  • Is opleiden het nieuwe rekruteren?
  • Hoe maak je de meerwaarde van Employer Branding meetbaar?

Rekrutering in de spotlight

Exclusief voor abonnees

Meer over Rekrutering