Op 1 januari stijgt loon van meer dan 1 miljoen werknemers met 11%

Sinds vandaag is de gezondheidsindex van december gekend, die als basis dient voor de automatische loonindexatie van tal van sectoren in de privésector. Volgende grote sectoren nemen januari als vast moment voor indexatie: bedienden van PC 200, logistiek, land- en tuinbouw, voedingsindustrie en handel in voedingswaren, de horeca, de bouwsector, toeleveranciers aan de bouw, schoonmaak, papier en karton en financiële sectoren als verzekeraars. Het gaat in totaal om meer dan 1,3 miljoen werknemers in de privésector in België.(1)

Januari is voor verschillende sectoren in België het vaste moment om te indexeren. Voor veel sectoren hangt dat percentage af van de (afgevlakte) gezondheidsindex van december, die pas vandaag, op het einde van de maand, gekend is. Voor sommige sectoren gebeurt dit op basis van de (afgevlakte) gezondheidsindex van eind november2.

Sectoren met vaste indexering in januari (éénmaal per jaar)

De grootste paritaire comités (PC) – waar de lonen stijgen- zijn:

 • Het grootste PC voor de bedienden (PC 200 met 60.000 bedrijven en 500.000 werknemers)(3) indexeert met 11,08%; het betreft de bedienden in een dertigtal sectoren zoals de autohandel, betonindustrie, bouwbedrijven, call-centers, consultancy, grafische nijverheid, garages, glasindustrie, groothandel, houtindustrie, reclamebureaus, reisagentschappen, studiebureaus, tabaksondernemingen, uitgeverijen, uitzendkantoren, ICT, …
 • De bedrijven in logistiek (PC 226) moeten de lonen met 11,19% opslaan, voor 55.000 werknemers. Ook de handel in brandstoffen (PC 127 met zo’n 1.800 medewerkers) verhoogt de lonen met 10,9643% .
 • Ook de land- en tuinbouw indexeert eenmaal per jaar op 1 januari: in 2023 met 10,96% voor de arbeiders (PC 144 en PC 145 samen zo’n 38.700 werknemers)
 • De handel in voedingswaren waaronder slagerijen (PC 119 met ongeveer 37.000 werknemers) kent een index van 11,08% .
 • Verzekeraars (306) en bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten (PC 341), indexeren jaarlijks en in januari 23 met resp. 11,1905% en 11,08% , een impact voor meer dan 29.000 werknemers.
 • In januari gaan verschillende toeleveranciers aan de bouw de lonen opslaan: elektriciens (PC 149.01 bijna 28.000 werknemers(4])) met 11,19% . Ook de pannenbakkerijen (113.04) zijn in januari aan de beurt (index 11,19% ).
 • De lonen in de sector gebouwenbeheer, vastgoedmakelaars en dienstboden (PC 323 met zo’n 13.700 werknemers) stijgen met 11,08% .

Deze sectoren indexeren ook vast in januari, op basis van november (2):

 • Ook voor de horeca (PC 302) gebeurt de automatisch loonindexatie maar 1 keer per jaar, in januari: de lonen stijgen met bijna 11% nl. 10,964% voor 152.000 werknemers.
 • Ook de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220, samen goed voor ongeveer 98.000 werknemers), moet de lonen indexeren met 10,96%.
 • Ook het wegvervoer voor rekening van derden van PC 140.03 met resp. 90.000 werknemers kent een index van 10,96%.

Sectoren met meerdere indexaties per jaar, waaronder één in januari

Voor een aantal sectoren was het nog geen jaar geleden: deze sectoren indexeren meerdere keren per jaar, maar dus ook nu in januari:

 • De bouwsector PC 124 met meer dan 141.000 werknemers indexeert per kwartaal en deze bedrijven zien opnieuw in januari de lonen stijgen met 3,3266%. Ook de houtnijverheid met ongeveer 23.000 werknemers kent januari als vast moment voor indexering (PC 125 en 126), met in het eerste kwartaal van 2023 een stijging van resp. 3,32% en 3,33% .
 • De schoonmaak (PC 121 met een 50.000 werknemers) voorziet tweemaal per jaar een vast moment, nl. in juli en nu opnieuw in januari een stijging van 5,70% .
 • Werknemers in de financiële sector van banken (PC 310) en beursvennootschappen (PC 309) indexeren elke twee maand (voor bijna 47.000 werknemers); in januari 23 betekent dat een verhoging met resp. 1,87% en 1,8655%
 • Ook de paritaire comités werkzaam in de bewerking van papier en karton, , indexeren jaarlijks op 1 januari: dit jaar 5,89% erbij (PC 136, PC 222).

Deze indexering van januari betekent een serieuse stijging van de loonkosten voor de ondernemingen die ze moeten toepassen, de grootste van de laatste 50 jaar. Hopelijk ligt de grootste inflatie piek nu achter ons. Het is onduidelijk wat 2023 brengt

Jean-Luc Vannieuwenhuyse van het Kenniscentrum van SD Worx

1 Bron: op basis van de meest recente cijfers RSZ (tweede kwartaal 2022)
2 Lonen in horeca en voedingsindustrie stijgen in januari met ongeveer 11% | SD Worx
3 Het APCB PC200 (sfonds200.be)
4 Steunpunt werk 2020
5 Lonen in horeca en voedingsindustrie stijgen in januari met ongeveer 11% | SD Worx

! Alle percentages onder voorbehoud van bevestiging door de sectoren

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER