Nettolonen stijgen met minimum 50 euro per maand vanaf 1 januari

Het lijkt opnieuw Sinterklaas vandaag. De fiscus heeft vandaag de sleutelformule voor de nieuwe belastingsschijven bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 zal voor alle Belgische werknemers het netto maandloon stijgen, zowel in de privé als publieke sector. Dat komt door de jaarlijkse indexering en aanpassing van de belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing.

Het nettoloon van alle Belgische werknemers stijgt met minimum 600 € netto per jaar. Dat blijkt uit loonberekeningen door HR-dienstverlener SD Worx, onder meer voor brutomaandlonen van 2000€, 2750€, 3750€ en 4500€.

Kristiaan Andries, adviseur van het Kenniscentrum van SD Worx legt uit: “Het afgelopen jaar kennen we een zeer hoge inflatie. Dit vertaalt zich in niet alleen in een automatische loonindexering per sector maar ook in een hogere indexering van de belastingtarieven, waardoor een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terecht komt, met een hoger netto loon tot gevolg.

Dit jaar zal de aanpassing van onze belasting schijven het nettoloon met minimaal 50 euro per maand doen toenemen. Op jaarbasis gaat het over minimum 600 euro netto. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dit gemiddeld maar vijf euro per maand of 60 euro per jaar. Vorig jaar ging het om ongeveer een derde of 240 euro per jaar. Deze stijging staat nog los van de automatische loonindexering van de sectoren.”

In België gelden progressieve belastingschijven. Op het einde van het jaar wordt al je inkomen samengeteld. Dit inkomen splitst men dan op in onderdelen of schijven. Per schijf geldt er een ander belastingtarief. Deze belastingtarieven worden ook jaarlijks geïndexeerd. Zo niet, zou dit een onverkapte stijging van de belasting tot gevolg hebben en een aantasting van de koopkracht. De fiscus heeft nu de sleutelformule gepubliceerd voor 2023. SD Worx kan hiermee de cijfers voor 2023 berekenen, al is het afhankelijk van uw gezinssituatie.

Let op! Voor inkomstenjaar 2022 werd de bedrijfsvoorheffing berekend met de regels van 2022, dus met afronding van het belastbaar inkomen naar een lager veelvoud van 15 EUR. De oude tabellen met de BV per schijf 15 EUR verwijnen. Voor 2023 berekenen we de bedrijfsvoorheffing op het werkelijk belastbaar bedrag. Dit zorgt ervoor dat een verhoging niet meer kan leiden tot een licht lager nettobedrag.

Enkele sectoren indexeren jaarlijks op 1 januari hun lonen zoals de arbeiders en bedienden in de voedingsnijverheid (PC’s 118 en 220), Horeca (PC 302), bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200), arbeiders in het wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (PC 140.03), … Daarom simuleren de impact op het nettoloon van een combinatie van de aanpassing van de belastingtarieven met een index van het bruto maandloon. We gaan in de simulatie uit van een indexatie met 11%.1

unnamed 7

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER