Telewerken vanuit je vakantiebestemming. Kan dat?

Sinds de coronacrisis is telewerken het nieuwe “normaal” geworden. Omdat telewerken werknemers de mogelijkheid biedt om te kiezen waar ze werken, willen sommigen telewerken vanuit hun vakantiebestemming in de Ardennen, aan de kust of zelfs in het buitenland. Maar moet telewerk niet verricht worden vanuit de woonplaats van de werknemer? Kan telewerken tijdens een verblijf in het buitenland fiscale of parafiscale gevolgen hebben? Hoe zit het met de benodigde apparatuur en de gevolgen bij een ongeval? Partena Professional geeft meer toelichting.

Moet telewerk verricht worden vanuit de woonplaats van de werknemer?

“Nee, niet noodzakelijk. Telewerk kan evengoed vanop een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht Als de werknemer er met andere woorden voor kiest om te telewerken vanuit zijn vakantiebestemming in België of in het buitenland, dan mag dat, maar moet hij de werkgever daar vooraf van op de hoogte stellen en toestemming van de werkgever krijgen. Doet hij dat niet, dan gaat men ervan uit dat de plaats waar het telewerk wordt verricht de woonplaats van de werknemer is,” zegt Partena Professional.

Heeft telewerken in het buitenland gevolgen op (para)fiscaal gebied?

“Ja, telewerk in het buitenland kan gevolgen hebben, niet alleen op fiscaal gebied, en dus voor de belastingen, maar ook op het gebied van de sociale zekerheid. Het is mogelijk dat de telewerker belastingen en socialezekerheidsbijdragen moet betalen in het land waar hij telewerk verricht. Dit zal echter zelden het geval zijn als het maar een kort verblijf is enkel tijdens de vakantie.

Om onbedoelde gevolgen op het gebied van (para)fiscaliteit te voorkomen, moet men zich vooraf informeren over het land van bestemming, voldoen aan eventuele strikte voorwaarden en/of bepaalde formaliteiten vervullen. Ook hier is overleg tussen de werkgever en de werknemer van essentieel belang,” voegt Partena Professional toe.

Welke apparatuur is nodig om te kunnen telewerken vanuit een vakantiebestemming?

“De telewerker heeft op zijn vakantiebestemming dezelfde apparatuur nodig zoals thuis. De telewerker zal dus moeten beschikken over een laptop en een internetverbinding. Hij moet er zich ook van vergewissen dat er een beveiligde, stabiele en kwaliteitsvolle internetverbinding is, zodat hij zijn werk in de best mogelijke omstandigheden kan uitvoeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de telewerker, maar de werkgever kan hem er natuurlijk aan herinneren om zich goed uit te rusten, ook als hij niet thuis werkt,” zegt Partena Professional.

En het arbeidsrooster?

“Zelfs als hij op afstand telewerk verricht, moet de telewerker hetzelfde arbeidsrooster naleven als wanneer hij van thuis werkt. Hij moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Een werknemer die voor zijn werk bijvoorbeeld regelmatig contact heeft met klanten, zal tijdens de openingsuren voor de klanten dus bereikbaar moeten zijn. Als de werknemer wil telewerken in een land waarmee België een tijdsverschil heeft, kan dit uiteraard een probleem zijn. Voorafgaand overleg met de werkgever is dus essentieel,” herhaalt Partena Professional.

Wat bij een ongeval?

Een ongeval dat tijdens het telewerken vanuit een vakantiebestemming gebeurt, zal niet automatisch als een arbeidsongeval worden beschouwd. Het ongeval van de telewerker zal namelijk alleen als een arbeidsongeval worden beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moeten de werkgever en de telewerker een schriftelijk document hebben gesloten waarin de locatie van het telewerk en de periode gedurende welke het telewerk kan worden verricht, worden vermeld. Als de werknemer het slachtoffer wordt van een ongeval op de in het schriftelijk document vermelde plaats en gedurende de in het schriftelijk document vermelde periode, dan zal het ongeval in kwestie als een arbeidsongeval worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een telewerker in de loop van de voormiddag van de trap valt in het vakantiehuisje dat hij huurt in de Ardennen en het schriftelijk document duidelijk vermeld dat het vakantiehuisje de telewerkplek is en er in de voormiddag telewerk wordt verricht.

Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen schriftelijk document is, de telewerker die een ongeval heeft zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat.
“Werkgevers waarvan de werknemers telewerken vanuit een andere plaats dan hun woonplaats worden hoe dan ook sterk aangeraden om dit aan hun verzekeringsmaatschappij “arbeidsongevallen” te melden en vooraf na te gaan welke risico’s worden gedekt in geval van telewerken in het buitenland”, besluit Partena Professional.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER