HR Podcast: 4 tips bij overname van een bedrijf – in het hoofd van Chris Engels

In deze episode van Brainpickings, de HR-podcast van #ZigZagHR geeft Chris Engels 4 tips bij overname van een activiteit, afdeling of bedrijf. Chris Engels

  • Schetst de gevolgen van outsourcing, fusie of overname op sociaal vlak.
  • Wijst op de rechten van de werknemers van een overgenomen afdeling of onderneming.
  • Verduidelijkt welke werknemers genieten van een beschermd statuut, ook bij een outsourcing, fusie of overname.
  • Gaat de implicaties van een fusie of overname na op de overlegorganen.
  • Legt de nadruk op het belang van cao 32 bis, de Belgische toepassing van de Europese Richtlijn over het overnemen van medewerkers bij een overname. Hierdoor behouden de werknemers hun rechten ook bij de nieuwe werkgever.
  • Noemt de vraag over het toepassingsgebied van cao 32 bis een fantastisch interessante vraag voor een jurist, maar een absoluut afschuwelijke vraag voor iemand die in de praktijk staat.

Beluister de podcast en je bent niet alleen heel exact op de hoogte van de diverse voorwaarden en procedures op sociaal vlak bij overname van een activiteit, afdeling of bedrijf, je krijgt er ook verhelderend advies bij van een ervaren topadvocaat in arbeidsrecht.

Chris Engels Is advocaat, vennoot en co-founder bij Claeys & Engels. Hij legt zich toe op het individuele en het collectieve arbeidsrecht, meer bepaald op het individuele en collectieve ontslagrecht. Hij is ook specialist inzake de problematiek van de overdracht van ondernemingen, outsourcing en het toepasselijke recht in een internationale context. Op het vlak van het Europese recht schenkt hij tevens bijzondere aandacht aan de problematiek van de Europese ondernemingsraad. Hij doceert het vak Arbeidsrecht en Onderneming aan de KU Leuven.

+++

Honger naar meer?

And don’t forget: it’s a great time to be in HR!

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Twitter
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email

Event: Workforce Management als strategische succesfactor

26 OKTOBER 2023

Ook interessant

LEES MEER