Werksfeer sleutelfactor voor young professionals

Bedrijven schatten de verwachtingen van young professionals fout in. Dat blijkt uit een onderzoek van Unique Career en Hogeschool UCLL. Tussen 19 maart en 24 april 2024 bevroegen zij 124 bedrijven en 393 laatstejaarsstudenten uit de domeinen economie, talen, communicatie en onderwijs, zowel in bachelor- als masteropleidingen. De resultaten wijzen duidelijk op uiteenlopende visies.

Werksfeer als sleutelfactor voor young professionals

67 % van de bevraagde studenten noemt werksfeer als een van de vijf belangrijkste drijfveren om voor een werkgever te kiezen. Voor 22 % is het zelfs de doorslaggevende factor. Hier zijn bedrijven zich vandaag niet van bewust. Amper 5 % erkent dit als grootste stimulans. Bovendien vormt een onaangename werksfeer voor studenten de voornaamste reden om een bedrijf te verlaten. Slechts 5% van de organisaties benoemt dit pijnpunt.

Opvallend, want vier jaar geleden peilde Unique Career al naar de verwachtingen van young professionals, samen met Karel de Grote Hogeschool. Toen schatte slechts 2 % van de deelnemende bedrijven correct in dat young professionals afhaken bij een gebrekkige werksfeer. Sindsdien is het bewustzijn nauwelijks gegroeid.

“Wanneer young professionals ontslag nemen, veronderstellen bedrijven dat de nood aan een nieuwe uitdaging aan de basis ligt, terwijl ze vooral afknappen op een onaangename werksfeer. Het belang hiervan wordt enorm onderschat.”

Gitte Peeters, Business Unit Manager Unique Career

Verloning verschuift naar de achtergrond

Ook op andere vlakken verschillen de visies van schoolverlaters en bedrijven. Wat zoeken young professionals – naast een warme werksfeer – nog meer in een job? Zelf kennen ze veel waarde toe aan doorgroeimogelijkheden, een gevarieerd takenpakket, locatie en werkzekerheid.

Een trend die ook in 2020 al in het oog sprong: 66 % verkoos ontplooiingskansen toen boven een hoog loon. Nochtans geloven heel wat organisaties dat de huidige young professionals sterk focussen op verloning. Het belang van deze factor wordt dus overschat door de bedrijfswereld.

Stabiliteit boven mobiliteit

Vandaag leeft de perceptie dat young professionals lange tijd zullen jobhoppen. Zo denken de bevraagde ondernemingen dat jongeren die binnenkort de arbeidsmarkt betreden zich niet willen binden aan een bepaald bedrijf. De onderzoeksresultaten spreken dit tegen: de meerderheid van de deelnemende studenten wil binnen vijf jaar een definitieve job gevonden hebben.

Schoolverlaters streven dus, meer dan verwacht, naar jobzekerheid en standvastigheid in hun carrière.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER