Bijna 70% Belgen laat sollicitatie-keuze afhangen van ESG-engagement

Twee op drie Europeanen geeft aan dat ze bij een sollicitatie belang hechten aan de inspanningen die een bedrijf neemt op vlak van duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist PageGroup waarbij ze 4.755 werkenden en werkzoekenden ondervroegen rond duurzaamheidstopics. 67% van de Belgische respondenten zou hun beslissing om te solliciteren bij een bedrijf laten beïnvloeden door de afwezigheid van een ESG-beleid. Daarmee scoren de Belgen hoger dan het Europese gemiddelde. Volgens PageGroup passen deze cijfers in een beweging waarbij we steeds meer belang hechten aan de match tussen onze persoonlijke waarden en die van het bedrijf waar we werkzaam zijn.

Werknemers kiezen bedrijven die inzetten op duurzaamheid

Werknemers hechten veel belang aan een duurzaam beleid bij een mogelijke werkgever. Zo geven twee op drie Europeanen aan dat ze bij een sollicitatie belang hechten aan de inspanningen die een bedrijf neemt op vlak van duurzaamheid en diversiteit. In die context spreekt men vaak over ESG. Die afkorting staat voor environment (milieu), social (mens en maatschappij) en governance (bestuur). Dat zijn de drie belangrijkste pijlers om duurzaamheid te meten en vormen de basis voor duurzaam ondernemen. 64% van de Europeanen geeft aan dat de afwezigheid van een ESG-beleid hun beslissing om te solliciteren bij een bepaald bedrijf zou beïnvloeden.

Dat blijkt uit recent onderzoek van PageGroup waarvoor ze 4.755 werkenden en werkzoekenden over heel Europa bevroegen. Voor de Belgische respondenten lag dat cijfers nog hoger. 67% van de Belgische respondenten zou hun beslissing om te solliciteren laten afhangen van het ESG beleid van een bedrijf. Daarmee scoren we lager dan buurland Duitsland (72%), maar hoger dan Nederland (58%). In Frankrijk hechten de respondenten er evenveel belang aan als bij ons.

Match tussen persoonlijke waarden en die van de werkgever is steeds belangrijker

Deze cijfers passen in een beweging waarbij we steeds meer belang hechten aan onze persoonlijke waarden en de afstemming daarvan met onze job. Volgens PageGroup is het dan belangrijk dat je werkgever je waarden deelt.

“Wanneer je persoonlijke waarden matchen met die van je werkgever, is de kans groter dat je gelukkiger en meer geïnspireerd bent op je werk. Wanneer je werkethiek overeenkomt, zal je het gevoel hebben dat je een positieve impact hebt, op een manier die belangrijk is voor jou. En dat zal leiden tot een hoger welbevinden voor de medewerkers,” aldus Laura Nibelle, Belux Senior HR manager en Head of D&I & CSR van PageGroup.

De reden hiervoor is dat je dan meer intrinsiek gemotiveerd bent om je in te zetten voor je werkgever. “Het is daarom dan ook belangrijk dat je voorafgaand aan de sollicitatie nagaat wat je eigen waarden zijn, en waarom je dit belangrijk vindt. Over welke waarden kan er volgens jou niet onderhandeld worden? Deze waarden moeten ook aanwezig zijn bij je toekomstige werkgever, anders wordt elk dag een strijd en zal je met tegenzin naar je werk gaan” vult Laura Nibelle aan.

Ga aan de slag met diversiteit

De cijfers benadrukken het belang voor bedrijven om actief aan de slag te gaan met hun ESG-beleid. Zo onderstreept PageGroup het belang om binnen het rekruteringsteam de waarden rond duurzaamheid en diversiteit centraal te zetten. Want ook op de Europese en Belgische arbeidsmarkt is er nog veel discriminatie op vlak van gender en etniciteit, maar ook op vlak van leeftijd. Leeftijd is de factor waarop het vaakst gediscrimineerd wordt. Vooral voor kandidaten ouder dan 50 jaar komt dit vaak voor. 23% van de Belgische kandidaten kreeg ooit al te maken met discriminatie op basis van leeftijd. Daarmee doen we het wel beter dan het Europees gemiddelde. Daar gaf 34,3% van de kandidaten aan ooit al gediscrimineerd te zijn omwille van leeftijd. Dit aantal lag nog hoger bij +50 jarigen, waarbij 41,3% al discriminatie op basis van leeftijd had meegemaakt. In ons land gaven slechts 22,1% van de +50 jarigen aan dat ze al gediscrimineerd waren op basis van leeftijd, dat is ongeveer gelijk aan het algemene gemiddelde. Op dat vlak wijken we dus af van de Europese tendens.

“Om onder andere discriminatie tegen te gaan, is het belangrijk om een ESG-beleid om te zetten in daden”, zegt Laura Nibelle. “Zo maken we onze ambitie rond diversiteit op een concrete manier waar door nauw samen te werken met Diversicom, een vzw die de tewerkstelling van mensen met een beperking op basis van hun vaardigheden vergemakkelijkt. Deze vorm van discriminatie blijft de tweede grootste in België en hoewel er al stappen gezet werden, blijft er nog veel werk,” vult Nibelle nog aan. En die inspanningen worden beloond. Op 6 april werden de Corporate Citizenship 2023 awards van CAP48 uitgereikt. PageGroup kreeg de award binnen de categorie solidariteit omwille van hun jarenlange inzet om drempels voor werkzoekenden met een beperking weg te nemen.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER