ProUnity wint 4-jarige raamovereenkomst met Smals voor werving externe experts

De ICT-dienstenorganisatie van Belgische publieke instellingen Smals gunt een belangrijke overheidsopdracht voor het vinden en beheren van externe kenniswerkers aan talent matchmaker ProUnity. De raamovereenkomst loopt over 4 jaar en verlengt een eerdere samenwerking.

Eigen medewerkers aangevuld met externe experts

Na een intensieve aanbestedingsprocedure geeft Smals voor de derde keer op rij zijn vertrouwen aan ProUnity. Naast prijs en prijsbeleid hield Smals rekening met de administratieve en commerciële voorwaarden, de integratie, methodologie en werking van het platform. De raamovereenkomst laat Smals en haar leden toe om naast eigen medewerkers in loondienst ook gericht extern ICT-talent in te zetten, zoals freelancers en professionals uit de privésector. De overheid rekent zo op de terbeschikkingstelling van extern ICT-talent aan een maatschappelijk verantwoorde kost en met prijsevoluties die stroken met de budgettaire discipline die van onze overheid wordt verwacht.

Smals vzw is de gemeenschappelijke ICT-organisatie van overheden in de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg, die haar diensten aan kostprijs levert aan de aangesloten publieke instellingen. Het verlengt nu zijn samenwerking met ProUnity, om de aanhoudende vraag naar externe ICT-experts bij de overheden te beantwoorden. De raamovereenkomst is in werking getreden op 1 januari 2023.

Mooie kansen voor freelancers

Vanaf 2023 kunnen freelancers en andere privé-actoren via het ProUnity-platform opnieuw hun talent aanbieden aan Smals en haar leden. Nu al publiceren een 50-tal organisaties er dagelijks opdrachten voor externe ICT-medewerkers. Tot de huidige gebruikers behoren onder meer het Federaal Parlement, de Federale overheidsdiensten van Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken, en Ontwikkelingssamenwerking, de Waalse overheid, Sciensano, RIZIV, RVA, Forem, Actiris, de Federale Politie en het Centrum voor Cybersecurity, enz. De nieuwe raamovereenkomst verzekert hen continuïteit in hun manier van samenwerken met de privésector, op een eenvoudige en kostenefficiënte manier.

Kandidaten schrijven zich gratis in om mee te dingen naar interessante opdrachten bij bedrijven en overheden. Ze krijgen elke dag opnieuw aanbiedingen om mee te werken aan innovatieve projecten die de samenleving ten goede komen, binnen de strategie van shared services, minimale kosten en respect van de budgettaire discipline die van onze overheid wordt verwacht.

ProUnity maakt de toegang tot deze opdrachten voor kenniswerkers snel en eenvoudig, via de combinatie van zijn uitgebreide marktplaats, een VMS-platform en advies op maat. Het bewaakt de volledige samenwerking, vanaf de publicatie van nieuwe missies en het beheer van de contracten en tijdsregistratie tot rapportering en facturering, met strikte inachtneming van de Belgische fiscale en sociale wetgeving. Zo werken alle partijen vlot en efficiënt samen, waardoor steeds meer opdrachtgevers en externe experts elkaar vinden op het platform. Dit maakt ProUnity tot het snelst groeiende HR-techbedrijf van België.

De beste talenten aan de beste prijs

Donald De Keyser, Management Controller bij Smals: “Onze overheden investeren fors in technologie en innovatie, met het oog op een betere dienstverlening aan burgers en ondernemingen. Om dit te ondersteunen gaat Smals dit jaar op zoek naar zo’n 400 nieuwe medewerkers. Tegelijk vullen we onze projecten en diensten aan met ICT-expertise vanuit de private markt. Via ProUnity geven we een grote groep freelancers en dienstverleners een toegangspoort om mee te stappen in onze strategie van shared services, kostenminimalisatie en prijscontinuïteit. Ze kunnen meewerken aan erg boeiende projecten, in allerlei domeinen, met gelijke kansen voor iedereen.”

Frank Robben, CEO van Smals: “De overheid dient zuinig om te springen met de financiële middelen die de belastingbetaler haar ter beschikking stelt. Onze strategie is al jaren om de aangesloten overheden ‘shared services’ aan te bieden van hoge kwaliteit tegen minimale kosten. Dat doen we dankzij hergebruik van softwarecomponenten en schaalvoordelen, en ook door gericht een beroep te doen op expertise uit de privésector. Via ProUnity hopen we dit opnieuw te kunnen doen met minimale administratieve kosten voor alle partijen. We verwachten van externe ICT-medewerkers, en de bedrijven die deze ter beschikking stellen, dat ze ten volle instappen in onze strategie van hergebruik en schaalvoordelen. Concreet kunnen zij meebouwen aan optimale diensten voor burgers, ondernemingen en overheidsdiensten, tegen een maatschappelijk verantwoorde kost, die de budgettaire discipline bij de overheid respecteert. We zullen dit ook systematisch monitoren.”

Tania Vivane, Senior Client Director bij ProUnity: “Smals is een echte pionier in het gepast inzetten van extern talent bij belangrijke projecten voor de samenleving. De arbeidsmarkt verandert, en Smals heeft dit snel ingezien. Ze verdienen lof voor hun durf en visie. Samen met hun leden en met ons geven ze die vernieuwing mee vorm, altijd constructief en met respect voor de markt en de wetgeving. Onze samenwerking is gebouwd op vertrouwen, het is geweldig dat we ze nu verder kunnen uitbouwen.”

“Het winnen van deze overheidsopdracht is een bekroning van het werk van heel ons team”, besluit David Muyldermans, CEO van ProUnity. “Waar we in 2017 bij een eerste samenwerking nog een beperkte impact hadden, zijn we samen met Smals gegroeid in de rol van ‘magneet’ voor extern talent. Snel en vlot extern toptalent vinden en beheren is onze passie; het vertrouwen van onze groeiende groep klanten bewijst dat het werkt!”

Knipsel

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER