Dit zijn de Baanbrekende Werkgevers ’23!

In 2022 legden 71 organisaties succesvol ons certificatietraject af en mogen zich hierdoor een jaar lang Baanbrekende Werkgever ’23 noemen. Elk van deze organisaties ging aan de slag met een specifieke uitdaging binnen één van de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever: minder onderweg, slimmer en groener onderweg of mensgericht hybride werken. Baanbrekende Werkgever is een initiatief van Antwerp Management School, De Lijn en Jobat.

Context bij ons traject: flexibiliteit is key

De nood aan flexibele oplossingen binnen hr is vandaag groot. Of het nu gaat over de werktijden, de werkplek, het welzijn of het woon-werkverkeer. Medewerkers verwachten dat er rekening gehouden wordt met hun specifieke situatie en behoeften.

Maar flexibiliteit en personalisatie betekenen ook complexiteit. Het certificatietraject van Baanbrekende Werkgever helpt organisaties hun eigen weg te vinden binnen deze complexe uitdagingen.

Enerzijds vinden onze deelnemers inzicht en sturing bij gelijkgestemde werkgevers. Anderzijds krijgen ze via het traject de tijd en het mandaat om deze strategische hr-thema’s aan te pakken en te implementeren binnen de eigen organisatie.

BBWG Sparring session min

Onze beweging groeit!

In 2021 behaalden 50 organisaties het certificaat Baanbrekende Werkgever ‘22. Dit jaar groeit de beweging verder naar 71 organisaties!

Met het behalen van dit certificaat benadrukken deze 71 organisaties hun engagement om de medewerker centraal te plaatsen binnen hun beleid rond hybride werken en duurzame mobiliteit.

In de categorie grote organisaties vinden we werkgevers zoals UZ Brussel, Cegeka, Arvesta, Imec, Aquafin, Universiteit Hasselt, Pfizer en Janssen Pharmaceutica terug. Maar ook 20 lokale besturen zoals Gent, Brugge, Kortrijk, Mechelen, Roeselare en Herentals ontvangen het certificaat. Daarnaast mogen ook heel wat KMO’s zoals ACA Group, Pelckmans, Liantis, Corona Direct en The Digitals zich een Baanbrekende Werkgever ’23 noemen.

>> ONTDEK OP MAANDAG 14 NOVEMBER HIER ALLE BAANBREKENDE WERKGEVERS ’23

Wat houdt het certificatietraject Baanbrekende Werkgever precies in?

Het traject begon in het voorjaar met een maturiteitsrapport waarbij de organisaties hun eigen beleid tegen het licht hielden en werkpunten in kaart brachten. Vervolgens koos elk van de organisaties een heel specifieke uitdaging om in 2022 te vertalen naar een plan van aanpak. Enkele voorbeelden van populaire uitdagingen:

  • Hoe implementeren we fietsleasing binnen onze organisatie?
  • Hoe versterken we de verbondenheid tussen teams binnen het hybride werken?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze werkplek aangepast is voor het hybride werken?
  • Hoe installeren we team afspraken om het hybride werken vlot te laten verlopen?

Met deze uitdaging stapte elke organisatie in het leertraject. Het objectief: tegen het einde van het jaar een goed onderbouwd plan van aanpak uitwerken om de uitdaging binnen de organisatie aan te pakken. Dat leertraject begon in april met een boot camp op de campus van Antwerp Management School.

In mei en juni werden er champion sessions georganiseerd. Daarbij deelden de meer mature organisaties binnen elke pijler hun eigen beleid. Zo konden onze werkgevers gaan binnenkijken op de werkplek bij AFAS Software en Aquafin, ze kregen inzage in het mobiliteitsbeleid van UZ Brussel, Janssen Pharmaceutica en IDEWE, ze leerden van Arvesta, Pfizer en Stad Roeselare hoe zij engagement en welzijn op peil houden binnen het hybride werken, etc.

BBWG Champion session Aquafin min
BBWG Boot Camp Antwerp Management School min

Na de zomer ging het leertraject verder in kleine groepjes van drie organisaties. Tijdens deze sparring sessions werden de openstaande uitdagingen in alle transparantie met elkaar besproken en gaven we elkaar tips en inspiratie om tot een goed onderbouwd plan van aanpak te komen.

Organisaties die dit volledige traject op een geëngageerde manier hebben afgelegd ontvangen nu het certificaat Baanbrekende Werkgever ‘23.

Over Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever is een beweging van Belgische werkgevers die er resoluut voor kiezen om de mens centraal te stellen in hun beleid rond hybride werken en mobiliteit.
Baanbrekende Werkgever is een initiatief van Jobat, De Lijn en Antwerp Management School. Het ontstond in het najaar van 2020 als een charter dat door meer dan 170 organisaties werd ondertekend.

In 2021 evolueerde dit charter naar een beweging Baanbrekende Werkgever waarmee we impact willen genereren op het beleid van organisaties rond onze drie pijlers (minder onderweg, slimmer en groener onderweg, mensgericht hybride werken).

Het certificatietraject Baanbrekende Werkgever is één van onze initiatieven om deze impact waar te maken. Daarnaast organiseren we regelmatig panelgesprekken over de thema’s van Baanbrekende Werkgever of gaan we binnenkijken bij organisaties die pionierend zijn op één van deze onderwerpen.

BBWG Panelgesprek over team afspraken binnen het hybride werken min

>> De derde cyclus van ons certificatietraject start na de kerstvakantie. Inschrijven kan nog t.e.m. 23 december.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER