De Toekomst van de Arbeidsmarkt: Jongeren aan zet

Onze arbeidsmarkt is aan het verjongen en dat zal de komende jaren blijven toenemen nu de babyboomgeneratie op pensioen gaat. We kunnen dus maar best rekening houden met hoe de jongste generaties naar onze arbeidsmarkt kijken, door met hen in gesprek te gaan en door hen vandaag actief te betrekken. Want de keuzes die we vandaag maken, zijn bepalend voor de toekomst waarin zij aan zet zijn. Daarom hebben we in deze aflevering van #ZigZagHR Brainpickings twee ‘vertegenwoordigers’ van de toekomst uitgenodigd: Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten en Thierry Marien, Head of HR bij Pau.

Een podcast over (de toekomst van) werk en HR en hoe we de wereld en elkaar beter kunnen begrijpen; over de thema’s waar jongeren mee bezig zijn en waar ze wakker van liggen; over de uitdagingen en kansen die de moderne arbeidsmarkt met zich meebrengt; over politiek, engagement, vertrouwen, verbinding en ambitie; over corona en complexiteit; over de rol van (hoger) onderwijs en levenslang leren; over ondernemerschap en hard werken; over de keuze-overload; over activisme en risico’s (durven) nemen en over beter luisteren.

Meer dan een job

Met de babyboomgeneratie die massaal met pensioen gaat, is de verjonging van de arbeidsmarkt ontegensprekelijk ingezet. Deze dynamiek vraagt om een herziening van hoe we naar werk kijken en hoe we jongere generaties betrekken. Jongeren willen meer dan alleen een job; ze zoeken naar betekenis en betrokkenheid. Ze willen een bijdrage leveren aan de maatschappij en hun stem laten horen in beslissingen die hun toekomst beïnvloeden.

Meer dan een salaris

Werkgevers moeten beseffen dat jongere werknemers meer zoeken dan alleen financiële voordelen. Ze willen een werkplek waar ze kunnen groeien, een verschil kunnen maken en zich verbonden voelen met de missie van het bedrijf. Dit betekent dat bedrijven moeten nadenken over hun purpose en dat ook benadrukken in hun vacatures en hoe ze jonge mensen kunnen aantrekken en motiveren.

Meerdere jobs combineren

Steeds meer jonge professionals combineren meerdere banen. Dit kan gedreven zijn door financiële noodzaak, maar ook door een verlangen om verschillende passies na te jagen. Werkgevers die openstaan voor flexibele werkarrangementen en eerlijke communicatie over verwachtingen en verantwoordelijkheden kunnen hierop inspelen en profiteren van de diversiteit aan ervaringen die deze medewerkers meenemen.

De wereld verbeteren door de wereld beter te begrijpen

Jongeren zijn zeer betrokken bij maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid. Ze willen de wereld beter leren begrijpen en een beetje beter achterlaten. Maar hun vertrouwen in politiek is laag. Het parlement is ook geen afspiegeling van onze maatschappij.

Onderwijs en Emancipatie

Hoger onderwijs speelt een cruciale rol in de emancipatie en ontwikkeling van jongeren. Er is een pleidooi voor een bredere definitie van onderwijs, waarin ook sport en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling worden meegenomen. Een brede vorming helpt jongeren om zich veelzijdig te ontwikkelen en beter voorbereid te zijn op een complexe en snel veranderende arbeidsmarkt.

Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie zijn niet louter modewoorden, maar essentiële onderdelen van een gezonde, toekomstgerichte samenleving. Er is dringend nood aan een duurzaam plan voor de integratie van nieuwkomers en het bevorderen van een inclusieve maatschappij en werkomgeving. Dit vergt een inspanning van beleidsmakers, onderwijsinstellingen en werkgevers.

Mentaal Welzijn in tijden van onzekerheid

De complexiteit van de moderne wereld zorgt voor veel onzekerheid. Dat eist een zware tol op het mentaal welzijn van jongeren. We moeten inzetten op het verhogen van de weerbaarheid van jongeren. Dit betekent dat er meer aandacht moet komen voor het ontwikkelen van veerkracht en copingmechanismen binnen zowel onderwijs als op de werkplek.

Hoop en Positiviteit

Ondanks de uitdagingen is er vooral hoop. Jongeren zullen voor een golf van positiviteit zorgen in onze maatschappij. Ze zullen beter, eerlijker en transparanter communiceren en actie ondernemen om negatieve patronen te doorbreken. Dit optimisme is cruciaal om samen uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Uiteindelijk komt alles altijd goed.

Yes we can!

Bekijk de volledige podcast met Thierry en Julien

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER