35% van de Belgen wil in de nabije toekomst van baan veranderen

Partena Professional stelt vast dat meer dan één Belg op drie overweegt om in de nabije toekomst van job te veranderen, maar 14% is eerder op zoek naar een nieuwe uitdaging bij zijn huidige werkgever. Een ander opvallend cijfer is dat 42% van de werknemers die van werkgever willen veranderen, van sector willen veranderen. Dit zijn de bevindingen van de laatste studie van Partena Professional, uitgevoerd in het kader van Smart HR Day, over het welzijn van werknemers in België.

Jongeren en werknemers in KMO’s op zoek naar verandering

Uit de cijfers van Partena Professional blijkt dat jongeren het meeste belangstelling hebben voor beroepsmobiliteit: meer dan een op de twee werknemers (51%) tussen 18 en 29 jaar zegt van baan te willen veranderen, hoewel 25% dat liever bij zijn huidige werkgever doet. Opmerkelijk is dat 6% van de jongeren overweegt om zelfstandige te worden. Dit is de leeftijdsgroep die het meest geïnteresseerd is in deze optie, aangezien gemiddeld slechts 3% van de Belgische werknemers dit zou overwegen.

Partena Professional merkt ook op dat naarmate de omvang van een organisatie toeneemt, werknemers minder geneigd zijn te vertrekken. 43% van de werknemers in bedrijven met minder dan 20 werknemers is van plan een nieuwe baan te zoeken, het merendeel bij een nieuwe werkgever.

Er is ook een klein verschil tussen mannen en vrouwen: 40% van de mannen (tegenover 30% van de vrouwen) is geneigd om van baan te veranderen.

Nederlandstalige werknemers willen vaker van baan veranderen

Volgens de studie zegt 53% van de ondervraagde Nederlandstalige werknemers van baan te willen veranderen. In Wallonië en Brussel was dat respectievelijk slechts 34% en 33%.

Een zoektocht naar meer verantwoordelijkheid of een nieuwe sector

Van de werknemers die aangeven van baan te willen veranderen, zegt 58% in hun volgende functie meer verantwoordelijkheid te willen. 38% zoekt een baan met een vergelijkbaar verantwoordelijkheidsniveau, terwijl 5% in de toekomst minder verantwoordelijkheid wil. Meer dan vier van de tien werknemers (42%) die van baan willen veranderen, zeggen dat zij in hun toekomstige functie volledig van sector willen veranderen. Slechts 24% zegt in zijn huidige sector te willen blijven.

De belangrijkste motivatie om van werkgever te veranderen is de wens van werknemers om iets anders te doen (34%), en 33% van degenen die van werkgever willen veranderen, noemt het feit dat hun salaris niet hoog genoeg is of dat zij zich niet meer kunnen ontwikkelen binnen hun huidige organisatie. Tot slot noemt 27% van de werknemers die van baan willen veranderen een te grote druk.

Werknemersbonussen doorslaggevende factor voor behoud van personeel

85% van alle door Partena Professional ondervraagde werknemers is van mening dat hun werkgever een stabiele werkomgeving en voldoende werkzekerheid biedt. Hoewel de beloning voldoet aan de verwachtingen van 81% van de werknemers, is bijna een op de twee werknemers (49%) niet tevreden over de hoogte van de bonus of premie bij het behalen van resultaten.

Welzijn op het werk is een van de verbeterpunten die door 46% van de ondervraagde werknemers wordt genoemd. Een andere wens is voor 42% betere carrièrevooruitzichten.

Persoonlijke ontmoetingen en het recht op ontkoppeling als katalysator voor de betrekkingen tussen werknemers en werkgevers

De Covid-19-crisis en de invoering van telewerken hebben impact gehad op de relatie tussen werknemers en werkgevers. Volgens de resultaten van de Partena Professional-enquête zijn er twee oplossingen om deze relatie te verbeteren.

Ten eerste, een gedeeltelijke terugkeer naar face-to-face werken. De terugkeer van teamwerk blijkt voor een op de vijf werknemers een motiverende factor te zijn. Interne evenementen die alle werknemers samenbrengen worden verkozen door 18% van de ondervraagden, die menen dat dit een grote kans biedt om zich in een gunstiger omgeving te ontwikkelen. Bovendien wil 30% van de ondervraagde werknemers dat het recht op deconnectie in het beleid van hun organisatie wordt vastgelegd. 27% wil geen e-mails meer ontvangen buiten werktijd en 18% wil dat servers buiten de werktijd worden afgesloten. Uit het onderzoek van Partena Professional blijkt dat 44% van de werknemers nu al zegt dat zij hun e-mails na het werk niet meer lezen.

De gegevens in dit persbericht zijn gebaseerd op de resultaten van een online vragenlijst die in opdracht van Partena Professional door een representatieve steekproef van 500 werknemers is ingevuld.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER