Werkbaar werkt!

De tweede editie van ‘Werkbaar Werkt!’ was een groot succes. Ongeveer 250 HR-consultants, sectorconsulenten, preventieadviseurs … wisselden ideeën en expertise uit over hoe ondernemingen te overtuigen en te ondersteunen om aan de slag te gaan met werkbaar werk. Dit initiatief ging uit van de Vlaamse vakbonden en werkgevers in de SERV en de Vlaamse overheid.

Verwelkoming

Caroline Copers en Danny Van Assche, voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, stelden dat vakbonden én werkgeversorganisaties in deze post-COVID-tijd samen met de Vlaamse overheid en de vele dienstverleners hun schouders moeten blijven zetten onder werkbaar werk. Kwaliteitsvolle, werkbare jobs aanbieden is niet alleen goed voor de werknemers zelf, maar ook voor de ondernemingen. Vlaams minister van werk Jo Brouns gaf mee dat iedereen een job verdient in deze krappe arbeidsmarkt en vooral een job die werkbaar is en daardoor haalbaar is tot aan het pensioen.

Keynotes

En met de vernieuwde website www.werkbaarwerk.be en de sectorale campagne www.werkbaarwint.be zijn er tools en tips beschikbaar die hen hierbij ondersteunen.

Workshops

Inspiratie en kennis kon je verder opdoen in acht verschillende workshops die in twee rondes werden aangeboden:

  1. werkstresspreventie,
  2. van opgefokt naar opgefikt,
  3. motiverend leiderschap,
  4. technologie in functie van werkbaar werk,
  5. ergonomie,
  6. sleutelen aan de arbeidsorganisatie,
  7. conflicten voorkomen en oplossen
  8. hoe werkbaar werk op de agenda zetten.

💡TIP: Alle presentaties vind je onderaan.

Tijdens de lunch kwam je aan de infostanden meer te weten over financiering, tools, tips, campagnemateriaal en technologie in functie van werkbaar werk.

Afsluiter

Doorheen de dag deponeerden deelnemers hun inzichten via quotes op briefjes in een werkbaarwerk-box. Deze uitspraken werden nadien gebruikt tijdens een stukje improvisatietheater, dat het geheel op een werkbare, eigenzinnige manier afsloot met de woorden: “Welvaart in de maatschappij kunnen we niet krijgen zonder het welzijn van mensen en dat moeten we allemaal samen doen. Bedankt om samen werkbaar werk te maken.”

+++

Download hieronder alle presentaties van de workshops

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER