Welzijnsbeleid bepaalt mee jobkeuze

Werkgevers van Belgische kmo’s voelen zich mentaal en fysiek gezonder dan hun werknemers. Dat blijkt uit een bevraging van Mensura, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij kmo’s van 20 tot 250 medewerkers.

Op mentaal vlak is 68% van de werkgevers tevreden, tegenover 59% bij werknemers. Fysiek voelt 65% van de werkgevers zich gezond, terwijl slechts de helft van de kmo-werknemers dat aangeven. Tegelijk hechten werknemers veel belang aan initiatieven op de werkvloer om gezonder te leven en te werken.

Om na te gaan hoe het gesteld is met de aandacht voor leefstijl, vitaliteit en veerkracht binnen en buiten de bedrijfsmuren van Belgische kmo’s, organiseerde Mensura vlak voor de zomer een bevraging. Bijna 1200 zaakvoerders of hr-verantwoordelijken en medewerkers van kmo’s namen deel.

Uit de resultaten blijkt dat werkgevers zich fysiek en mentaal gezonder inschalen dan werknemers. Waar 59% van de werkgevers aangeeft tevreden tot zeer tevreden zijn met zijn of haar fysieke gezondheid, is dat voor werknemers slechts 1 op 2.

Gevraagd naar de fysieke ongemakken of klachten waarmee ze kampen, geven medewerkers van kmo’s vooral nek- en schouderklachten op (bijna 50%) en aanhoudende vermoeidheid (ruim 4 op 10). Ook op mentaal vlak tekent zich een duidelijk verschil af: 68% van de ondervraagde werkgevers is tevreden, waar dat bij werknemers 59% is.

Dorien Simons, vitaliteitsexpert Mensura: “De verklaring ligt vooral bij de vaak voordelige socio-economische status van ondernemers en leidinggevenden. Hun kennis over en besef van het belang van gezond leven en werken is hoger. Tegelijk hebben ze meer mogelijkheden om erop in te zetten. Denk aan gezondere – vaak duurdere – en gevarieerde voeding, lidmaatschap van sportclubs, tot een beroep doen op huishoudhulp en zo kostbare tijd uitsparen om onder meer aan zelfzorg te doen.”

Drie op vier laat gezondheidsinitiatieven op werkvloer mee jobkeuze beïnvloeden

Uit de bevraging blijkt dat medewerkers in grote mate rekenen op hun werkgever om hen te helpen gezond(er) te leven en werken. Maar liefst 87% van de werknemers onderschrijft dat zij initiatief verwachten van hun werkgever. Nochtans zegt slechts de helft (51%) dat dat bij hen ook effectief gebeurt.

“Een groot deel goed bedoelde gezondheidsinitiatieven bereikt maar een fractie van de werknemers omdat ze niet gekaderd worden of slechts matig gecommuniceerd. Tegelijk is het een teken aan de wand dat kmo’s kansen laten liggen”, nuanceert Dorien Simons.”

In de war for talent die volop woedt, is structureel inzetten op het mentale en fysieke welzijn van werknemers meer dan ooit belangrijk.

“Werknemers hechten meer en meer belang aan andere factoren dan louter het loonbriefje. 76% van de bevraagde werknemers gaf aan dat aandacht voor het mentale en fysieke welbevinden een belangrijk element is bij de keuze van een werkgever. Bovendien loont inzetten op corporate wellbeing op vele vlakken: dalend verzuim, toenemende productiviteit en een hogere (job)tevredenheid.”

Bijna helft werknemers wil bewegingsinitiatieven op werk

Werkgevers kunnen dus een belangrijke rol spelen als motivator van hun werknemers. Werknemers zijn ook concreet in hun wensen: 40% geeft aan dat een medische gezondheidscontrole hen zou motiveren om meer aandacht te besteden aan hun gezondheid. 71% wenst acties die gericht zijn op het verhogen van veerkracht, omgaan met stress en het voorkomen van burn-out. 46% wil dat de werkgever inzet op beweging. “Het mag duidelijk zijn da

t werknemers de aandacht voor gezond leven niet als een puur persoonlijke aangelegenheid beschouwen en dat niet enkel grote organisaties hierop dienen in te zetten.”

Voetnoot over onderzoek:

De cijfers komen voort uit een grootschalige bevraging van Mensura door onderzoeksbureau Indiville, die werkgevers en werknemers van kmo’s met 20 tot 250 werknemers peilde naar hun vitaliteit, veerkracht en leefstijlgewoontes. De studie zoomt in op het preventie- en welzijnsbeleid op de werkvloer, maar ook op de aandacht voor gezondheid bij werkgevers (zaakvoerders en HR-managers) en hun medewerkers buiten de werkuren. 1190 respondenten namen deel aan de enquête.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER