Steeds meer bedrijven integreren ESG-doelen in verloning CEO’s

De groeiende publieke aandacht over hoe CEO’s verloond worden, doet Belgische beursgenoteerde bedrijven vaker en kritischer naar het loonpakket van hun CEO’s kijken. Volgens het meest recente Corporate Governance & Executive Pay rapport van PwC, gebaseerd op de gegevens van 80 beursgenoteerde bedrijven in België, richten aandeelhouders zich steeds meer op het integreren van ESG-gerelateerde doelen in het loonpakket van leidinggevenden. “Nu bedrijven de hete adem van de publieke opinie in hun nek voelen, is een modernere en op ESG gerichte benadering van verloning cruciaal”, zegt Axel Smits, voorzitter van PwC België.

Bij het analyseren van de corporate governance merkt PwC op dat bedrijven, hoewel ze de noodzaak van diversiteit in de raad van bestuur erkennen, niet altijd in staat zijn om die diversiteit ook in de praktijk om te zetten.

In het meest recente Corporate Governance & Executive Pay rapport van PwC België, gebaseerd op gegevens verzameld van 80 beursgenoteerde bedrijven in België, benadrukt de professionele dienstverlener hoe de groeiende aandacht voor de verloning van CEO’s bedrijven aanzet tot een kritischere houding ten opzichte van het loonpakket van leidinggevenden.

Sinds 2017 hebben aandeelhouders het recht om te stemmen over loonpakketten voor leidinggevenden die door het bedrijf worden voorgesteld. In België is deze stemming bindend en moet het loonpakket bovendien publiek toegankelijk zijn. Deze toegenomen transparantie en verantwoordingsplicht leidden tot meer aandacht voor verloning, zowel in de raden van bestuur als in het publieke debat. Bij meer dan 7 van de 10 bedrijven (73%) in PwC’s steekproef wordt de verloning van leidinggevenden jaarlijks geëvalueerd. Aandeelhouders zijn bovendien kritischer geworden, met als gevolg dat minder voorgestelde verloningspakketten ook effectief worden goedgekeurd door aandeelhouders.

Axel Smits, voorzitter van PwC België, zegt:

“Al deze bevindingen geven de groeiende vraag naar transparantie en verantwoordelijkheid in verloning binnen bedrijven duidelijk weer. Met de hete adem van de publieke opinie in de nek voelen bedrijven de noodzaak om verloningspakketten voor CEO’s zorgvuldiger samen te stellen, en terecht. Bij het samenstellen van die loonpakketten, kunnen bedrijven er voordeel uithalen een deel van de verloning aan duurzaamheidsdoelstellingen en langetermijndoelen te koppelen en zo verantwoorde besluitvorming te stimuleren.”

Drang naar ESG-incentives

De toenemende interesse van aandeelhouders en investeerders, in combinatie met toenemende wetgeving en regelgeving voor niet-financiële rapportering, stimuleert bedrijven om duurzame (ESG) doelen te integreren in de verloning van CEO’s. Tot op vandaag worden de resultaten van leidinggevenden hoofdzakelijk gemeten in relatie tot financiële prestaties. Financiële KPI’s vormen daarbij gemiddeld minstens twee derde van de wegingscriteria voor korte termijn- en langetermijnincentive plannen, als bepalende factoren voor de variabele componenten in het loonpakket van de CEO.

Het glazen plafond blijft nog steeds intact

Naast de verloning van leidinggevenden, wordt ook de samenstelling van de raden van bestuur steeds kritischer bekeken door investeerders, regelgevers en anderen in de governance-gemeenschap. Hoewel de noodzaak aan meer diversiteit is doorgedrongen, is dat in de samenstelling niet zichtbaar met nog steeds voornamelijk mannen boven de 50 rond de tafel.

Binnen de steekproef van PwC is slechts 13% van de leidinggevenden een vrouw, wat de aanzienlijke genderkloof in managementteams illustreert. Een kloof die bedrijven maar niet lijken te kunnen dichten, met bijna geen tot minimale verbetering in de afgelopen 5 jaar. In de 80 onderzochte bedrijven zijn slechts 4 CEO’s vrouw, wat ook daar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in topmanagementposities aantoont.

Daarentegen is er bij niet-uitvoerende bestuurders sprake van een meer evenwichtige gender vertegenwoordiging, met 42% vrouwelijke en 58% mannelijke bestuurders. Een andere zorg voor aandeelhouders is “over boarding”: kandidaten die al een buitensporig aantal bestuursfuncties bekleden, worden minder snel geaccepteerd.

Ondanks het geloof in de toegevoegde waarde van diversiteit in raden van bestuur, vinden bedrijven het moeilijk om met hun bestuurders na te denken over langetermijnplanning en opvolging. Die drempel om de nodige inspanningen te leveren om raden te vernieuwen blijft een aanzienlijke uitdaging vormen.

Bart Van den Bussche, Reward Director bij PwC België, zegt:

“Bedrijven kunnen de werking van hun raad verbeteren door meer diversiteit toe te voegen op het gebied van geslacht, leeftijd, maar ook van nieuwe vaardigheden en kennis met de technologische revolutie op de loer. Hoewel bedrijven de noodzaak van deze fundamentele verschuivingen in de samenstelling van de raad erkennen, blijft het in de praktijk een moeilijke uitdaging. Onze bevindingen benadrukken de noodzaak van robuuste plannen voor opvolging in de raad, in combinatie met effectieve inwerkprogramma’s en mentorprogramma’s voor nieuwe bestuurders. Deze initiatieven zijn essentieel om individuen goed voor te bereiden op hun eerste bestuursfuncties, zodat ze effectief kunnen bijdragen en succesvol kunnen functioneren.”

Over het rapport

Het Corporate Governance & Executive Pay-rapport van PwC België is gebaseerd op een enquête over de vormgeving van de verloning van leidinggevenden in Belgische beursgenoteerde bedrijven. De gegevens zijn verzameld uit de jaarlijkse verloningsrapporten die in 2023 zijn gepubliceerd, waarvan de meeste informatie bevatten voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022. Voor het rapport van 2024 zijn publiekelijk beschikbare gegevens verzameld voor 80 beursgenoteerde bedrijven in België.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER