fbpx

Sociale verkiezingen uitgesteld tot na de zomer

Hoewel we nog twee maand verwijderd zijn van de sociale verkiezingen, is overleg en actie nodig omdat de kiesprocedure bij wet nu al heel wat stappen vereist van werkgevers en vakbonden. Door de corona-crisis is in veel bedrijven en sectoren de normale bedrijfsvoering zwaar verstoord. Dit vormt een overmachtssituatie, die het vaak onmogelijk maakt om de sociale verkiezingen correct te organiseren. Daarom is er vandaag consensus bereikt bij de sociale partners over het uitstel van de verkiezingen,” bevestigt Jan Vanthournout, specialist sociaal overleg bij SD Worx.

Hoe kan je nu de meer dan 1,2 miljoen werknemers bereiken?

De situatie rond het COVID-19-virus evolueert snel en het is nog onduidelijk hoelang er preventieve maatregelen zullen gelden. In de wet staat echter dat meer dan 1,2 miljoen werknemers in meer dan 7000 bedrijven midden mei hun stem uitbrengen om hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité preventie en bescherming op het werk aan te duiden. De meest populaire dagen liggen al vast op 12 en 14 mei. De sociale verkiezingen worden maar één maal om de vier jaar gehouden; de procedure ligt bij wet vast en laat geen speling toe.

Wat betekent dit concreet voor kandidaten en werkgevers?

Jan Vanthournout van SD Worx: “Concreet wordt dan de kieskalender bevroren en verdergezet op een later tijdstip. Dit kan bij volmachtenbesluit door minister van Werk Muyle geregeld worden. Mogelijk worden alle kiesprocedures stilgelegd vanaf dag X[1] + 36, in alle sectoren. Een nieuw KB kan de wet op de sociale verkiezingen wijzigingen zonder het parlement te raadplegen; zo kan het uitstel wettelijk geregeld worden voor alle sectoren.”

Zolang het volmachtenbesluit nog niet genomen is…

SD Worx: “Momenteel is echter nog geen duidelijkheid over welke beslissingen finaal zullen genomen worden bv. over hoe en wanneer de procedure hervat moet worden. Daarom is het advies vandaag: doe momenteel verder met de voorbereidingen, vanuit de veronderstelling dat de sociale verkiezingen normaal zullen doorgaan. Ook adviseren we om in overleg met de sociale partners de praktische organisatie van de verkiezingen te herdenken in het kader van de corona-crisis.”

Ga rond de (virtuele) tafel zitten, ook al is dit niet voorzien

“De corona-crisis brengt ongeziene uitdagingen, ook voor het sociaal overleg. We merken op het terrein daarbij veel goede wil en professialisme om deze crisis het hoofd te bieden, over de grenzen van belangen en fracties heen”, stelt Jan Vanthournout van SD Worx: “Deze crisistijd vereist speciale maatregelen, ook voor het bijeenroepen van de ondernemingsraad (OR): eigenlijk moet die ‘in levende lijve’ doorgaan, maar we gaan ervan uit dat vandaag niemand problemen gaat hebben met een virtuele vergadering via conference call of video-conferencing.”

[1] X=de 90ste dag voor de verkiezingen, de dag waarop de kiesprocedure officieel wordt opgestart en de oproep naar de kandidaten wordt gelanceerd.

Share on facebook
Deel via Facebook
Share on twitter
Deel via Twitter
Share on linkedin
Deel via LinkedIn
Share on pocket
Opslaan in Pocket
Share on whatsapp
Deel via WhatsApp
Share on email
Verstuur per e-mail

Schrijf je in op de #ZigZagHR-nieuwsbriefGerelateerde artikels.