Skills-based medewerkersvrijwilligerswerk: what’s in it for HR?

De populariteit van medewerkersvrijwilligerswerk is de laatste jaren in stijgende lijn. Medewerkers krijgen hierbij de kans om tijdens de werkuren zich maatschappelijk te engageren. Skills-based employee volunteering, een specifieke vorm waarbij medewerkers hun jobspecifieke kennis en competenties inzetten bij een sociale organisatie, is nog relatief onbekend maar biedt heel wat opportuniteiten op vlak van HR. Mieke Nieuwdorp (oprichtster van Engage4|experts in community engagement), Jan Heyvaert (AG Insurance) en Prof. Saskia Crucke en doctoraal onderzoeker Lara Van de Sande (UGent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde) lichten toe welke voordelen skills-based medewerkersvrijwilligerswerk kan bieden voor het HR-beleid.

Maatschappelijke impact hand in hand met HR

“Op vlak van HR worden bedrijven vandaag met diverse uitdagingen geconfronteerd, denk maar aan het belang van levenslang leren, werknemerswelzijn, werknemersretentie en employer branding. De razendsnelle maatschappelijke en technologische evolutie zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt evolueert, waardoor medewerkers breder inzetbare competenties nodig hebben. Daarnaast groeit de nadruk op milieu- en maatschappelijke kwesties in onze samenleving en wordt er van bedrijven verwacht dat ze ook een actieve rol opnemen in het aanpakken van deze kwesties. Skills-based medewerkersvrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid om in te spelen op HR-uitdagingen terwijl medewerkers tegelijkertijd voor maatschappelijke impact zorgen” zegt Lara Van de Sande, die doctoreert over dit thema.

Bij skills-based vrijwilligerswerk zetten medewerkers hun job-specifieke competenties in bij een sociale organisatie die echt nood heeft aan die specifieke hulp. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die een vzw ondersteunen met hun externe communicatie of met het vertalen van de strategie naar een concreet uitvoeringsplan” legt Mieke Nieuwdorp uit. Zij richtte in 2015 Engage4 op, een organisatie gespecialiseerd in talentontwikkeling via maatschappelijk engagement.

Skills-based vrijwilligerswerk als HR-tool

“Door hun competenties in een heel andere context in te zetten, ontplooien medewerkers deze ook. Bovendien ontwikkelen ze door middel van skills-based medewerkersvrijwilligerswerk competenties die moeilijk aan te leren zijn in een traditionele, klassikale setting. Denk hierbij aan interpersoonlijke competenties zoals communicatie- of leiderschapsvaardigheden maar ook maatschappij- en zelfkennis. Skills-based medewerkersvrijwilligerswerk kan perfect gekaderd worden binnen ontwikkelingstrajecten en ingezet worden als training. Zo is het een middel om tot de ‘skills of the future’ te komen en kan het een meerwaarde zijn voor medewerkers die uitgekeken zijn op de traditionele vormen van leren”, volgens prof. Saskia Crucke van Universiteit Gent.

“Ik zie in onze programma’s dat de maatschappelijke impact die medewerkers maken voor een sterk gevoel van ‘purpose’ zorgen. Medewerkers krijgen voldoening en een gevoel van zingeving door zich maatschappelijk te engageren. Door in een heel andere context te werken wordt bovendien ook hun netwerk verbreed. Zo werken ze ook samen met collega’s uit andere afdelingen, wat hun kennis van de organisatie versterkt”, zegt Mieke Nieuwdorp.

Lara Van de Sande vult aan “Maatschappelijk engagement kan een sterkere afstemming met de bedrijfswaarden faciliteren. Voorgaande aspecten dragen bij aan werknemerswelzijn en -retentie maar medewerkersvrijwilligerswerk maakt de organisatie ook aantrekkelijk voor nieuw talent. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor velen, zeker vandaag, een cruciaal aspect bij de beoordeling van organisaties.”

Ervaringsleren met sociale impact levert op

Skills-based medewerkersvrijwilligerswerk is een triple win scenario omdat het voordelen biedt voor alle betrokken partijen: de sociale organisatie, het bedrijf en de medewerkers. De sociale organisatie krijgt toegang tot kennis en competenties die anders moeilijk bereikbaar zouden zijn, en ze bouwt aan een breder netwerk. Medewerkers delen hun kennis en competenties in een informele leercontext, buiten hun reguliere werkplek, wat hen meer ontvankelijk maakt om zichzelf te ontwikkelen en hun horizon te verbreden.

Om dit te laten slagen is het juiste kader en begeleiding noodzakelijk. Deze groei is niet alleen positief voor de medewerkers zelf, maar ook voor hun werkgever. Daarnaast wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid (of CSR) van het bedrijf concreet versterkt, wat weer leidt tot een verbeterde reputatie en een sterkere betrokkenheid van het personeel.

Praktijkervaring met skills-based medewerkersvrijwilligerswerk bij AG Insurance

Bij AG Insurance wordt het belang van correcte matching tussen expertise en de uitdagingen van sociale organisaties sterk benadrukt. Dit is cruciaal voor succesvol skills-based medewerkersvrijwilligerswerk. Een zorgvuldige matching plaatst medewerkers op projecten waar ze het meeste impact hebben en hun competenties verder kunnen ontwikkelen. Voor optimale leerresultaten zijn voorbereidende trainingen, zoals over vooroordelen, begeleiding tijdens de samenwerking en reflectie essentieel. Een intermediaire partij zoals Engage4 faciliteert dit proces professioneel.

Jan Heyvaert, Chief Human Resources & Sustainability Officer bij AG Insurance, zegt:

“Het skills-based medewerkersvrijwilligerswerk past perfect in ons Experienced Talent track. Medewerkers met veel kennis en ervaring hebben vaak al veel opleidingen gevolgd en zoeken naar een aanbod dat hen nog meerwaarde biedt. Skills-based medewerkersvrijwilligerswerk combineert verschillende aspecten: het brengt deelnemers buiten hun comfortzone en geeft hen de kans hun competenties op een nieuwe manier te delen. Dit biedt waardevolle leer- en groeimogelijkheden. Door hun kennis en kunde te delen, voelen ze dat ze een maatschappelijk verschil kunnen maken, wat een positief gevoel geeft.”

CCaroline Dupont Photography 210728nr135415 min

“Een voorbeeld is de recente samenwerking tussen onze teams en lokale vzw’s in de bijzondere jeugdzorg. Onze medewerkers hielpen bij het verbeteren van werkprocessen en de visibiliteit van de vzw’s. Dit resulteerde niet alleen in vooruitgang voor de vzw’s, maar zorgde er ook voor dat onze medewerkers nieuwe visies en methoden ontdekten. Ze werkten samen met collega’s van verschillende afdelingen, die ze voorheen niet kenden, wat hun netwerk en perspectief verruimde.”

Mieke voegt toe: “In onze programma’s creëren we een leercontext en stimuleren we veel enthousiasme bij de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. We brengen hen in actie en verbinden hen met anderen, wat sterke leerresultaten oplevert.”

Jan Heyvaert benadrukt dat AG Insurance partnergericht werkt in haar gehele werking. Met AG Solidarity ondersteunen ze sociale organisaties verder dan financiële steun. Skills-based medewerkersvrijwilligerswerk versterkt de verbinding in onze samenleving en levert veel op voor iedereen die erbij betrokken is. Ervaringsleren met sociale impact is een krachtige combinatie!

foto’s: Caroline Dupont & ‘JustJulesPhotography’ | Tekst door Lara Van de Sande

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER