Op zoek naar de unieke klik met alle stakeholders

Medewerkers zijn zonder twijfel de belangrijkste stakeholder van HR. Daarover moet Kristof Mangelschots niet nadenken. ‘Zeker in bedrijven waar het gaat om menselijke relaties maken medewerkers het verschil. Wanneer zij tevreden zijn, volgen ook de resultaten voor de andere stakeholders’, zegt hij. Wie zijn die andere stakeholders? En hoe belangrijk zijn cultuur en structuur voor een Best Workplace om optimaal samen te werken?

Unique is gespecialiseerd in HR-oplossingen op maat van klanten en kandidaten, vanuit de visie dat menselijk kapitaal de belangrijkste troef is voor een onderneming. Daarom zijn die unieke klik en cultural fit zo belangrijk. Via de methodologie van Great Place To Work (GPTW) brengen ze de sterke punten van hun bedrijfscultuur in kaart en verbeteren die waar nodig. In de jaarlijkse Trust Index van GPTW worden medewerkers bevraagd over de verschillende aspecten van de bedrijfscultuur. De Culture Audit beoordeelt vervolgens de mate waarin ze die cultuur ook toepassen in de praktijk. Unique behaalde dit jaar de negende plaats in de top tien van Best Workplaces.

CCaroline Dupont Photography 230404nr110634 Unique Kristof Mangelschots Voorkeur min

Medewerkers zijn de motor, kandidaten en klanten de zuurstof

HR-manager Kristof Mangelschots: “Bij Unique betrekken we alle stakeholders bij onze strategie. Hoe groter het draagvlak en hoe meer ondersteuning, hoe beter de samenwerking om je strategische doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers zijn de motor van onze strategie en een belangrijke stakeholder bij het realiseren van onze doelstellingen. Zij zorgen er elke dag voor dat de verwachtingen van onze klanten gematcht worden met de ambities van onze kandidaten.

Met onze klanten willen we een langetermijnpartnership opbouwen als trusted HR-partner. Dat veronderstelt dat we heel goed weten wat ze van ons verwachten en welk profiel ze zoeken. We vertrekken van de visie dat elk individu uniek is en zien menselijk kapitaal als de belangrijkste troef van een onderneming.

Kandidaten – uitzendkrachten en projectmedewerkers – zijn dan weer onze zuurstof. Ook hun competenties en ambities willen we kennen, zodat we ze kunnen linken aan de ideale job in het ideale bedrijf. Daarnaast zijn de directie van RGF Staffing, de wereldwijde groep waartoe we behoren, het shared service center van de groep waarmee we samenwerken, onze leveranciers, onze partners en de maatschappij belangrijke stakeholders.”

Bedrijven hebben ook een sociale rol

“Als commerciële dienstverlener hebben we ook een sociale rol. Werk hebben helpt iemand te integreren in de maatschappij: het zorgt voor een inkomen, voor het opbouwen van een netwerk, voor eigenwaarde en zelfontplooiing. Ons ethisch kompas en duurzaamheid zijn belangrijke criteria in onze werking.”

Mededewerkers als ambassadeurs

“De kracht van ons bedrijf begint bij het creëren van een cultuur van vertrouwen. Authenticiteit en aandacht zitten in ons DNA en staan centraal in ons beleid. We onderscheiden ons door een transparante communicatie en persoonlijke aanpak om duurzame carrières te realiseren. We vertrekken vanuit het potentieel en de drive van mensen en bouwen daarop verder voor het ontwikkelen van hard skills. De focus ligt met andere woorden op de fit met onze bedrijfscultuur.

Het is van ongelooflijk groot belang om ‘de juiste mensen’ aan te trekken, die passen in onze organisatie.

CCaroline Dupont Photography 230404nr104858 Unique Kristof Mangelschots Voorkeur min

Als HR-manager streef ik ernaar om de best passende werkomstandigheden te bieden zodat medewerkers zich goed voelen en het beste kunnen geven van zichzelf. Zij zijn onze ambassadeurs, zelfs nadat zij de organisatie verlaten hebben. Ik krijg daarvoor ondersteuning van het management. Unique is decentraal georganiseerd met meer dan 50 locaties in België; onze managers hebben een sleutelrol in het creëren van de gewenste cultuur in hun regionale en lokale teams. Zij zorgen ervoor dat we een Best Workplace zijn voor iedereen.”

Vlakke bedrijfsstructuur met korte communicatielijnen

“Er zijn maar vier niveaus in onze organisatie: Unique is onderverdeeld in zes units onder leiding van een unit manager die rapporteert aan de algemeen directeur. Elke unit bestaat op zijn beurt uit verschillende kantoren of consultant teams met een business manager aan het hoofd. Dat zorgt ervoor dat onze communicatielijnen kort zijn en dat we snel kunnen beslissen als de context dat vereist. Afhankelijk van het type en de grootte van je organisatie is een bepaalde vorm van hiërarchie nodig. Dat hoeft samenwerking niet in de weg te staan, op voorwaarde dat je als manager transparant en integer communiceert, feedback geeft en zorgt voor ondersteuning.”

In dialoog met alle stakeholders

“Onze strategie is gestoeld op drie pijlers: rendabele groei, digitale transformatie en trusted HR-partnership. Het afgelopen jaar hebben we een vierde pijler toegevoegd die de overige drie doorkruist: duurzaamheid. Samen met het managementteam werken we verschillende strategische acties uit voor de komende drie jaar. Binnen de organisatie is draagvlak voor die acties cruciaal om ze vertaald te krijgen op teamniveau.

In de ideale situatie kom je tot een consensus, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd mogelijk. Iedereen mag wel zijn mening geven en we luisteren naar argumenten en suggesties. Door in dialoog te gaan met alle stakeholders, hun belang te erkennen en hun feedback te waarderen, word je organisatie enkel maar efficiënter en performanter. En het resultaat is dat zowel beleid (intern) als dienstverlening (extern) beter afgestemd zijn op de vraag.”

Van strategische oefening naar dynamische samenwerking

“Bij Unique mogen medewerkers in een ontwikkeltraject zelf projecten voorstellen die passen binnen onze strategische pijlers. Er is één voorwaarde: ze moeten haalbaar, schaalbaar en betaalbaar zijn. Wij leggen geen thema’s op: de initiatieven komen van de medewerkers, die zelf hun doelstelling definiëren, de resultaten komen pitchen en concrete aanbevelingen formuleren. Op die manier blijft een strategisch plan geen theoretische oefening of een verplicht nummer, maar wordt het echt een dynamische manier van werken. Verschillende voorstellen van onze medewerkers, zijn ondertussen nationaal uitgerold, met hen als trekker of ambassadeur van het project in kwestie. Dat is de ultieme vorm van erkenning.”

Boilerplate ZigZagHR Unique 1 min

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER