Hier liggen Europese bedrijfsleiders wakker van

De toenemende verschillen in verloning en waarden tussen leidinggevenden en werknemers, stijgende kosten voor gezondheidszorg en een tekort aan talent zijn de belangrijkste personeelsgerelateerde risico’s waarmee Europese bedrijven verwachten te moeten afrekenen in de komende jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer Marsh Benefits bij meer dan 4.500 HR- en risicoprofessionals.

Het People Risk 2024-rapport van Mercer Marsh Benefits, adviseur op het gebied van werknemersgezondheid, arbeidsvoorwaarden en personeelsrisico’s, rangschikt risico’s naar waarschijnlijkheid en ernst op vijf belangrijke pijlers:

  1. technologische verandering en disruptie;
  2. talent, leiderschap en personeelspraktijken;
  3. gezondheid, welzijn en veiligheid;
  4. governance, compliance en financieel;
  5. en milieu, duurzaamheid en bescherming.

Verslechtering geestelijke gezondheid: wel ernstig, maar erg onwaarschijnlijk risico

Tekort aan talent, de stijgende kosten voor gezondheidszorg en uitkeringen en de steeds grotere verschillen qua verloning en waarden tussen management en werknemers zijn de 3 ernstige risico’s die volgens Europese bedrijven in de komende twee jaar de bedrijfsvoering zeer waarschijnlijk ernstig zullen beïnvloeden.

Bedrijven in Europa worden geconfronteerd met een mix van kortetermijndruk, zoals tekorten aan arbeidskrachten en burn-out van werknemers, gecombineerd met demografische trends op langere termijn, zoals vergrijzing van de bevolking en dalende geboortecijfers – en samen zetten deze factoren de beschikbaarheid van talent onder druk. Daarom moeten bedrijven werk maken van strategieën om de juiste mensen aan te trekken en te behouden, maar ook om de productiviteit van hun huidige personeelsbestand te maximaliseren.

Bovendien dragen de gestegen levensduurte en de uitdagingen rond loontransparantie ertoe bij dat werkgevers aandachtig moeten zijn voor de invloed van de verschillen in verloning tussen bedrijfsleiding en personeel op de dynamiek van het personeelsbestand.

Ook over de verwachtingen van werknemers met betrekking tot salarisverhogingen tijdens periodes van hoge inflatie of in onzekere economische tijden maken de werkgevers zich zorgen.

Opvallend: de impact van de verslechterende geestelijke gezondheid staat niet bovenaan in dat lijstje. Europese respondenten zien een verslechtering van de geestelijke gezondheid weliswaar als het op één na ernstigste risico (‘severity’) voor hun organisaties, na ineffectief leiderschap. Maar ze plaatsten het echter pas op de 20e plaats van de 25 meest waarschijnlijke risico’s (‘likelihood’) – ondanks het feit dat de toegang tot de gezondheidszorg sinds de pandemie is verslechterd.

Andere opvallende risico’s die eerder laag scoren qua waarschijnlijkheid zijn onveilige werkomstandigheden en een gebrek aan kennis over cyberveiligheid of AI.

Over het People Risk 2024-rapport

Het People Risk 2024-rapport is tot stand gekomen op basis van een enquête bij dan 4.500 risico- en HR-professionals uit 26 landen, van oktober tot november 2023. De enquête legt de grootste personeelsgerelateerde risico’s bloot waarmee bedrijven worden geconfronteerd en hoe risico- en HR-managers kunnen samenwerken om (blootstelling aan) die risico’s te beperken. Vijfentwintig risico’s werden geanalyseerd in vijf categorieën: technologische verandering en disruptie; talent-, leiderschaps- en personeelspraktijken; gezondheid, welzijn en veiligheid; governance, compliance en financieel; en milieu, duurzaamheid en bescherming. Risico’s werden berekend en gerangschikt aan de hand van een Risk Rating Score (RRS). RRS is een numerieke score die de waarschijnlijkheid vastlegt dat een risico een organisatie in de komende twee jaar zal beïnvloeden en de ernst van de impact op het bedrijf als het zich voordoet.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER