Great Resignation blijft voorlopig nog uit in België

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 bleef het personeelsverloop op de Belgische arbeidsmarkt op vrijwel hetzelfde niveau als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van Securex. De veelbesproken ‘great resignation’, of de trend waarbij werknemers massaal ontslag nemen, blijft in België dus uit.

De som van het vrijwillig en onvrijwillig verloop tot en met juni blijft met 5,1% zo goed als ongewijzigd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (5,4%). Hierbij zakte het percentage onvrijwillig verloop wel met 14,9%, van 2,08% in de eerste jaarhelft van 2021 tot 1,77% in de eerste helft van dit jaar.

“Meer jobmobiliteit tussen verschillende werkgevers zou nochtans goed zijn voor onze arbeidsmarkt,” meent Frank Vander Sijpe, director HR Trends & Insights bij Securex. ​

Het verloop op de Belgische arbeidsmarkt zit al tien jaar in een dalende lijn. In 2013 lag het totale personeelsverloop nog boven de 15%, terwijl dit in 2021 nog amper 8,1% bedroeg. Securex bracht het algemene personeelsverloop tijdens de eerste jaarhelft van 2022 in kaart. Hierbij worden het vrijwillig (op initiatief van de werknemer) en onvrijwillig verloop samengenomen waarbij aflopende contracten niet worden meegerekend.

De conclusie is dat het personeelsverloop met 5,1% nagenoeg ongewijzigd bleef tegenover de eerste jaarhelft van vorig jaar.

Geen stormloop van ontslagnames

Arbeidsmarktdeskundigen voorspelden de afgelopen jaren veelvuldig dat de grote ontslaggolf, of great resignation, uit de Verenigde Staten ook naar Europa zou overwaaien. In de VS nemen werknemers sinds de coronacrisis massaal vrijwillig ontslag.

Hoewel de Franse arbeidsmarkt de eerste tekenen van een verloopgolf vertoont, geven de cijfers van Securex aan dat hier in België nog steeds geen sprake van is.

Het vrijwillig verloop bleef in de eerste jaarhelft van dit jaar ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. (3,3%). Ook bij de jongere werknemers, waarvan algemeen verwacht wordt dat vooral zij andere oorden zouden opzoeken, blijft vooralsnog die beweging uit. In de eerste helft van 2022 verliep 9,2% van de werknemers tot 25 jaar vrijwillig, tussen 25 en 29 jaar was dit 7,2% en tussen 30 en 34 jaar 5,1%. Bij oudere werknemers blijft het vrijwillig verloop erg laag: tussen 50 en 54 jaar 1,5% en bij werknemers ouder dan 55 net 1%.

Frank Vander Sijpe, director HR Trends & Insights bij Securex: “De Belgische werkgever gaat van nature eerder uitzonderlijk over tot (duur) ontslag, en tegelijk houden de meeste werknemers vast aan hun contract van onbepaalde duur met uitgebreide anciënniteitsvoordelen.”

Nog minder onvrijwillige ontslagen

Securex stelt vast dat het percentage onvrijwillig verloop op zijn beurt wel significant is gedaald. Waar dit in de eerste helft van 2021 nog op 2,1% lag, zakte het percentage in de voorbije jaarhelft met 14,9% tot 1,77%. Hiermee is het op koers om tegen het einde van dit jaar onder de 3,1% van vorig jaar te duiken en zo de laagste niveaus van de laatste tien jaar te evenaren.

“Iemand ontslaan is onaangenaam en veel bedrijven willen vandaag vooral medewerkers behouden, maar minder ontslagen is op zich geen goede evolutie,” stelt Frank Vander Sijpe.

“Meer verloop zou goed zijn voor onze arbeidsmarkt. Werkgevers houden nu mensen uit noodzaak aan boord die ze in andere omstandigheden zouden laten gaan. Personeelsverloop biedt niet alleen nieuwe kansen voor werknemers, maar brengt ook zuurstof in de arbeidsmarkt doordat er instroom is van niet-actieven of werknemers van buiten de eigen organisatie.

Meer jobmobiliteit zou er bovendien kunnen voor zorgen dat minder mensen tegen hun zin in een job blijven zitten, en meer nieuwe competenties en kennis verwerven.” ​

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER