De toekomst van leren (en onderwijs?) is blended

Acco brengt vandaag meer dan 500 leerprofessionals op de been om de toekomst van het hoger onderwijs te bespreken. Op de agenda van dit grote event staat ‘blended learning’: volgens Acco Learn dé toekomst van het hoger onderwijs. Acco opent de discussie en laat verschillende gastsprekers als pedagoog Pedro De Bruyckere en professor Jo Tondeur zich over het onderwerp buigen.

67% van de docenten ervaarde de digitale versnelling door corona als een positieve aanmoediging om meer blended les te geven. Toch geeft 42% onder hen aan het lesgeven post-corona anders te willen aanpakken. Tegelijkertijd geeft 55% van de studenten aan geen fan te zijn van grotendeels online onderwijs. Keren we in de toekomst terug naar overvolle aula’s of schakelen we een digitale versnelling hoger? Voor Acco zal ‘blended learning’ – een combinatie van online en offline leren – dé standaard worden. Om te bepalen hoe futureproof, blended hoger onderwijs eruit moet zien, organiseert Acco een groot inspiratie-evenement. Het brengt tijdens dit phygital event enkele honderden Vlaamse en Nederlandse docenten samen én inspireert hen met de inzichten van verschillende experten.

InfographicAcco

Blended learning: dé oplossing voor de toekomst

“Het loutere digitaal les geven of volgen valt niet te vergelijken met ‘blended learning’, waarbij face-to-face en digitaal worden ingeschakeld in functie van hun nut. Het is een én-én-verhaal. Het goede nieuws is dat het moeilijkste de opstart is. De kaap van het digitaal lesgeven is genomen, en onze verwachting is dat alle docenten van het hoger onderwijs dit vanaf nu meer zullen inschakelen in de leerpaden”, zegt Vicky Adriaensen, CEO van Acco.

Zo blijkt uit een eerdere bevraging van studenten door Acco dat maar liefst 70% van de bevraagde studenten ‘blended learning’ een meerwaarde vinden ten opzichte van het klassieke systeem. Daarnaast vindt 88% van de studenten dat extra digitaal studiemateriaal helpt om de geziene theorie te verwerken.

Impact op leerprofessionals

Wat heeft deze digitale (r)evolutie ons dan geleerd? En wat zullen we blijvend anders moeten aanpakken, en waarom? Deze vragen en nog veel meer worden tijdens dit phygital event beantwoord. Acco wil samen met experten hiermee aantonen dat de toekomst bij ‘blended learning’ ligt, zowel voor docenten als studenten.

Bovendien is lang niet iedereen overtuigd van digitaal afstandsonderwijs: “Uit onderzoek weten we dat zowel docenten als studenten het pure digitale lesgeven en les krijgen niet verkiezen als formule. Dit is voor ons het gevolg van het feit dat docenten in snelheid gepakt zijn en halsoverkop zijn moeten overschakelen naar het pure digitale lesgeven”, zegt Vicky Adriaensen.

Verder blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek van gastspreker professor Jo Tondeur, dat 60% van de docenten vóór de lockdown geen ervaring hadden in online learning. Er is dus enerzijds nood aan meer kennis over de vele voordelen van ‘blended learning’ voor docent en student, en anderzijds is er nood aan ondersteuning bij de transitie van offline naar blended onderwijs. Dit laatste vraagt een zekere inspanning van de docent op het niveau van lesgeven en van studiemateriaal.

“Met ons onderzoek willen we graag een beter begrip krijgen van hoe we docenten en scholen een adequate training kunnen geven. We bekijken daarbij ook scenario’s voor toekomstig lesgeven en leren, hoe dit zich verhoudt tot het afgelopen jaar. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe de lerarenopleiding in de toekomst kan veranderen”, zegt professor Jo Tondeur.

Impact op studenten

Het coronavirus heeft – op zijn zachtst gezegd – ons met de neus op de feiten of moeten we zeggen schermen geduwd. Het is duidelijk dat digitaal lesgeven beperkingen kent, zowel technisch als op mentaal vlak. Ook hier wordt tijdens het evenement ruimte voor gemaakt.

“De voorbije 12 maanden waren voor veel studenten niet aangenaam en dat is een eufemisme. Verschillende onderzoeken tonen dat de resultaten verbeterden, maar ook de ongelijkheid toenam, net als de psychische klachten bij jongeren. Dat toont het belang van face-to-face contact aan in het onderwijs”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Toch bieden digitale colleges ook kansen, als ze op de juiste manier worden ingezet: “We weten dat inoefenen, lessen kunnen herbekijken, online samenwerken,… een meerwaarde bieden voor leren. Alles wat digitaal kan, moet online gebeuren. Zo kan je de tijd dat je samen kan zijn face-to-face optimaal benutten. Ook al is dat af en toe met small talk, want ook dat is belangrijk”, vult De Bruyckere aan.

De toekomst begint vandaag

Al 60 jaar lang speelt Acco een voortrekkersrol op vlak van leren en beleving in het hoger onderwijs. De uitgever en leerconsulent is al langer vragende partij voor een digitale (r)evolutie om het hoger onderwijs in Vlaanderen toekomstbestendig te maken.

“De toekomst begint vandaag”, licht Vicky Adriaensen toe. “Met alles wat we ondertussen geleerd hebben, zijn we beter voorbereid dan ooit om naar een nieuwe, toekomstbestendige vorm van blended en activerend onderwijs te evolueren.”

Met dit grootschalige evenement wil Acco het hoger onderwijs ondersteunen in het volhouden en vasthouden van de digitale acceleratie richting futureproof blended onderwijs. De leerconsulent wil studenten zo flexibeler en efficiënter laten leren.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER