Werknemers in quarantaine: wat zijn de belangrijkste wetenswaardigheden?

Met de huidige evolutie van de gezondheidscrisis ziet het ernaar uit dat nogal wat werknemers binnenkort in quarantaine zullen moeten gaan.

  • Maar wat moet u vooral weten als werkgever of werknemer?
  • Welke stappen moeten worden ondernomen wanneer iemand in quarantaine gaat?
  • Wie betaalt het loon?
  • Wat als de werknemer vrij moet nemen van het werk om te zorgen voor een kind waarvan de school of de opvang gesloten is?
  • Welke formaliteiten moeten vervuld worden om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering?

Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, maakt ons wegwijs.

Wat is het eerste dat iemand moet doen wanneer hij of zij in quarantaine moet?

“Wie in quarantaine gaat, moet onmiddellijk zijn werkgever verwittigen. Als de werkgever er om vraagt, moet de werknemer ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen. Dat wordt afgeleverd door de behandelende arts en vormt het bewijs dat de werknemer in staat is om te werken, maar niet naar de werkplek mag komen omdat hij in quarantaine is geplaatst”, aldus Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Door wie wordt de werknemer betaald tijdens de quarantaine?

“Er zijn 2 situaties mogelijk. In het eerste geval kan de werknemer van thuis uit blijven werken en ontvangt hij of zij dus het gewone loon van de werkgever. In het tweede geval is de werknemer niet in staat om zijn taken vanuit zijn huis uit te voeren (omdat de aard van het werk dit niet toelaat) en wordt zijn contract dan opgeschort wegens overmacht. De werknemer zal dus in aanmerking komen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht ten laste van de RVA, op voorwaarde dat hij een quarantainegetuigschrift kan voorleggen”, vervolgt Catherine Legardien.

Wat moet de werknemer doen om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering?

“Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, moet de werknemer zich wenden tot zijn uitbetalingsinstelling (de vakbond waarbij hij is aangesloten of de HVW). Het is deze uitbetalingsinstelling die de tijdelijke werkloosheid zal uitbetalen. Opgelet, het gaat wel degelijk om een uitkering en niet om het volledige loon. De uitkering bedraagt 70% van het loon met een plafond van €2754,76 bruto. Als het gaat om een werkgever in een sector die harder getroffen is door de coronacrisis, dan kan de werknemer een supplement van €5,63 per dag tijdelijke werkloosheid ontvangen (ten laste van de RVA)”, licht Catherine Legardien toe.

Wat gebeurt er als een werknemer vrijaf moet nemen om voor de kinderen te zorgen?

Wanneer de klas, school of kinderopvang wordt gesloten, dan kan de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht krijgen. Een wetsvoorstel dat dit recht toekent, werd recent goedgekeurd in de Kamer.

“Dit zal het geval zijn wanneer een minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont niet naar naar school of naar de opvang kan gaan omdat deze gesloten is vanwege een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hetzelfde geldt voor een gehandicapt kind (waarvoor de werknemer de zorg draagt) dat niet meer naar een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan omdat het centrum gesloten is vanwege een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,” vervolgt Catherine Legardien.

Wat gebeurt er als het kind in afzondering moet, maar de klas, school of opvang niet gesloten is?

“Veel ouders zullen met een dergelijke situatie geconfronteerd worden. In dit geval is niet uitdrukkelijk bepaald dat de werknemer zijn overeenkomst kan opschorten wegens overmacht. Er moet met de RVA bekeken worden of tijdelijke werkloosheid al dan niet aanvaard kan worden. Als dat niet het geval is, zal de werknemer met zijn werkgever moeten bekijken of hij verlofdagen of onbetaald verlof kan opnemen”, besluit Catherine Legardien.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Twitter
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email

Event: Workforce Management als strategische succesfactor

26 OKTOBER 2023

Ook interessant

LEES MEER