Wat na de sociale verkiezingen?

Elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats. Zo ook dit jaar, van 13 tot en met 26 mei 2024. Dan worden de (nieuwe) vertegenwoordigers van de werknemers aangeduid in de inspraakorganen van de ondernemingen, meer bepaald de ondernemingsraad en het CPBW, het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Een goede voorbereiding is cruciaal, maar ook na dag Y ligt er nog heel wat werk op de plank. Organiseer jij voor de eerste keer sociale verkiezingen, of heb je nood aan een opfrissing? Bekijk dan zeker deze aflevering waarin Nathalie Lucas, senior legal consultant bij Attentia, de belangrijkste stappen overloopt.

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER