AI inzetten om mentaal welzijn in de maatschappij te verbeteren

De Belgische start-up BloomUp ontwikkelt momenteel een hypergepersonaliseerd mentaal welzijnsplatform, dat dankzij artificiële intelligentie preventief inzet op de groei en ondersteuning van werknemers. Ze werken hiervoor samen met Omina Technologies. BloomUp wil zo niet alleen absenteïsme maar ook presenteïsme op de werkvloer aanpakken op een efficiënte en hoogst persoonlijke manier. Met de hulp van Venture Campus kreeg het daarvoor een ontwikkelingssubsidie van 450.000 euro van de Vlaamse overheid.

Het welzijn van werknemers is de grootste uitdaging voor HR-managers in 2023. Sinds 2019 stijgt het stressniveau al gestaag door de toenemende werkdruk en COVID-19 heeft deze trend alleen maar versterkt. Vandaag is meer dan 3,8% van de Belgische werknemers langdurig in ziekteverlof wegens burn-out of stressgerelateerde factoren. Die factoren zijn ook verantwoordelijk voor meer dan een derde van het absenteïsme op de werkvloer. Dit
ziekteverzuim kost onze samenleving naar schatting zo’n 155 miljoen euro per jaar.

Volledig gepersonaliseerde groeitrajecten met behulp van AI

BloomUp wil deze problematiek op een preventieve manier aanpakken, met een doorgedreven uitbreiding van zijn mentaal welzijnsplatform op basis van drie pijlers.

De eerste pijler is de hyperpersonalisatie van de bestaande groeitrajecten met behulp van artificiële intelligentie. Elke werknemer zal een volledig op maat gemaakt traject krijgen op basis van zijn of haar specifieke noden. De onderwerpen en stappen passen zich bovendien dynamisch aan naargelang het traject vordert en groeien zo mee met de gebruikers. Die behouden trouwens op elk moment de volledige controle – ook over hun privacy, want bij elke
stap kunnen ze kiezen welke data met wie gedeeld mogen worden.

“Met BloomUp willen we het meest datagestuurde mentaal welzijnsplatform worden, dat past bij de specifieke behoeften van elke werknemer en met hen mee evolueert naarmate ze het traject doorlopen.”

Clovis Six, co-founder BloomUp

Een tweede pijler zet in op het verwerven van de juiste inzichten voor HR-managers. De anonieme data die verzameld worden in de dashboards geven managers de juiste inzichten en aanbevelingen over hoe ze beter kunnen inzetten op mentaal welzijn op de werkvloer. Zo leren ze onder meer welke onderwerpen het meest aan bod komen binnen hun organisatie en waar ze dus het best actief over communiceren met hun medewerkers.

Tot slot zal het platform de mogelijkheid bieden de verborgen kosten rond mentaal welzijn binnen een organisatie te voorspellen. HR-managers zullen ook de Return on Investment kunnen berekenen op vlak van absenteïsme, presenteïsme en turnover na het investeren in mentaal welzijn op de werkvloer.
Voor de integratie van AI in het platform werkt BloomUp samen met Omina Technologies, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in privacy-respecterende, ethische en betrouwbare artificiële intelligentie.

“Artificiële intelligentie kan het mentale welzijn en de gezondheid in onze samenleving enorm verbeteren. Op voorwaarde dat eventuele privacy- en compliancerisico’s proactief beheerd worden. De hyperpersonalisatie van de groeitrajecten zal daarom gegenereerd worden door Justifai’s privacy by-design recommender systeem. Dat voldoet proactief aan de privacywetgeving en geeft elke gebruiker de controle over welke en hoeveel persoonlijke data gebruikt mogen worden”

Mattias De Groe, Global Chief Commercial Officer bij Omina Technologies

BloomUp als mentale welzijnspartner

BloomUp wil werkgevers de juiste middelen in handen geven om preventief in te zetten op het mentale welzijn van hun werknemers met behulp van online videoconsultaties en begeleide groeitrajecten. De consultaties geven werknemers de kans om snel en gemakkelijk hun weg te vinden naar een psycholoog of psychotherapeut, binnen het comfort van hun eigen thuis. Met de groeitrajecten kunnen ze via een app een traject rond veelvoorkomende thema’s volgen om zo op een preventieve manier aan zichzelf te werken.

Ontwikkelingsproject

Tegen 2024 wil BloomUp dé partner worden van Belgische bedrijven die preventief inzetten op mentaal welzijn. Met de hulp van Venture Campus kreeg BloomUp onlangs een ontwikkelingsproject toegekend van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), ter waarde van 450.000 euro.

“De samenwerking met BloomUp heeft ons nog meer inzicht gegeven in het sociale belang van technologie. De wijze waarop zij een heel actueel probleem hebben aangepakt, heeft ons enorm geïnspireerd. We zijn dan ook trots dat we een bijdrage konden leveren aan de maatschappelijke verandering die BloomUp nastreeft”

Philippe Delfs van Venture Campus

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER