Tijdsregistratie verhoogt transparantie en verbetert work-life balans

Zes op tien Belgen houden hun werkuren bij. Dat is op Frankrijk na de laagste score in Europa. De koplopers zijn Zweden en Duitsland met ongeveer 80%; Italië maakt met 76% mee de top drie uit. Het effect op balans werk en privé is eerder positief: het aandeel voorstanders (47%) is groter in België dan de tegenstanders (16%). Hierin ligt dus nog potentieel. Werkgevers die investeren in een employee self-service (ESS) slaan twee vliegen in één klap: ze verhogen de transparantie voor alle werknemers- met grote kans op een positief effect op work-life balans – én ze krijgen een real-time beeld voor de personeelsplanning. SD Worx onderzocht dit in 10 landen, via een bevraging van 10,119 werknemers, waarvan 1098 in België.

Van bewust bezig zijn met (werk)tijd…

Gemiddeld houdt in Europa zeventig procent (69%) van de werknemers bewust zijn of haar werktijden bij. De koplopers zijn Zweden (79%) en Duitsland (81%); Italië maakt met 76% mee de top drie uit. In Frankrijk gebeurt dit het minst met 46%. België is de tweede onderaan de rij met 60%. Ook de UK bengelt onderaan de landenlijst met 63%.

Tot effectief registreren…

In België maakt 48% gebruik van een tijdregistratiesysteem. Het gemiddelde in Europa ligt op 55% van de werknemers, die gebruik maken van een tijdsregistratiesysteem. Vooral in Spanje (67%) en Noorwegen (66%), Duitsland (63%), Zweden (63%) en Finland (60%) is het gangbaar dat werknemers hun werktijden via een softwaresysteem bijhouden. In Nederland (44%), Frankrijk (41%) en UK (46%) ligt dit opmerkelijk lager.

Impact van tijdsregistratie op evenwicht tussen werk en privéleven in Europa

Het effect van tijdsregistatie op work-life balans is eerder positief: het aandeel voorstanders (47%) is groter in België dan de tegenstanders (16%). In Finland en Frankrijk liggen de scores het laagst maar ook daar zijn meer mensen positief (resp. 35% en 40%) dan negatief (resp. 22% en 21%). Vooral in Nederland, Duitsland en Noorwegen zijn werknemers het er meer over eens dat het registreren een positieve invloed heeft op het evenwicht tussen werk en privéleven.

Medewerkers zelf aan het stuur zetten is de next step

In België investeert ongeveer één op vijf bedrijven (18%) al in HR-toepassingen waarmee werknemers en managers zelf hun data kunnen invoeren en beheren. Daardoor dragen medewerkers bij aan een datagedreven personeelsplanning. Dankzij zogenaamde employee self-service (ESS) tools is de inbreng van data niet louter een opdracht voor de personeelsafdeling, maar wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid, gedragen door het hele bedrijf.

Voorlopig zijn deze toepassingen vooral ingeburgerd in de Scandinavische landen (30%) en in Ierland (29%). België zit met 18% op dezelfde lijn met Nederland, Duitsland, Zwitserland en Polen. In Spanje is het al één op vijf bedrijven. Ze komen opmerkelijk minder aan bod in Frankrijk (14%), Italië (14%) en Oostenrijk (15%). De meest populaire toepassingsgebieden in België zijn voornamelijk: aanvragen voor afwezigheden (48%), registratie van werktijden (41%), aanvragen voor loonoverzicht (35%) en onkosten indienen (32%).

Best practises: ervaring van Liebherr & SD Worx

“Dankzij transparantie is elke medewerker zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van zijn eigen werktijden. Tegelijkertijd kan de HR-afdeling zich concentreren op haar kerntaken, aangezien ze de werkuren niet langer handmatig hoeft te verwerken”, zeggen Christophe Genilloud & Martine Pugin, IT Manager & HR Manager bij Liebherr.

Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx concludeert: “Ook werknemers kunnen zo meer bewuste keuzes maken en hun time management optimaliseren. Slimme technologie leidt tot grotere efficiëntie, effectiviteit en productiviteit. Voor bedrijven loont het de moeite om na te gaan met welke tools medewerkers hun eigen data en planning kunnen beheren. Veel ESS-toepassingen verwerken hun data in real time waardoor er op elk moment een accuraat beeld is van de realiteit. Het aspect van self-service zorgt ervoor dat de data sneller ingevoerd worden in het systeem. Voor personeels- en werkplanning is dat cruciaal.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER