Slechts 8% bedrijven beschouwt integreren AI in HR activiteiten als prioriteit

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in kunstmatige intelligentie (AI) op de werkvloer. Eén op de vijf werknemers vreest dat AI wel eens een groot deel van hun taken kan overnemen. Dat blijkt uit een recent grootschalig Europees onderzoek door SD Worx bij meer dan vijfduizend bedrijven en achttienduizend medewerkers uit achttien Europese landen, waaronder 300 Belgische werkgevers en 1.000 Belgische werknemers. Hoewel de rol van AI steeds belangrijker wordt, zien Belgische én Europese bedrijven het gebruik ervan in HR-activiteiten helemaal niet als een van hun grootste uitdagingen voor 2024. Slechts één op twintig Belgische werkgevers zet het in hun top vijf.

Van ons privéleven tot op de werkplek: kunstmatige intelligentie is overal aanwezig en Europese bedrijven zijn zich daar maar al te zeer van bewust. Eén op de drie Belgische bedrijven (31%) investeert in 2024 in AI op de werkvloer, helemaal in lijn met het Europese gemiddelde. Dat is wel meer het geval in Polen (42%), Roemenië (40%) en Italië (36%). Finland (25%) blijkt hier minder prioriteit aan te geven.

Opvallend: Europese bedrijven beschouwen het integreren van AI in hun HR-activiteiten helemaal niet als een belangrijke uitdaging. Slechts 8% van de ondervraagde landen plaatste dit in hun top vijf van grootste HR-uitdagingen voor dit jaar. Het bengelt zelfs helemaal onderaan het lijstje met bevraagde prioriteiten van Belgische werkgevers; Belgische bedrijven zijn er het minst mee bezig: slechts een op twintig (of minder dan 6%) duidt dit aan, net als Nederlandse, Poolse, Kroatische en Servische bedrijven. Van alle landen zien Frankrijk (12%), Duitsland, Roemenië en Zweden (alle drie 11%) met één op tien organisaties nog het meest uitdagingen bij het toepassen van AI in HR-activiteiten. Het valt op dat grotere Belgische ondernemingen (met meer dan 250 werknemers) dit meer als een uitdaging zien dan kleinere bedrijven: een op de tien zet het in zijn top vijf.

Welke uitdagingen zijn het meest dringend voor uw organisatie:

Table NL

Eén op de vijf werknemers vreest dat AI groot deel van taken zal overnemen

Hoewel de meeste bedrijven AI dus niet als een grote uitdaging zien, ervaren werknemers dit wel degelijk zo. Eén op de vijf van de ondervraagde Belgische werknemers (21%) vreest namelijk dat (generatieve) AI een significant deel van hun taken zal overnemen: generatieve AI is een technologie die nieuwe, unieke gegevens creëert, gebaseerd op patronen en structuren geleerd uit bestaande trainingsgegevens. Dit percentage stijgt, niet onverwacht, zelfs tot 32% onder de werknemers die al met (generatieve) AI werken. Nog uit de rondvraag blijkt dat één op de zes Belgische medewerkers (16%) vandaag regelmatig AI gebruiken in hun job. Van de ondervraagde Belgische HR-managers verwacht 30% dat AI bepaalde functies overbodig zal maken. Meer dan zeven op de tien (73%) Belgische werknemers die AI gebruiken, vinden dat deze technologie waardevol is voor hun werk en voelen zich een stuk productiever. Deze resultaten zijn in lijn met de Europese gemiddelden.

Kwart van de Belgische bedrijven gebruikt AI in hun payrollproces

Welke functies, mogelijkheden en kenmerken zijn cruciaal in payrollsoftware? In de lijst van vijftien mogelijke antwoorden die HR-managers konden geven, bengelt AI helemaal onderaan. Wel geeft een kwart (of 24%) van de Belgische organisaties aan dat ze al AI-technologie gebruiken in het payrollproces. Polen (33%) en Italië (28%) hebben opnieuw een voortrekkersrol hierin.

Binnen het payrollproces wordt AI in België het vaakst gebruikt om de wetgeving te monitoren en waar nodig, bij wetswijzigingen bijvoorbeeld, aanpassingen door te voeren (32%), gevolgd door het permanent valideren van data (29%), de classificatie van werknemers en andere data (28%) en het opsporen en corrigeren van afwijkingen (ook 28%).

“Kunstmatige intelligentie kan heel veel waarde creëren, zoals verbeterde efficiëntie, snellere klantenservice of interessante inzichten waarmee HR-managers aan de slag kunnen”, zegt Tom Saeys, COO bij SD Worx.

“De juiste balans vinden tussen technologie zoals AI en menselijke ondersteuning is essentieel. We moedigen innovatie aan en implementeren dit in het voordeel van onze klanten en medewerkers. We vertrouwen erop dat dit niet ten koste gaat van jobs; netto zullen er net extra jobs bijkomen. Maar het vergt wel een andere aanpak, voortdurende bijscholing en een levenslang leerproces, zowel voor bedrijven als werknemers, om het volledige potentieel ervan te kunnen benutten. Uiteraard moeten we ook rekening houden met de recent goedgekeurde Europese verordening rond kunstmatige intelligentie, ook wel ‘AI Act’ genoemd. Met deze allereerste uitgebreide wetgeving voor artificiële intelligentie, wenst de EU de ontwikkeling en het gebruik van AI alle kansen te geven, maar evenzeer de veiligheid en de grondrechten van burgers en bedrijfsleven te waarborgen.”

“Er zijn in de voorbije jaren al zoveel vacatures geschreven. En artikels over hoe je goede vacatures moet schrijven. Laat daarom AI al die kennis gebruiken om jouw vacature te schrijven. We gebruiken deze tool ook voor klanten. De vrijgekomen tijd kan een werkgever dan steken in de verfijning met een krachtige boodschap, bv. waarom moet iemand in jouw bedrijf komen werken … Tenslotte is het vinden van talent via rekruteren de belangrijkste uitdaging van Belgische werkgevers in 2024. AI kan daartoe bijdragen”, zegt Mathias Haentjens, marketingmanager, SD Worx Staffing Solutions.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER