PARTNERCONTENT

Investeren in witte raven

Het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord dat dit voorjaar door de Vlaamse regering werd gesloten met de sociale partners is gestoeld op vier fundamenten: activeren, opleiden, werknemers aanwerven op een duurzame manier en interregionale mobiliteit. VDAB zet daarom meer dan ooit in op het ondersteunen en begeleiden van werkgevers die denken in termen van motivatie en competenties.

In Vlaanderen meldden werkgevers in het afgelopen jaar zo’n 400.000 vacatures bij VDAB. Dat zijn er ruim meer dan de 180.000 werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt een actieve en creatieve benadering en heeft de voorbije jaren een verandering van de mindset over solliciteren, opleiden en competentiedenken in gang gezet.

De focus ligt enerzijds steeds meer op aanwerven op basis van motivatie en de bereidheid om te leren. Maar het is ook aan de werknemer om te onderzoeken wat hij wil bereiken doorheen zijn loopbaan en daar stappen in te zetten.

Boodschap voor de werkgever

VDAB neemt zowel de werkgevers als de werkzoekenden mee in dit verhaal, maar neemt bewust meer actie naar de bedrijven toe dan vroeger, zonder daarbij uit het oog te verliezen wat de werkzoekenden te bieden hebben.

“We informeren werkgevers over tools die kunnen helpen om vacatures in te vullen en laten zien hoe waardevol aanwerving is in combinatie met de juiste opleiding”, zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. “Zo zorgen we mee voor een mentaliteitsverandering.”

VDAB heeft een duidelijke boodschap voor bedrijven: probeer af te stappen van hoge vacature-eisen en diploma’s. Onderzoek welke vaardigheden essentieel zijn om bepaalde taken uit te voeren en zet daarop in. Zo kan een werknemer starten en verder leren op de werkvloer.

“We zien dat er een competentiekloof is tussen vraag en aanbod, tussen wat kandidaten te bieden hebben en wat er door werkgevers gevraagd wordt”, legt Joke Van Bommel uit.

“Bedrijven en de eisen die aan werknemers gesteld worden, evolueren en daarmee ook de beroepen en de functies. Dat heeft onder andere te maken met de technologische vooruitgang en andere manieren van werken. Startersopleidingen en blijvend leren op de werkvloer zijn daardoor onvermijdelijk geworden.”

Stuur in eigen handen

Het is meteen ook duidelijk dat werkzoekenden en werknemers het nodige engagement aan de dag moeten leggen om te blijven investeren in zichzelf. Op die manier houden ze de aansluiting met de eisen van hun baan.

Maar VDAB gaat nog een stapje verder en wil dat alle mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt gaan nadenken over hun gehele loopbaan. Iedereen heeft zelf het stuur van zijn loopbaan in handen en hoe groter de motivatie, des te groter het engagement, ook naar de werkgever toe. Een win-winsituatie dus.

Om werkzoekenden en werknemers te ondersteunen in het in kaart brengen van hun competenties, ontwikkelde VDAB onder andere Jobbereik. Deze tool werkt op artificiële intelligentie en stelt, op basis van aanwezige competenties, passende beroepen voor, en ook opleidingen die de brug kunnen zijn naar een ander beroep.

De test is bedoeld om de blik te verruimen en laat op een originele manier zien welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt die in lijn liggen met de ingegeven competenties.

Werkgevers krijgen met de verschillende tools die VDAB hen biedt de mogelijkheid om het potentieel te ontdekken dat in kandidaten aanwezig is. Ook als de nieuwe medewerker niet vanaf het begin helemaal matcht met je vacature, haal je met de juiste opleiding en ondersteuning de witte raaf in elke medewerker naar boven.

VDAB logo donkerblauw
Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER