PARTNERCONTENT

Hoe blijft HR constant op de hoogte over het arbeidsrecht?

Welke informatie, indicatoren en experten moet HR best volgen om het – vaak complexe en soms snel evoluerende – arbeidsrecht te kennen, te doorgronden en op te volgen? We vroegen het aan Jo Van der Spiegel, Knowledge Manager bij Claeys & Engels.

“Het bijhouden van informatie over arbeidsrecht én alles wat raakt aan deze tak van het recht, is zeer complex”, geeft Jo Van der Spiegel grif toe. “Daarom heeft Claeys & Engels een team van vijf personen om het ganse informatieproces dagelijks op te volgen en bij te houden: identificatie, uitpluizen, verwerking (analyse) en verspreiding (intern en extern) van de informatie.”

Jo Van der Spiegel een hoogst interessante bronnenlijst, meteen een bij te houden unieke informatielijst…

Zijn de informatiebronnen dan zo talrijk?

Jo Van der Spiegel “Het aantal bronnen is zeer groot en niet alleen het arbeidsrecht dient sensu stricto opgevolgd te worden, ook andere topics kunnen belangrijk zijn voor de dagelijkse HR praktijk.

Een voorbeeld? Het Belgisch Staatsblad is de enige officiële rechtsbron, maar er gaat een hele wetgevingsprocedure aan vooraf in de verschillende ministerraden en parlementen, die ook niet te verwaarlozen is – en dat dan nog op verschillende niveaus (inclusief het Europese niveau).

Voeg daarbij de verschillende opvattingen van de administraties (bijvoorbeeld Instructies RSZ), de doctrine en de beslissingen van de hoven en rechtbanken en je krijgt een idee van de omvang van het werk.

Als leidend Belgisch advocatenkantoor in de materie zorgen we voor een overzichtelijke communicatie van deze informatiestroom via verschillende kanalen: onze website, newsflashes, newsletters, LinkedIn posts en podcasts.”

Niet alleen het arbeidsrecht sensu stricto moet opgevolgd worden, maar ook andere takken. Over welke takken hebben we het dan?

Jo Van der Spiegel “Tijdens de arbeidsrelatie zal het HR team van elke onderneming in aanraking komen met vragen rond ziekte en ongevallen, het loonpakket en de loonfiscaliteit, de arbeidsduur, de internationale mobiliteit en detachering of zelfs pensioenvragen.

Voor dergelijke vragen kunnen HR managers terecht op de websites van de administraties. De website van de FOD WASO is een voorbeeld. Hun website is ingedeeld per thema en is zeer overzichtelijk.

Voor vragen over het loonpakket zullen HR managers binnenkort terecht kunnen op de Comp&Ben-website van Claeys & Engels.

Naast de gratis bronnen kunnen HR managers ook betalende databanken van juridische uitgevers, tijdschriften en boeken raadplegen (denk maar aan 50 jaar Arbeidswet, La mobilité internationale des travailleurs en Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers).”

En wat met gevoeligere onderwerpen, zoals het einde van de arbeidsovereenkomst?

Jo Van der Spiegel “Wat het einde van de arbeidsovereenkomst betreft, kunnen HR teams terecht op onze website www.opzegging.be of ze kunnen ons Praktijkboek Ontslag raadplegen.

Het HR team zal hoogstwaarschijnlijk ook in aanraking komen met andere delicate onderwerpen zoals vragen rond discriminatie, privacy op de werkplek of onenigheden over het einde van de arbeidsovereenkomst.

In geval van een vraag omtrent discriminatie zal men eerder de websites van openbare instellingen raadplegen (Unia, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).

Ook voor privacyvragen kan HR terecht op de websites van openbare instellingen. Daarnaast kunnen ze ook onze GDPR-website raadplegen of het boek Werk & Privacy.”

In de pers wordt vaak gesproken over herstructureringen en gesprekken tussen de sociale partners, waar kunnen we hierover meer informatie vinden?

Jo Van der Spiegel “De Nationale Arbeidsraad (NAR) is zeker een aanrader. De websites van de sectorfederaties kunnen interessante informatie bevatten. Indien HR Managers de teksten van de sectorale cao’s willen lezen, kunnen ze terecht op de website van de FOD WASO of op betalende databanken.

Volledigheidshalve zal er ook rekening gehouden moeten worden met een aantal indicatoren die een impact kunnen hebben op bijvoorbeeld het loon: loonbedragen, consumptieprijzen, cao-bedragen,…”

<<>>

Bronnenlijst

Algemeen advies

Schrijf je in op de nieuwsbrieven en podcasts van de verschillende in het artikel genoemde websites (zoals C&E-podcasts: De bouche à oreille – Brainpickings, nieuwsbrief FOD WASO).

Indicatoren

Sociaal recht in het algemeen

Websites

Europese/Internationale websites

Belgisch Staatsblad: er wordt enorm veel informatie gepubliceerd, maar dit is de enige officiële bron.
Indien nodig kunnen de wetgevende initiatieven gevolgd worden voor hun stemming en publicatie op de sites van de federale en regionale regeringen en parlementen:

Federaal:

Wallonie:

Vlaanderen:

Brussel:

Boeken / Tijdschriften

Algemene pers HR

💡 Tip: denk ook aan podcasts van verschillende bronnen

Welzijn en veiligheid op het werk

Websites

Boeken / Tijdschriften

Nieuwsbrief arbeidsveiligheid

Compensation & Benefits / Verloning

Websites

Fiscaliteit

Websites

Boeken

Gids loonfiscaliteit in ondernemingen (Kluwer)

Discriminatie

Websites

Arbeidsduur

Websites

FOD WASO – Arbeidsduur: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/arbeidsduur-en-rusttijden

Boeken

50 jaar Arbeidswet: https://library.claeysengels.be/index.php?lvl=notice_display&id=19643

Einde van de Arbeidsovereenkomst

Websites

Boeken / Tijdschriften

  • Praktijkboek Ontslag (en maandelijks tijdschrift)
  • Eindeloopbaanregelingen

Internationale mobiliteit / Business immigration

Websites

Boeken / Tijdschriften

La mobilité internationale des travailleurs (Livre SYDU, 2022)

Pensioenen

Websites

Privacy

Websites

Boeken

Werk & Privacy (Inger Verhelst, 2019)

Collectieve arbeidsverhoudingen

Websites

Met dank aan Jo Van der Spiegel – Claeys & Engels

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.
Twitter
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email

Ook interessant

LEES MEER