Gezocht: rebels leiderschap

Tegen de achtergrond van alle veranderingen die de wereldeconomie permanent onder druk zetten, kijken twee op de drie private-equityinvesteerders uit naar nieuwe leiders binnen het management van hun bedrijven. Dat is nodig om deze veranderingen doeltreffend te kunnen aanpakken. Kandidaten voor die leidinggevende functies moeten vooral blijk geven van ‘rebels leiderschap’. Een en ander blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half bij de grote private-equitybedrijven in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Veel C-level managers bevinden zich vandaag op onbekend (economisch) terrein. In de afgelopen drie jaar heeft de pandemie het concept ‘werk’ anders ingevuld, markten en de toeleveringsketens verstoord. ESG (klimaatgerichte inspanningen), CSR (sociaal verantwoord ondernemen) of DEI (diversiteit, gelijkheid en inclusie) staan hoog op de beleidsagenda. AI schept nieuwe mogelijkheden maar brengt ook risico’s en onzekerheden met zich mee. De oorlog in Oekraïne had een zware impact op de energie- en voedselvoorraden waardoor de inflatie het hoogste niveau in 40 jaar heeft bereikt. Bijgevolg ontbreekt het dus heel wat onder hen aan ervaring en wendbaarheid om hun bedrijf door huidige en toekomstige crisissen heen te loodsen.

“Voor private-equityinvesteerders is het duidelijk: ze verwachten van het management dat zij strategische beleidskeuzes maken die de investeringen beschermen en de bedrijven zo goed mogelijk laten presteren”, zegt Philip Hendrickx, Managing Director Executive Search bij Robert Half Belgium. “Dus stellen ze het leiderschap op C-levelniveau bij hun bedrijven in vraag. Ons onderzoek leert dat twee derde van de PE-investeerders concrete plannen heeft om dat leiderschap te wijzigen in functie van de voortdurend veranderende context waarin onze bedrijven moeten opereren en de kwaliteiten die daarvoor nodig zijn.”

De PE-investeerders zoeken vooral kandidaten met de nodige kennis en expertise om bedrijven te helpen:

  • de verstoring van de toeleveringsketen aan te pakken (42%)
  • door de hoge inflatie te loodsen (38%)
  • problemen met regelgeving en naleving aan te pakken (22%)
  • met vergunningen of licenties die in gevaar zijn (20%)
  • in juridische procedures (18%).

Gezocht: rebellen

Wat de gezochte profielen in praktijk moeten zijn? Rebelse leiders. Een derde van de private-equityinvesteerders gaf immers aan ‘leiders’ in het portfolio te willen die blijk geven van het vermogen om te rebelleren.

“Denk aan het voorbeeld van Netflix”, verduidelijkt Philip Hendrickx. “Daar heeft de rebellie tegen de traditionele USP van het merk bijgedragen tot de forse wereldwijde groei. Dit soort rebels leiderschap creëert disruptie voor een positief doel. En net dat is de vaardigheid die private-equityinvesteerders bij het management van hun portfoliobedrijven willen binnenbrengen.”

Het is dus niet de bedoeling om ontwrichting te creëren omwille van de verandering, maar net om doelgerichte veranderingen door te voeren die het bedrijf ten goede komen. Gezien het hoge tempo waarin de wereldeconomie verandert, zal wat een bedrijf vandaag concurrerend maakt over een paar jaar anders zijn. PE-investeerders zoeken dus leiders die in staat zijn om de norm te herdefiniëren, en er tegelijk in slagen om binnen die evoluerende context het groeitraject voort te zetten.

“Met de omwentelingen die de wereldwijde markten de afgelopen jaren meemaakten, willen private-equityinvesteerders doortastende leiders met rebelse kwaliteiten. Bedrijven die nu de juiste rebellen vinden, zullen het best gedijen tijdens toekomstige verstoringen op micro- en macroniveau”, besluit Philip Hendrickx.

sq1 bio philip hendrickx 1 1

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER