Gezinsgerelateerd verlof neemt toe

De hoeveelheid opgenomen geboorteverlof stijgt licht, dat berekende Partena Professional vlak voor vaderdag. Het aantal uren afwezigheid wegens geboorteverlof is namelijk gestegen met 1,2% tussen 2021 en 2022. Werkende ouders kiezen er dus steeds vaker voor om de eerste dagen van geboorte bij hun familie door te brengen.

Een verlof zelden gebruikt door vaders`

Wat bedoelen we exact met geboorteverlof? Dat is het specifieke verlof dat wordt toegekend aan werknemers die vader worden. Het duurt een wettelijke periode van 20 dagen, die de werknemer binnen 4 maanden na de geboorte van het kind moet opnemen.

Als de werknemer die vader is dit verlof niet opneemt, kan het onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan de partner van de moeder, co-ouder genoemd. Het zijn vooral mannen die gebruikmaken van dit type verlof (99,3% van de uren).

Een legitiem recht

Werknemers die geboorteverlof willen opnemen, moeten hun werkgever hiervan vooraf op de hoogte stellen, bij voorkeur schriftelijk.

“De werkgever kan een werknemer niet weigeren om geboorteverlof op te nemen. Het is een recht, of de werknemer nu voltijds of deeltijds werkt en ongeacht zijn anciënniteit. Als bepaalde door de werknemer geplande afwezigheidsdata een probleem vormen voor de organisatie van het werk, kan de werkgever de werknemer daar uiteraard van op de hoogte brengen, zodat ze samen een regeling kunnen treffen,” legt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Een werkgever mag een werkneemster in geen geval ontslaan omdat ze met geboorteverlof is.

Financieel gezien worden de eerste drie dagen van het geboorteverlof betaald door de werkgever. De volgende 17 dagen worden gedekt door een uitkering, die aan de werknemer wordt betaald door zijn of haar ziekenfonds.

Andere vormen van verlof zijn populair bij werknemers die ouders worden

Partena Professional ziet ook een grotere stijging, dit keer in ouderschapsverlof. Het aantal verzuimuren in verband met dit type verlof steeg in 2022 zelfs met 14% voor vrouwen en 15% voor mannen.

“De toenemende opname van dit type verlof door werknemers weerspiegelt waarschijnlijk een mentaliteitsverandering en een groeiende erkenning van de balans tussen werk en privé. Werknemers voelen zich minder gestigmatiseerd en meer gesteund door gunstig bedrijfsbeleid.

“Dergelijk verlof verhoogt de loyaliteit van werknemers en hun betrokkenheid bij de organisatie,” concludeert Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER