PARTNERCONTENT

De vaardigheden van een HR-professional

#ZigZagHR spreekt met Chris Engels, Sylvie Dumortier en Olivier Wouters over de HR Beacon: een enquête-instrument van het advocatenkantoor Claeys & Engels dat gegevens en inzichten verzamelt over de nieuwste onderwerpen en trends in HR. Ze hebben daardoor een goed idee van de vaardigheden die hedendaagse HR-professionals moeten beheersen.

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die een HR-professional moet hebben?

Chris Engels: “Ik denk dat een HR-professional een combinatie van zachte en harde vaardigheden moet hebben, afhankelijk van de situatie en de taak. Enkele zachte vaardigheden die volgens mij essentieel zijn, zijn communicatie, samenwerking, onderhandelen, empathie en emotionele intelligentie. HR-professionals hebben die nodig omdat ze omgaan met verschillende belanghebbenden: werknemers, syndicale organisaties, (interne) cliënten, toezichthouders, leveranciers en andere externe partijen. Ze moeten duidelijk, effectief en overtuigend kunnen communiceren en kunnen luisteren naar de behoeften en zorgen van anderen. Ze moeten kunnen samenwerken en overleggen met verschillende teams en afdelingen. En conflicten en meningsverschillen moeten ze op een constructieve en respectvolle manier kunnen oplossen. Bovendien moeten ze beschikken over empathie en emotionele intelligentie. Dat wil zeggen dat ze hun eigen emoties kunnen herkennen en regelen én goed kunnen reageren op de emoties van anderen. Dat is vooral belangrijk in die sectoren waar het werk stressvol, veeleisend en emotioneel uitdagend kan zijn en waar HR-professionals het welzijn en de motivatie van het personeel moeten ondersteunen.”

Olivier Wouters: “Naast die zachte vaardigheden moeten HR-professionals een aantal harde vaardigheden hebben, zoals budgetteren, analyseren, onderzoeken, projectmanagement en juridische kennis. Dat is belangrijk omdat HR-professionals de financiële en operationele aspecten van de HR-functie moeten beheren, zoals budgetbeheer, gegevens analyseren en erover rapporteren, onderzoek doen en benchmarking naar de beste praktijken, projecten beheren en toezicht houden erop en zorgen voor naleving van de wet- en regelgeving.

“Dat vereist van HR-professionals dat ze analytisch, strategisch, georganiseerd en detailgericht zijn, en dat ze een goed begrip hebben van de bedrijfssector.”

Sylvie Dumortier: “Een HR-professional heeft ook vaardigheden nodig als creativiteit, innovatie, aanpassings- en leervermogen, omdat hij of zij moet kunnen omgaan met de veranderende en dynamische aard van de sector waarin het bedrijf actief is. Sectoren waarin voortdurend nieuwe trends, technologieën, uitdagingen opduiken en waar de verwachtingen van het personeel en de (interne) cliënten snel evolueren. HR-professionals moeten creatief en innovatief kunnen denken. Ze moeten nieuwe en betere manieren kunnen bedenken om dingen te doen, zoals het ontwerpen en implementeren van nieuw beleid, processen, systemen, tools en programma’s die de HR-functie en de organisatie als geheel verbeteren.”

“Ze moeten zich ook kunnen aanpassen en reageren op veranderingen en onzekerheden in de omgeving, en snel en effectief nieuwe kennis en vaardigheden leren en toepassen.”

Waar liggen de belangrijkste uitdagingen voor HR?

Chris Engels: “Volgens mij is dat het aantrekken, behouden en ontwikkelen van het beste talent voor het bedrijf. De meeste bedrijven opereren in sectoren die erg concurrerend en veeleisend zijn en dat vereist een hoog niveau van expertise, professionaliteit en prestaties van het personeel.

“HR moet in staat zijn om het bestaande personeel, dat verschillende behoeften, voorkeuren, doelen en ambities kan hebben en te maken kan krijgen met verschillende uitdagingen en werkdruk, te behouden en te ontwikkelen.”

Olivier Wouters: “Een andere uitdaging voor HR-professionals is om bij te blijven met de trends op HR-gebied en om hun werkwijzen en prestaties te vergelijken met die van collega’s in andere bedrijven en bedrijfstakken. HR evolueert en verbetert voort­durend en er zijn nieuwe en opkomende onderwerpen waar HR-professionals zich bewust van moeten zijn en mee om moeten gaan. Denk aan diversiteit en inclusie, welzijn van werknemers, werken op afstand, digitale transformatie, artificiële intelligentie of data-analyse.”

Sylvie Dumortier: “Een derde uitdaging is volgens mij om de behoeften en verwachtingen van de verschillende belanghebbenden in evenwicht te brengen en de HR-functie af te stemmen op de strategische doelen en visie van het bedrijf.”

Hoe helpt de HR Beacon om die uitdagingen te overwinnen?

Chris Engels: “Met onze HR Beacon willen wij HR-professionals helpen om bij te blijven met trends. We bieden daarvoor gegevens en inzichten over nieuwe en opkomende onderwerpen of kwesties op HR-gebied, zoals diversiteit en inclusie, welzijn van werknemers, werken op afstand, digitale transformatie, artificiële intelligentie, data-analyse. We geven ook de best practices om die onderwerpen aan te pakken en te integreren in hun werk.”

Olivier Wouters: “De HR Beacon laat toe om gegevens te filteren op basis van voorkeuren, interesses, doelen of behoeften. Zo merken wij bijvoorbeeld voor het eerst in jaren dat opleiding van personeel een veel belangrijkere plaats neemt in de lijst van uitdagingen. Het project van de Federal Learning Account gaat zeker niet vreemd zijn daaraan. Of als je wil weten of ook andere HR-collega’s het lastig hebben om een vacature gevuld te krijgen: daarover hebben wij nu cijfers. Dat kan de verwachtingen binnen de onderneming misschien in perspectief plaatsen. Het is een illusie om te denken dat de HR-afdeling meteen elke vacature ingevuld krijgt. De cijfers daarover spreken voor zich.”

Sylvie Dumortier: “Op basis van de feedback van de voorbije jaren van onze cliënten weten we dat de HR Beacon een zeer nuttig hulpmiddel is voor de HR-professional om bij te dragen aan de gegevensverzameling en -analyse. Vervolgens krijg je op een handige manier toegang tot die inzichten om ze meteen te gebruiken. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor onze cliënten die de tijd genomen hebben om de enquête in te vullen.”

💡De HR Beacon is beschikbaar op www.claeysengels.be

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER