PARTNERCONTENT

Feedback is een onderschatte vorm van erkenning

Als werkgever heb je de verplichting om zorg te dragen voor je medewerkers, zeggen Anna Smets, Director Business Solutions Workplace Options, en Gretel Schrijvers, CEO Mensura Group. Dat betekent volgens hen een context en middelen voorzien ter ondersteuning van het mentaal, fysiek, sociaal en financieel welzijn van werknemers; zowel op het werk als thuis. Beide vrouwen beschouwen welzijn als het hoogste goed. Waardering en erkenning maken volgens hen integraal deel uit van een welzijnsbeleid.

Een geïntegreerd welzijnsbeleid vraagt een ecosysteem

Omdat het ontbreken van welzijn niet altijd louter werkgerelateerd is, en zich ook (deels) in de privésfeer afspeelt, is het voor werkgevers niet zo eenvoudig om met de juiste oplossingen te komen. Mensura heeft een ecosysteem van partners rondom zich verenigd om een klantgericht en innovatief aanbod uit te bouwen. Een van die partners is Workplace Options, dat via het aanbieden van een Employee Assistance Program (EAP) medewerkers en leidinggevenden ondersteunt in hun mentaal, emotioneel, fysiek en praktisch welzijn. De ondersteuning wordt aan­geboden voor werkgerelateerde problemen, stress­beheersing, gezonde voeding, maar evenzeer wanneer de medewerker zich zorgen maakt over de thuis­situatie met partner of kinderen.

Een banaan voorkomt geen burn-out

“Als ik ooit een boek schrijf, krijgt het als titel Een banaan voorkomt geen burn-out”, grapt Gretel Schrijvers. “Waarmee ik duidelijk wil maken dat je met een fruitmand of een eenmalige actie het ontbreken van welzijn niet oplost. Het vraagt een geïntegreerd beleid en een visie. Rewards & recognition maakt deel uit daarvan.”

Geen welzijnsbeleid zonder verzuimbeleid

Gretel: “Als je niet weet waarom mensen uitvallen, kan je onmogelijk aan welzijnsbeleid doen. Daarom kan een welzijnsbeleid niet zonder een verzuimbeleid, dat in kaart brengt in welke mate medewerkers fysiek en mentaal de uitvoering van hun job en de inter­persoonlijke relaties erva-ren. Met die inzichten kan je een welzijnsbeleid aanbieden op maat.”

Het belang van motivatie voor welzijn

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de psychosociale risico’s op het werk in kaart te brengen en de oorzaken gebonden aan de vijf A’s (arbeids-inhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties en arbeidsorganisatie) te analyseren. Mensura ondersteunt werkgevers daarin en heeft op die manier de voorbije vier jaar bij zo’n 56.000 werknemers in kaart gebracht hoe het met hun motivatie gesteld is op het werk. Uit die analyse blijkt dat zowel intrinsieke als extrinsieke beloningen een rol spelen bij motivatie. Intrinsieke motivatie komt voort uit interne factoren, zoals interesse en voldoening van het werk zelf, terwijl extrinsieke motivatie wordt aangedreven door externe factoren, zoals beloningen (materiële of immateriële prikkels als erkenning voor het gepresteerde werk of bijdrage) en erkenning (het openlijk waarderen en erkennen van iemands prestaties of bijdragen zonder dat het gepaard gaat met een materiële beloning). Essentieel daarbij is het grotere verhaal dat organisaties vertellen en waarin mensen zich kunnen vinden: waarvoor sta je, waar wil je naartoe en waarom? Organisaties moeten bovendien verder gaan dan dat en inzetten op verbinding. Dat kan door aandacht te besteden aan sfeer en aan de relatie tussen medewerkers maar ook aan de rol van leidinggevenden in het ondersteunen van medewerkers.

CCaroline Dupont Photography 240507nr091914 min

The magic is in the mix

Gretel: “Uit onze analyse blijkt dat 43,5% van de medewerkers zeer gemotiveerd is en een kleine 4% beweert dat niet te zijn. Het grotere verhaal dat je als organisatie brengt en de mate waarin dat aansluit bij de medewerkers, heeft een grote impact op de intrinsieke motivatie van medewerkers. Als je mensen op lange termijn gemotiveerd wil houden, zijn vooral een positieve werksfeer, steun of erkenning van leidinggevenden en collega’s cruciaal. Om de groep van matig gemotiveerden (56%) te versterken, is het belangrijk om in te zetten op actief luisteren. Samengevat suggereert die analyse dat langdurige betrokkenheid en tevredenheid op het werk vaak voortkomen uit een mix van intrinsieke motivatie, betekenisvol werk en passende beloningen en erkenning.”

Feedback is ook een vorm van erkenning

We onderschatten het belang en de impact van feedback, klinkt het bij Gretel en Anna. Meer nog, het ontzeggen van feedback staat volgens Gretel synoniem aan het ontzeggen van groei. Zowel WPO als Mensura reiken awards uit om mensen en teams te erkennen. Elke medewerker kan ook de inspanning van of samenwerking met een collega belonen. Gretel legt uit: “We zetten in op opleiding en sensibilisering, maar opbouwende feedback geven blijft moeilijk. Als CEO neem ik een voorbeeldrol op daarin. Zo hebben we recent als directie heel openlijk gecommuniceerd over een project dat niet goed gelopen is. Medewerkers appreciëren die transparantie en krijgen als boodschap mee dat fouten maken mag. En feedback kan ook van buitenaf komen. Daarom capteren we systematisch klantenfeedback en streven we ernaar om klanten gericht te betrekken bij onze werking.”

Vergeet het team niet

Anna vult aan: “Ook collega’s kunnen een positief effect hebben op welzijn en waardering. Mensen kunnen elkaar een opkikkertje geven. Waardering en erkenning mogen we in dat opzicht ook van iedere medewerker verwachten. Je kan dat als bedrijf stimuleren en belonen.”

Staat er een employee assistance programma op je welzijnsmenu?

Steeds meer organisaties bieden hun medewerkers én hun gezin een Employee Assistance Programma (EAP) aan. Nog nooit van gehoord? Een EAP is een dienstverlening die medewerkers en leidinggevenden ondersteunt in hun mentaal, emotioneel, fysiek en praktisch welzijn. Daarmee toon je als organisatie dat het welzijn van jouw mede­werkers er echt toe doet. Het hele jaar door kunnen medewerkers de klok rond kosteloos terecht bij een team van professionals voor een luisterend oor of een helpende hand, ook leidinggevenden! De ondersteuning werkt zowel curatief als preventief, en wordt aan­geboden voor werkgerelateerde problemen, stressbeheersing, gezonde voeding, maar ook als men zich zorgen maakt over de kinderen of de partner, die ook zélf contact kunnen opnemen met het EAP. Op die manier ontzorgt het EAP tegelijkertijd het HR-team en de interne dienstverlening, die nu eenmaal niet 24/7 beschikbaar kunnen zijn.

CCaroline Dupont Photography 240507nr093249 min

De troeven van EAP via Workplace Options

  • 40 jaar ervaring in welzijnsondersteuning van werknemers en gezinnen wereldwijd
  • Geen triagesysteem of callcenter: 24/7 eerste contact met ervaren klinisch psychologen
  • Netwerk van > 400 gediplomeerde psychologen in België
  • Breed aanbod van emotionele (psychologische bijstand) tot praktische ondersteuning (financieel, juridisch …)

5 tips voor een waarderend beleid

  1. Geef feedback: dat is de mooiste vorm van erkenning en beloning.
  2. Erkenning begint bij luisteren.
  3. Welzijn en waardering zijn een kwestie van mindset, niet van budget.
  4. Maak tijd, geef tijd en ga wat vaker in de schoenen van de mede­werker staan.
  5. Je mag erkenning en waardering ook verwachten van collega’s.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Jouw verhaal lanceren bij #ZigZagHR?

Bespreek met ons de opties om jouw branded content op onze site te zetten.

Ook interessant

LEES MEER