Assessments: feedback is ALTIJD belangrijk

Wat verwachten werkgevers dat een assessment in 2023 precies doet? Met die vraag zetten Acerta en KU Leuven een onderzoek op bij zo’n 300 Belgische bedrijven.

  • De belangrijkste taak van een assessment: aangeven of een kandidaat wel of niet geschikt is.
  • Op twee: het in kaart brengen van de vaardigheden van een sollicitant.
  • En op drie: onderzoeken hoe het huidig personeel duurzaam inzetbaar kan zijn en blijven in de onderneming.

Bij de werkgevers zelf groeit het besef dat feedback geven de sleutel is tot een succesvolle samenwerking. Zeker in tijden van arbeidskrapte.

Belangrijkste rol van assessments: is een kandidaat wel/niet geschikt?

Medewerkers aantrekken en medewerkers houden, het blijft bovenaan op het zorgenlijstje van werkgevers staan. Dat blijkt uit de meest recente bevraging die hr-dienstenbedrijf Acerta en KU Leuven deden bij zo’n 300 kleine en grote bedrijven. De nijpende arbeidskrapte beïnvloedt ook de manier waarop bedrijven naar ‘assessments’ kijken en welke meerwaarde die moeten bieden. Niet onverwacht: in de eerste plaats verwachten bedrijfsleiders en hr-managers dat assessments hen vertellen of een kandidaat wel of niet geschikt is voor de job.

Tweede en derde rol: vaardigheden in kaart brengen en gidsen naar duurzame inzetbaarheid

Ook verlangen de respondenten-werkgevers van assessments dat ze de vaardigheden van (toekomstige) medewerkers en de voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid in kaart brengen. Dat sluit perfect aan bij de uitdaging ‘medewerkers houden’. 62% van de werkgevers-respondenten vindt ‘het ontwikkelen van medewerkers in de vaardigheden die morgen nodig zijn’ in (heel) grote mate een uitdaging. 59,8% vindt dat ook van het ‘voorbereiden van medewerkers op voortdurende verandering’. Ook daar verwachten ze dus hulp van assessments.

Hannelore Van Meldert, experte Rekrutering & Selectie: “Werkgevers zoeken steeds meer naar manieren om hun medewerkers duurzaam in te zetten en dat tilt assessments een niveau hoger. Bedrijven verwachten eigenlijk van een assessment 2.0 dat het aan individu en organisatie handvaten geeft voor een optimale fit tussen individu en organisatie, maar hen ook vertelt wat het potentieel en de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Leerbereidheid en aanpassingsvermogen zijn skills die hierbij aan belang winnen. Om het aanpassingsvermogen van iemand in kaart te kunnen brengen, zijn Acerta en Antwerp Management School een tool aan het ontwikkelen.”

Feedback is altijd belangrijk

22,4% van de respondenten-werkgevers zegt na een assessment aan de deelnemers soms feedback te geven, 69,4% doet dat altijd. Er is wel een verschil: bij weerhouden kandidaten zal de feedback bijna altijd gepersonaliseerd zijn (92,2%), bij niet-weerhouden kandidaten doet maar 58,9% de inspanning van gepersonaliseerde feedback. Het is dus handig als het verslag van het assessment ook kan dienen als feedback naar de deelnemer toe.

Professor Rein De Cooman, Professor Work and Organisation studies van de KU Leuven: “Om de juiste medewerker op de juiste job te krijgen, willen bedrijven kandidaten liefst een positieve ervaring bezorgen. Want worden het rekruteringsproces en het assessment als positief ervaren, dan triggert dat een positieve houding achteraf. En resulteert een assessment in goede feedback, dan rendeert dat voor zowel de onderneming als voor de deelnemer. Want je kan nog zoveel vervolgtrajecten uitwerken en opleidingen aanbieden, als het inzicht in de ontwikkelpunten er bij de deelnemer niet is of niet erkend wordt, dan is er ook geen motivatie om de tekorten aan te pakken.”

Over de cijfers

De cijfers komen uit de recente panelbevraging van Acerta in samenwerking met KU Leuven, over het thema assessments. De bevraging werd afgenomen tussen 1 december 2022 en 11 januari 2023. Er namen 270 respondenten aan deel. De deelnemers bekleden een van de volgende functies: CEO, HR Directeur, HR business partner, HR manager of payroll verantwoordelijke.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER