Aanpak digitale skills-kloof in de publieke sector

De COVID19 pandemie heeft de behoefte aan snellere digitale transformatie en sterkere ontwikkeling van digital skills in de publieke sector versterkt. Een nieuwe IDC studie onder 250 organisaties in de gezondheidszorg – gefaciliteerd door Amazon Web Services (AWS) en Intel – bij de overheid en in het onderwijs in zeven Europese landen toont nu de volledige omvang van IT-uitdagingen waarmee de publieke sector wordt geconfronteerd.

Uit de resultaten van de studie blijkt dat vooral het gebrek aan digitale en technologische vaardigheden de digitale transformatie afremt. Dit betekent dat ondanks alle ontwikkelingen tijdens de pandemie, zoals online gezondheidszorg en hybride werken, de sector nu moeite heeft om het personeel snel en adequaat te trainen.

Uit de belangrijkste cijfers van de studie blijkt dat:

 • 70% van de organisaties zegt versneld over te stappen op de cloud om digitale diensten te kunnen leveren, maar…
 • 63% zegt dat een gebrek aan skills en ervaring een barrière vormt voor de overstap naar de cloud.
 • Slechts 35% van de organisaties in de publieke sector heeft een organisatiebreed programma voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
 • 60% van de organisaties in de publieke sector zegt dat en sterke loopbaanontwikkeling, inclusief opleidingsprogramma’s voor vaardigheden, de sleutel is tot behoud van je personeel.

Tijdens de pandemie hebben organisaties in de publieke sector flexibiliteit laten zien binnen de dagelijkse werkzaamheden: 76% van de overheden zocht naar nieuwe manieren voor het leveren van digitale diensten aan de burger. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar cloudoplossingen om de activiteiten voort te zetten, waarbij 68% van de Europese overheidsinstanties de overstap naar de cloud heeft versneld om in de toekomst flexibel te kunnen blijven werken. Ook in het onderwijs deed zich een belangrijke verschuiving voor, aangezien de meeste scholen en universiteiten zijn overgestapt op online-onderwijs. Deze verandering heeft naar verwachting een blijvend karakter.

Aanpak van de digitale skills-kloof in de publieke sector

Digitale skills in de publiek sector


De IDC-studie bevestigt dat digitale vaardigheden de verschuiving in de publieke sector mogelijk maken. De bevindingen benadrukken dat:

 1. De behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid zal alleen maar toenemen
  Net als elke andere sector staat ook de publieke sector voor de uitdaging om te voldoen aan de eisen van een post-pandemische beroepsbevolking. Gedeeltelijk op afstand en flexibel werken zijn beide eisen die op lange termijn zullen blijven bestaan. Uit de enquête bleek dat bijna de helft van alle ondervraagden (49%) niet in staat was om werknemers toegang te bieden tot alle systemen op afstand, en dat sommige werkzaamheden niet of traag konden worden uitgevoerd. Bovendien had 45% van de werknemers problemen met het verkrijgen van toegang tot de diensten. De publieke sector zal de personeelsbinding moeten verbeteren door middel van flexibiliteit op de werkplek.
 2. De kloof tussen wel of geen digitale kennis wordt groter
  In heel Europa neemt het aantal mensen met geen of geringe digitale vaardigheden toe, maar ook het aantal mensen met sterke digitale vaardigheden. Zo wordt de kloof steeds groter.
 3. De publieke sector heeft een voordeel bij het werven en behouden van IT-professionals
  De Europese publieke sector heeft een sterk voordeel dankzij het vermogen een gemeenschappelijk doel voor werknemers te creëren, evenals flexibiliteit op de werkplek. Het behoud van werknemers moet daarom worden gebaseerd op de combinatie van de ontwikkeling van specialistische vaardigheden., doelgerichtheid en flexibiliteit op de werkplek.
 4. Digitale vaardigheden buiten de IT-afdeling zullen digitale transformatie stimuleren
  De gebieden waar de publieke sector de meeste behoefte heeft aan digitale vaardigheid zijn productiviteitstools, digitaal serviceontwerp, automatisering van bedrijfsprocessen en digitale marketing.
  Digitale bekwaamheid in de operationele delen van de publieke sector zal in toenemende mate afhankelijk zijn van de digitale vaardigheden van werknemers. Deze mensen en hun vaardigheden zijn kritische factoren voor het succes van de digitale transformatie binnen de publieke sector.
 5. De digitale sector moet de kloof nu dichten
  In totaal wil 55% van de respondenten toegankelijke en bewezen strategieën voor scholing, evenals de ontwikkeling van digitale skills voor niet IT-professionals. Er is een duidelijke behoefte om de groeiende kloven aan te pakken:
  • In de samenleving is er een groeiende kloof in digitale kennis en kunde.
  • Digitale skills buiten de IT afdeling zal van essentieel belang worden voor digitale transformatie.
  • IT beroepsvaardigheden in de publiek sector moeten op het gebied van ontwikkeling van digitale diensten, beveiliging en innovatie op hetzelfde niveau staan als andere sectoren.
   De ontwikkeling van vaardigheden op alle drie de gebieden moet worden aangepakt. Ze zijn even belangrijk voor een sterke samenleving als een sterke publieke sector.

Je kan hieronder de IDC studie raadplegen

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER