1 op de 4 ondernemers loopt risico op burn-out

Stress, vermoeidheid of slapeloosheid. Ontzettend veel ondernemers kampen ermee, zo blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.217 ondernemers. 48,1% van hen heeft regelmatig tot altijd last van stress, 49,5% van vermoeidheid. Nog opvallend: 24,3% is bang om tegen een burn-out aan te lopen. Daarom ontwikkelde Liantis, op vraag van de overheid, nieuwe dienstverlening om ondernemers die het even niet meer zien zitten, bij te staan.

Harde realiteit

Het blijven zware tijden voor ondernemers. Nog steeds zegt 48,1% dat ze regelmatig tot altijd last hebben van stress. Liantis bevroeg 1.217 ondernemers, in een enquête met iVOX, rond hun mentaal welzijn. 49,5% zegt regelmatig tot altijd last te hebben van vermoeidheid en 36,6% heeft vaak het gevoel dat het allemaal wat te veel is. Maar daar stopt het niet. Nog enkele opvallende elementen uit de bevraging:

  • 38,7% zegt dat ze zich dagelijks zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf
  • 43,8% ligt letterlijk wakker van de stijgende kosten van het bedrijf
  • 24,3% zegt dat ze bang zijn om tegen een burn-out aan te lopen

“Die cijfers lijken de laatste jaren, sinds de coronacrisis, helemaal niet af te nemen en blijven dus zéér hoog”, stelt expert zelfstandig ondernemen Karel Van den Eynde van Liantis. “We hadden gedacht dat die piek ging afzwakken, maar niks is minder waar. Dat één op de vier ondernemers stelt bang te zijn om tegen een burn-out aan te lopen is problematisch en zegt veel over de druk die op hun schouders rust. Net omdat de onderneming voor een zelfstandige ook zijn inkomen vormt, is het belangrijk in te zetten op preventie, zodat uitval vermeden wordt. Wij roepen ondernemers dan ook op om tijdig hulp in te roepen.”

Oorzaken

Maar hoe komt het nu precies dat ondernemers zoveel druk en psychosociale problemen ervaren? “We zien enkele elementen die terugkomen bij zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers: de hoge belastingdruk, het teveel aan werk, de voortdurende druk van klanten én de moeilijkheden om te voldoen aan formaliteiten, opgelegd door de overheid”, licht Karel van den Eynde toe.

Daarnaast stelt gemiddeld 32,5% van de bevraagde ondernemers dat ook de combinatie tussen werk en privé een factor is die voor negatieve gevoelens zoals stress, vermoeidheid en eenzaamheid zorgt. “Maar opvallend: bij de vrouwelijke ondernemers stelt maar liefst 44,8% dat dit voor hen dé belangrijkste oorzaak is van de psychosociale problemen. Daar zie je dus duidelijk nog een meer traditioneel rollenpatroon in terug, namelijk dat veel vrouwelijke ondernemers hun zaak combineren met de zorg voor hun gezin. Ze moeten héél wat bordjes in de lucht houden en dat zorgt voor ontzettend veel stress.”

Dienstverlening

De voorbije jaren waren er enkele proefprojecten die door de overheid werden gesteund, zoals het project Samen Sterker Ondernemen van UNIZO en Liantis. Daarin werd onderzoek gedaan naar manieren om het mentaal welzijn van ondernemers te ondersteunen en stress te vermijden. Op basis van de beleidsaanbevelingen vanuit deze projecten kende minister van Zelfstandigen Clarinval vanaf dit jaar aan de sociale verzekeringsfondsen zoals Liantis een bijkomende opdracht toe. Zij zijn voortaan voor de bij hen aangesloten zelfstandige ondernemers ook op het vlak van mentaal welzijn het eerste aanspreekpunt.

“Liantis wil een compagnon de route zijn voor alles wat met mensen in een onderneming te maken heeft. Daarom hebben we die nieuwe opdracht meteen ter harte genomen. Omdat we naast een sociaal verzekeringsfonds ook een externe preventiedienst in onze groep hebben, en dus al werknemers begeleiden rond mentaal welzijn, konden we snel schakelen. Zo hebben we onze voortrekkersrol opnieuw kunnen uitspelen en meteen een breed aanbod ontwikkeld dat inzet op verschillende vlakken. Enerzijds zetten we in op sensibilisering rond het thema via campagnes, webinars, blogposts…”

“Maar we gaan verder. Onze eerstelijnsmedewerkers die dagelijks in contact komen met ondernemers, zijn ondertussen getraind op het detecteren en screenen van mentale problemen. Vervolgens kunnen ze meteen doorverwijzen naar aangepaste hulp of ondersteuning. Zo kunnen we onze ondernemers in contact brengen met Liantis-psychologen of -ondernemerscoaches die hen direct ondersteunen waar ze kunnen, zowel digitaal als fysiek. We bieden zowel individuele sessies aan als groepssessies die bijvoorbeeld werken rond tijdsdruk en stress en waarin zelfstandigen ervaringen uitwisselen met anderen. Kortom: we willen verder gaan dan onze wettelijke taken en écht een houvast zijn voor ondernemers. Als het goed gaat, maar zeker ook als het eens minder gaat”, besluit Karel Van den Eynde.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER