Zorgsector schiet zichzelf in de voet door in tijden van grote krapte projectsourcing te willen uitsluiten

De zorgsector schiet zichzelf in de voet door in tijden van grote personeelstekorten instrumenten als projectsourcing te willen uitsluiten. Dat zegt Federgon, netwerk voor werk en de federatie van HR-dienstverleners die onder meer de uitzend- en de projectsourcingsector vertegenwoordigt. Wij betreuren dan ook de beslissing van de Vlaamse regering om projectsourcing niet langer te financieren. Het stopzetten van de financiering van projectsourcing treft vooral de zorgsector zelf.

Projectsourcing en uitzendarbeid zijn niet hetzelfde

In de eerste plaats is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen tewerkstelling via het systeem van uitzendarbeid en projectsourcing. De systemen worden vandaag voortdurend door elkaar gehaald, waardoor het debat niet eerlijk kan gevoerd worden. Voor uitzendkrachten geldt het systeem van ‘user pay’, dat wil zeggen dat uitzendkrachten exact hetzelfde loon ontvangen als een collega met een gelijkwaardige ervaring, die in vast dienstverband werkt.

Projectsourcingbedrijven voeren dan weer projecten uit met medewerkers die bij hen op de payroll staan. Dit systeem geeft vandaag een antwoord op concrete loopbaanbehoeftes van een aantal zorgmedewerkers. Vandaag willen meer en meer werknemers zelf aan het stuur van hun loopbaan zitten en zelf bepalen wanneer, hoeveel en waar ze werken. De afwisseling die projectsourcing biedt, is een van de redenen om te kiezen voor dit systeem. Bovendien is het voor sommige medewerkers een bewuste keuze om zich niet aan één werkgever te binden.

Werknemers willen hun loopbaan zelf vormgeven

Op de krappe arbeidsmarkt zoals we die vandaag kennen, kunnen we niet voorbijgaan aan de realiteit dat werknemers hun loopbaan meer zelf in handen willen nemen en vorm willen geven. Onder meer systemen als projectsourcing geven een antwoord op deze reële behoefte. “Bijna 90% van de projectsourcingmedewerkers zijn nieuwe instromers. Het zijn mensen die bewust kiezen voor deze vorm van tewerkstelling. De overige 10% zijn mensen die inderdaad uit de sector komen maar nood hebben aan meer flexibiliteit. Het zijn mensen die de zorgsector sowieso zouden verlaten als er niet naar hun verzuchtingen zou worden geluisterd”, bevestigt Ann Cattelain, CEO van Federgon, het netwerk voor werk. “We moeten vermijden dat waardevol en gekwalificeerd talent de sector zou verlaten. Ik denk dat dit nefast zou zijn voor patiënten en de zorgsector in het algemeen. Een verbod op projectsourcing is dan ook geen goed idee.”

Een uitgestoken hand

Federgon heeft een aantal maanden geleden zelf het initiatief genomen om met de zorgsector in gesprek te gaan. De koepels in de zorg gaven toen aan dat zowel uitzendarbeid als projectsourcing belangrijke instrumenten zijn om de flexibiliteit en de capaciteit op peil te houden. Vandaag werken een kleine 600 projectmedewerkers in de zorg op een totaal van 140.000. We vinden de weerstand die er is dan ook moeilijk te begrijpen. “Ook de zorgsector moet een beroep kunnen doen op ‘moderne’ arbeidsmarktinstrumenten. Zij zijn niet het probleem, maar net een oplossing om gekwalificeerde medewerkers aan boord te houden”, benadrukt Ann Cattelain. “Onze hand naar de zorgkoepels blijft uitgestoken, wij vinden het belangrijk om hier samen tot een constructieve oplossing te komen die de zorgsector ten goede komt.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER