#ZigZagHR Actua Podcast Mei 2024

Een nieuwe maand, dus ook een nieuwe #ZigZagHR Actua Podcast. En ook deze keer hebben we 3 thema’s voor jou in petto en zoomen we in op cijfers en onderzoek zodat jij als HR professional alle info die op jou afkomt in het juiste perspectief kan plaatsen.

Veel kijk- en luisterplezier!

0:00: intro
00:46: HR Barometer – Wat staat (niet) op de prioriteitenlijst van HR?
08:48: De afschaffing van het ziektebriefje en de impact daarvan op absenteïsme
12:52: Technologie als hefboom om de krapte op te lossen en katalysator voor productiviteit
18:22: De VDAB spanningsindicator en de schizofrene arbeidsmarkt
23:35: Welke bedrijfskenmerken beïnvloeden burn-out?
28:52: Boek van de maand: Ruis (Daniel Kahneman)
39:32: Uitspraak van de maand: Annemie Vermeylen “Deze boomer heeft het helemaal gehad”

+++

HR Barometer

We overlopen in de podcast de belangrijkste bevindingen van de 10de editie van de HR Barometer, een jaarlijkse onderzoek van Vlerick Business School en HR-consultancybedrijf Hudson, onderdeel van Randstad Group Belgium, bij 124 van de 250 grootste Belgische werkgevers. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Dirk Buyens en onderzoekster Sarah Quataert van het Strategic Talent Management Centre aan Vlerick Business School, samen met Ellen Volckaert, senior manager van het Research & Development Departement van Hudson.

Bedrijven pakken hun personeelsplanning nog te weinig strategisch en op lange termijn aan

Afschaffing ziektebriefje en impact op absenteïsme

De eendagsafwezigheden in grote bedrijven in België zijn vorig jaar met bijna de helft (44,2%) gestegen na de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag. In bedrijven met minder dan 50 werknemers was er een significant lagere stijging van 15%. Dat blijkt uit een analyse van partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex. Waar het ziektebriefje werd afgeschaft, stegen de eendagsafwezigheden dus bijna drie keer zo sterk als waar het ziektebriefje niet werd afgeschaft. Ook de kosten gelinkt aan het absenteïsme stegen, maar beperkt.

https://press.securex.be/absenteisme-nog-nooit-waren-zoveel-werknemers-frequent-ziek-afwezig-van-het-werk-16

Lees meer

Spanningsindicator VDAB & ILO Werkloosheidsgraad

Afbeelding2

Onderzoek: Burn-out en bedrijfsperformantie

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER