Yes, we can. We need. We must. For all.of.us

The new tomorrow heeft haar naam waar gemaakt. We zijn samen ontwaakt in een werkwereld waar flexibiliteit centraal staat. Dat vinden we terug in het hybride werken, maar evenzeer in de evolutie van werk als hefboom voor een goed en zinvol leven, gekenmerkt door een goede werk-privébalans. Uit een recente bevraging van Vivaldis bij 1000 werknemers blijkt dat vrije tijd en de werk-privébalans belangrijker werden dan verloning. Wat zijn de professionele prioriteiten van de Belg? Met stip op één staat een goed evenwicht tussen werk en privé (72% in de top 3), gevolgd door werkzekerheid (67% in de top 3), vrije tijd (50% in de top 3) en goede verdiensten (44% in de top 3). 43% wil het wat rustiger aan doen op het werk, versus 20% die dan net weer een tandje wil bijsteken.

Eerst de NV IK

Er heeft zich een duidelijke trend afgetekend waarbij werknemers niet meer over hun grenzen willen gaan. Eerst de NV IK en dan pas het werk.

Daarmee proberen ze zichzelf te beschermen tegen overbelasting, maar de keerzijde van de medaille is dat het de veerkracht binnen een organisatie verder uitholt. Het is belangrijk dat bedrijven zich daar bewust van zijn én dat ze leren om hun medewerkers veerkracht te helpen opbouwen. Dat kan door co-creatie en team effort proactief uit te bouwen. Anders lopen ze het risico dat werknemers bij het eerste betere bod vertrekken.

De werkende Belg heeft de trend opgemerkt en verwacht dat deze zich nog verder zal doortrekken. Zo denkt 23% van de bevraagden dat het engagement om iets extra’s te doen nog zal afnemen (versus 15% meer). Ook de bereidheid om overuren te presteren zou volgens 29% van de Belgen afnemen (versus 15% meer), alsook de bereidheid om mails/oproepen te beantwoorden buiten de werkuren (versus 12% meer).

De nieuwe werknemer

De business continuity wordt zwaar onder druk gezet door deze NV ikkers waarvan de jongeren gemiddeld 2 jaar blijven of zelfs plots verdwijnen op zoek naar bevredigende ervaringen tijdens reizen. De regie verschuift van onze HR afdelingen naar de werknemers en vertaalt zich in een gevoel van minder loyaliteit. Dat laatste wordt vooral geuit door oudere generaties, die nogal eens deze indruk krijgen van de nieuwe werknemer: “Ik werk – maar niet té hard en als het me iets leert – van 9 tot 5 en ik verwacht dat de werkgever al mijn problemen zoals mobiliteit oplost wanneer hij me op de werkvloer wil zien verschijnen.”

Een typische uitspraak van een nieuw werknemersprofiel – WN2023 – waar de werkgevers mee moeten gaan werken. “Vroeger interviewden wij de werknemers, nu worden wij geïnterviewd.” De vraag is natuurlijk of deze verschuiving zo’n slecht gegeven is in de post-lean-management tijd. Laat ons eerlijk zijn dat we vanuit lean management nu allen zonder voldoende resources zitten op de werkvloer. Steeds meer mét minder. Onder de regie van deze nieuwe werknemer, komt er misschien weer wat meer evenwicht aan.

Maar er komt ook druk vanuit de wetgevende kant, zoals de RIT 2.0 of de wet werkbaar werk. En dan zwijg ik nog over de non-financial reporting rond de ESG’s die eraan komt… Of de vijf generaties die elkaar ontmoeten op de werkvloer. Of de vergrijzing, die vandaag écht zichtbaar wordt op de werkvloer. Ook de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers bereikt in 2021 een recordhoogte: 54,5% van de 55-64-jarigen is aan het werk. In 2000 was amper 26,3% van de 55-64-jarigen aan het werk, in 2010 37,3%. We hebben begrepen dat het leven ook begint eens de kaap van 55 gepasseerd!

XX FOTO 30 31 Elke Van Hoof Visual min

Het oude werk doet pijn, vanzelfsprekendheden werden verwijderd en het bolt als een fiets met deuken in het wiel. In deze pijn dient een werkgever op zoek te gaan naar een offer no one can refuse, zodat onze economie weer bolt.

Zinvol werk

De werkgever worstelt met de WN2023 en er bovenop moet hij werkbaar werk (her)uitvinden in een tijd van polycrisis, recessie in sommige sectoren en herstel in andere, schaarste met een enorm effect op de kostprijs van resources (inclusief de loonkosten). De werkgever heeft een zware taak. Natuurlijk zijn zij verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het bedrijf, maar ze creëren ook werk (en dienen dus mensen te vinden) in een context die conformeert aan de wet. En niet alleen vandaag, maar ook morgen moeten werkgevers richting geven en innovatie faciliteren. Onze werkgevers hebben nood aan een positief narratief om een connectie te maken met de WV2023, want de bedrijfsleiders van vandaag komen uit een andere wereld. Een oproep dus om samen te bouwen aan een bedrijfscultuur waarin we in connectie met elkaar zinvol werken. Together we make work, work for all!

+++

>> Houd de vernieuwde website in de gaten: www.OhMyPeople.be. Of volg OhMyPeople op LinkedIn voor de laatste welzijnscijfers.

Prof. dr. Elke Van Hoof is professor aan de VUB, zaakvoerder van het Oh My People en Stichter van Ally Institute. Ze creëerde Stresscrafting®, een techniek waarmee toxische stress op de werkvloer duurzaam kan worden aangepakt. Tevens bouwde ze de gecertifieerde opleiding Human Capital Management® uit. En ze is medebestuurder van Switch-on, het bedrijf achter de BEVOY-app. Ze is de auteur van onder andere Eerste hulp bij Telewerk

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER