The Weber Shandwick Collective lanceert Women’s Health

Ter ere van Internationale Vrouwendag heeft The Weber Shandwick Collective de lancering aangekondigd van hun eerste gepersonaliseerde cross-agency aanbod, om een gezondere toekomst voor alle vrouwen mogelijk te maken. The Weber Shandwick Collective: Women’s Health bestaat uit een gepassioneerde groep gezondheidsexperten van United Minds, Flipside Health, That Lot en Weber Shandwick en behandelt alle aspecten van beleid en voorlichting, tot gezondheidscommunicatie, corporate communicatie, employee engagement, digitale innovatie en design experience. TWSC zal worden aangedreven door cultuur en data-intelligentie, waarbij nauw wordt samengewerkt met een selecte groep van externe adviseurs uit het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld en de samenleving.

TWSC: Women’s Health maakte ook de lancering bekend van hun eerste dienst, The Women’s Health Indicator. Ontworpen door data-analisten en gedragsdeskundigen, om specifieke tekortkomingen in de gezondheid van vrouwen in kaart te brengen door het analyseren en evalueren van duizenden datapunten uit de samenleving, de media en het beleid.

“Uit ons onderzoek blijkt dat een aantal van de meest voorkomende en ernstige aandoeningen bij vrouwen niet goed gekend zijn en dat er bovendien niet duidelijk over gecommuniceerd wordt met, in het bijzonder, vrouwen. Als toonaangevend internationaal gezondheidsconsultant hebben wij de verantwoordelijkheid om de genderkloof in de communicatie over gezondheid te helpen dichten”, aldus Rachael Pay, Managing Director EMEA Health.

“De definiëring van vrouwelijke gezondheid moet veranderen; vrouwen moeten centraal staan in de gezondheidszorg. Door de gezondheid van vrouwen centraal te stellen in ons Women’s Health-team zijn we in een sterke positie om een katalysator voor verandering te zijn en onze klanten de beste oplossingen te bieden.”

In België is de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, samen met borst- en longkanker, de belangrijkste oorzaak voor verloren potentiële levensjaren (YLL). Voor alle ziektes worden de behoeften van vrouwen inzake gezondheid nog steeds over het hoofd gezien.

Recent onderzoek van het Weber Shandwick Collective bevestigt de noodzaak van aangepaste voorlichtings- en bewustmakingscampagnes met diverse stakeholders om niet alleen vrouwen te bereiken, maar ook om hen aan te spreken als stimulans voor zinvolle verandering.

Geanalyseerde mediaberichtgeving en sociale media over de periode januari 2021 – januari 2023 tonen aan dat:

  • Ondanks het bewezen is dat vrouwen een hoger risico lopen op ernstige diabetescomplicaties en overlijden, in vergelijking met mannen, slechts 3% van het totale diabetesgesprek gericht is op vrouwen.
  • Ondanks een viervoudige toename in de ontwikkeling van auto-immuunziekten bij vrouwen, wordt informatie over symptomen van reumatoïde artritis (RA) bij vrouwen onvoldoende opgemerkt of bekendgemaakt, waarbij minder dan 12% van de online inhoud zich specifiek richt op RA bij vrouwen.
  • Ondanks de genderkloof in de bewustmaking, diagnose en behandeling van coronaire hartziekten bij vrouwen, tonen de gegevens aan dat minder dan 6% van de discussie over de symptomen van een hartaanval specifiek de vrouwspecifieke symptomen van flauwvallen, indigestie en extreme vermoeidheid vermeldt.

Om klanten meer inzicht en kennis bij te brengen, heeft TWSC: Women’s Health een onafhankelijke adviesraad die zich buigt over alle aspecten van het bedrijfsleven. Die bestaat uit deskundigen in gelijkheid en gezondheid van vrouwen, innovatie op het gebied van femtech en volksgezondheid.

Dr. Tammy Boyce, adviseur van TWSC: Women’s Health, legt uit: “Vrouwen hebben te lang aan de periferie van de gezondheidszorg gestaan en het is tijd om een aantal opvallende ongelijkheden en verschillen in de gezondheidszorg aan te pakken. De levensverwachting van vrouwen neemt in het Verenigd Koninkrijk niet langer toe. Er is dringend behoefte aan doeltreffende communicatie die weerklank vindt en aanzet tot actie om de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg aan te pakken.”

TWSC: Women’s Health wil ook werkgevers helpen om de gesprekken over de gezondheid van vrouwen op het werk te normaliseren. Niet alleen zijn vrouwen in de menopauze de snelst groeiende bevolkingsgroep op de arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk, maar uit een recent onderzoek van de British Menopause Society bleek ook dat 47% van de respondenten die een dag vrij moesten nemen vanwege overgangsverschijnselen, hun werkgever niet zouden vertellen wat de echte reden was.

“In onze ambitie om het bedrijfsleven humaner te maken, geloven wij dat werkgevers, die een klimaat scheppen waarin gesprekken over gezondheidskwesties worden aangemoedigd, zullen merken dat vrouwen sneller bereid zijn om de steun te vragen die ze nodig hebben om hun werk op doeltreffende wijze te doen”, zegt Chris Payne, SVP United Minds. “Het beleid is een fundamentele stap, en het zou een startpunt moeten zijn voor een open dialoog en empathische gesprekken.”

Naast de lancering van TWSC: Women’s Health, is Weber Shandwick met trots een marktleider in het ondersteunen van de gezondheid en het welzijn van vrouwen via haar eigen HR-programma’s en beleid binnen EMEA. Helen Matthews, Weber Shandwick’s Chief People Officer, EMEA, zei: “We zijn er trots op dat we best-in-class policies hebben geïntroduceerd, toegespitst op de vrouw met aandacht voor de menopauze, onzichtbare ziektes, flexibel werken en ondersteuning van ouders. We streven ernaar om dit beleid tegen 2025 in de hele EMEA-regio uit te rollen en werken actief aan de invoering in markten waar het gesprek zich nog niet op alle verschillende niveaus afspeelt.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER