“People planning is even belangrijk als financiële planning”

Finance lijkt binnen de corporate structuren wel eens een redelijk ontoegankelijk eiland, met dank aan een eigen minibedrijfscultuur. Maar is dat nog steeds zo? #ZigZagHR polste bij twee dynamische topbedrijven naar de samenwerking tussen CFO en CPO en de gevoeligheden in de samenwerking tussen Finance en HR. Zowel bij Besix als Durabrik blijkt dat de afdelingen naar elkaar toegroeien, rollen opsplitsen en verdelen en elkaars skillset zelfs deels overnemen.

Dat Finance en HR naar elkaar toe groeien, blijkt hét leidmotief te zijn van dit gesprek. Beide departementen hebben meer common ground dan payroll en loonadministratie. “We maken allebei deel uit van het Executive Committee”, schetst Geert Aelbrecht (CPO Besix). “Binnen de filialen ligt de focus traditioneel meer op Finance & Administration. Payroll zit eerder onder de bredere administratiekoepel dan onder HR. Intrinsiek is Besix een internationaal bedrijf waar HR en Finance elkaars gelijke zijn. Rollen worden gesplitst en komen naast elkaar te staan. People is even belangrijk als Finance.”

Femke Dhont (Directeur HR Camino Group) voegt daaraan toe dat ze bovendien over het muurtje kijken: “Finance kijkt ook naar het People aspect. Het gaat dan over verbinden en linken leggen.”

Ook haar collega en CFO Karolien Vlassenroot is duidelijk: “Ik voel me mee verantwoordelijk voor het welzijn van medewerkers. Dat is eigen aan dit familiebedrijf en de meeste collega’s hebben die passie ook.

De basis voor elk bedrijf is financiële stabiliteit, maar ‘kosten’ zijn niet de enige focus. Bij een start-up is dat vaker zo, maar als matuur bedrijf kan je op die manier niet genoeg future proof zijn.

Relaties met klanten en medewerkers zijn even belangrijk. We zetten sterk in op persoonlijke ontwikkeling, zowel jobgerelateerd als privé, omdat we geloven dat dat ons als bedrijf zal helpen onze strategische doelen te bereiken. Finaal willen wij dienstbaar zijn voor elkaar en de samenleving.” Femke vult nog aan: “Omgekeerd sturen we vanuit HR krachtig en transparant aan op cijfers. Zeker op het vlak van loonkosten houden we onze impact in het oog.”

Kost per medewerker: struikelsteen?

Die impact is er, want People is uiteraard een belangrijke kostenpost. “Besix biedt projectbeheer aan en in elke offerte zit de menselijke kostenfactor, de kost per werknemer, vervat”, legt Geert Aelbrecht uit. “Voor de prijscalculatie van een bouwproject in pakweg Ivoorkust hou je intrinsiek rekening met de menselijke component: lokale loon- en opleidingskost zitten mee in de prijszetting. Onze waardeketen is complex door buitenlandse sociale wetgeving en buitenlandse arbeiders. Ook de risicofactoren die dat met zich meebrengt, worden zowel vanuit HR als Finance geëvalueerd. Bovendien is het kader waarin we werken performantiegedreven. EBITDA of sales outstanding zijn elementen in de KPI-modellen. Omdat ook bonussen daarop gebaseerd worden, hebben die indicatoren rechtstreeks betrekking op HR.”

Elke recruiter heeft impact op de personeelskost”, stelt Femke Dhont de zaken scherp. “Ik geef het hele team de kernboodschap mee rond de resultaten en ik duid welke impact HR daarop kan hebben.” Ze is er stellig van overtuigd dat een HR-businesspartner cijfers en rapportering moet krijgen over de eigen business en de impact moet inschatten op de hele organisatie.

“HR maakt ook zelf de klik dat een grote omzet binnen een bepaalde business maakt dat de productie moet volgen”, vult Karolien aan. “En dat de kwaliteit van de medewerkers bijgevolg hoog genoeg moet zijn.”

Femke knikt: “Finance wil de kosten drukken, HR onderzoekt via benchmarks wat marktconform is. We hebben een verschillende blik en dat zorgt voor een gezonde spanningsboog.” Karolien geeft meteen twee voorbeelden: “Door meer te rekruteren via externen is de aanwervingskost vorig jaar gestegen. En we hebben ons afgevraagd hoe het bedrijfswagenpark eruit moet zien. Ook daarin bestaan grote verschillen.”

HR en Finance: diepe kruisbestuiving

Over opleidingskost is de spanningsboog dan weer wat kleiner. “Opleiden zit in het DNA van het hele bedrijf”, begint Femke. Dat HR-medewerkers opleiden in Finance op maat moet gebeuren, lijkt ook voor Geert Aelbrecht van Besix voor de hand te liggen.

“De basisopleidingen vanuit Finance voor de hele groep zijn er uiteraard ook voor HR”, benadrukt hij. “We zitten allemaal in dezelfde procesmechaniek. Begrijpen hoe P&L werkt, hoe een bepaald resultaat behaald wordt, hoe daarover wordt gerapporteerd… Ook HR moet in dat bad en krijgt – net zoals onze Finance-profielen – coaching en training over sociale zekerheid en specifieke voorheffingen voor R&D. Een ander voorbeeld is flexrewarding. Dat komt uit Comp & Ben. Als HR-manager moet je begrijpen wat de financiële impact is. Er is dus een diepe kruisbestuiving.”

“Omdat Besix wereldwijd projecten heeft”, gaat Geert verder, “is ook daar telkens een wisselwerking tussen HR en de lokale financieel-administratieve directies, want projectmedewerkers worden conform de lokale arbeidswetgeving verloond. Loonadministratie en salarisbeleid hebben natuurlijk een rechttoe-rechtaan verbinding met Finance. Ook HR-businesspartners moeten begrijpen hoe de business evolueert en een basiskennis hebben over hoe je een resultatenrekening leest of aan cost controlling doet. We voorzien de nodige coaching en training in Finance om te kunnen meedenken met de business en te weten waar de hefbomen voor winst liggen. Recruiters en L&D-trainers hebben dat wat minder nodig, al wordt iedereen binnen HR meer polyvalent.”

De lijnen tussen CFO en CPO hangen deels ook af van persoonlijke match, stelt Femke Dhont van Durabrik: “Omdat ik een economische achtergrond heb denk ik zelf in termen als EBITDA. Bovendien delen Karolien en ik de vrouwelijke blik op management: we vragen elkaar complexloos om raad.”

“Ook ons Finance team is overwegend vrouwelijk, al was het lang het laatste mannenbastion”, gaat Karolien verder. “Toen ik ooit op een event ging spreken, was de zaal gevuld met mannelijke CFO’s. Iemand kwam mij ‘nog een koffietje’ vragen: ze dachten dat ik de assistente was. Die koffie ben ik braaf gaan halen, maar ik vertelde langs mijn neus weg wel dat ik straks op het podium zou staan (grinnikt).”

“Kijk, Finance is een stuk laagdrempeliger dan toen ik begon”, vervolgt de CFO. “We zijn er om te helpen en we hebben nu meer aandacht voor communicatieskills. Er is een transparantere rapportering dankzij een tool die info uit de boekhouding vlotter toegankelijk maakt. Per business unit hebben we nu ook een finance verantwoordelijke, voor kortere lijnen. Bij collega-CFO’s merk ik dat ons model niet zo courant is, zeker niet in familiebedrijven. Openheid en hostmanship waren er deels al wel in het customer service gedeelte van ons Finance departement, de derde pijler naast boekhouding en controlling.”

Nog meer maatwerk

Dankzij meer polyvalentie loopt het stukken soepeler tussen HR en Finance, maar alles kan altijd nog beter. Geert Aelbrecht: “Net omdat Finance evolueert, kijken we ook daar uit naar meer diversiteit. Er is change management nodig rond digitalisering, flexibiliteit, kennis en kunde, regelgeving zoals International Financial Reporting Standards (IFRS) die vaak verandert. Een cost controller heeft vandaag ook sociale skills nodig om de jaarrekening door te lichten, want tijdens zijn werk voor Finance komt die in contact met medewerkers die er een heel andere mindset op na houden qua communicatieskills.”

“We kunnen best nog meer tailor made werken”, zegt Femke Dhont beslist.. “In een inclusieve organisatie met verschillende persoonlijkheden, kan je je beleid en de manier waarop je informatie deelt nog fijner afstemmen op je medewerkers. Je wil dat iedereen vanuit zijn sterktes de job invult.” Karolien Vlassenroot, in een heuse HR-reflex: “Ook Finance is één grote kameleon vol verschillende profielen en je wil al die medewerkers ook ademruimte bieden. Een introvert moet een grote meeting ook van thuis kunnen meevolgen. Dat iedereen zich goed voelt en zo zijn sterktes kan inzetten, is altijd de bedoeling.”

“Wederzijds begrip creëren en vanuit het standpunt van de ander denken, blijft een uitdaging”, besluit Geert Aelbrecht. “Logisch ook, want HR en Finance zijn heel andere profielen. Maar de wereld verandert en beide domeinen komen dichter bij elkaar. HR neemt meer en meer de rol op van strategische driver en komt daarmee op het speelveld van Finance terecht. People planning is even belangrijk geworden als financiële planning, dus verdere integratie blijft broodnodig.”

+++

Geert Aelbrecht (CPO Besix)

De internationale bouwgroep Besix telt wereldwijd 14.000 werknemers en behoort tot de top 100 aannemersbedrijven ter wereld. Chief People Officer Geert Aelbrecht is er sinds 2007 jaar lid van het ExCom, bekleedde meerdere lokale en internationale managementfuncties en stond tijdens zijn parcours ook in voor Compensation & Benefits.”

Besic Geert Aelbrecht min

Femke Dhont (Directeur HR) & Karolien Vlassenroot (CFO) Camino Group

Directeur HR Femke Dhont, sinds september 2022 in dienst bij Camino Group (Durabrik), heeft een financiële achtergrond als economiste en deed ervaring op met Comp&Ben. Ze is een goede match met CFO (sinds 2018) Karolien Vlassenroot: als een geoliede tandem werken ze aan hun beleid rond de impact van People op de cijfers.

karolien 056 min
karolien 071 min

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER