Let op met spelfouten in je CV. Het kan je jouw droomjob kosten!

Over enkele maanden zullen vele afgestudeerden opnieuw de arbeidsmarkt betreden. Een grootschalig experiment bij recruiters, dat deze week gepubliceerd wordt in het interdisciplinaire tijdschrift Plos One, toont nu aan dat niet alleen de inhoud van hun cv telt, maar ook hun taalzorg. Wie spelfouten maakt, wordt onder andere gezien als minder zorgvuldig, minder grondig en minder intelligent.

We geven het toe. Dit onderzoek was deels ingegeven door eigen frustraties. Eigen frustraties omtrent de gebrekkige e-mailetiquette van sommige studenten. Al jaren proberen we hen duidelijk te maken dat zoiets hen later op de arbeidsmarkt duur kan komen te staan. Vroeger vanuit een educated guess. Nu op basis van wetenschappelijke evidentie…

Hoe onderzochten we het effect van een gebrekkige taalzorg op aanwervingskansen exact?

Wel, we lieten echte Vlaamse recruiters drie fictieve jobkandidaten, allen pas afgestudeerd, beoordelen. Deze kandidaten verschilden onder andere in het aantal spelfouten in hun cv: nul, twee of vijf. Aangezien deze spelfouten voor elke recruiter aan andere kandidaten werden toegekend, konden we zeker zijn dat een effect van spelfouten op de kans op een jobgesprek niet aan andere kenmerken kon liggen.

Ter info: we deden dit onderzoek niet alleen. Victor Van Driessche en Michael Geamanu liepen in het kader van hun Masterproef mee met het onderzoek en collega’s Ralf Caers (KU Leuven) en Marijke De Couck (VUB) zetten hun expertise inzake dataverzameling in.

Effect van 2 tot 5 fouten

Wat blijkt? De kans op een jobgesprek in het experiment bedroeg 66% voor degenen zonder spelfouten, tegenover 58% voor degenen met twee spelfouten en 47% voor degenen met vijf spelfouten.

Duidelijk: spelfouten zijn gauw gemaakt, maar in je cv kunnen ze duidelijk een jobgesprek, en dus ook de toegang tot je droomjob, in de weg staan. Geen enkel van de andere cv-kenmerken die we lieten variëren (geslacht, overzitten, studentenarbeid, sportactiviteiten, afstudeergraad en zelfingeschatte taalvaardigheid) had een effect van dezelfde orde als dat van vijf spelfouten in het cv.

Zelfs het effect van twee spelfouten was in het experiment even negatief als het effect van vrijwilligerswerk positief is. Met andere woorden: geen spelfouten maken leverde de kandidaten evenveel op (in vergelijking met twee fouten maken) als aan vrijwilligerswerk doen.

Dit is opmerkelijk: een eerdere praktijktest toonde aan dat vrijwilligerswerk van goudwaarde voor je cv is en, wanneer uitgevoerd door etnische minderheden, toelaat discriminatie te ontlopen.

Verrassend

Deze sterke bestraffing van spelfouten door recruiters wordt teruggevonden in verschillende soorten beroepen. Opmerkelijk: sollicitanten voor laaggekwalificeerde beroepen worden sterker afgestraft voor het maken van veel spelfouten. We zien als mogelijke verklaring dat een hoger onderwijsdiploma (dat nodig is in hooggekwalificeerde beroepen) een objectiever houvast geeft over de intellectuele capaciteiten van de kandidaat in vergelijking met het aantal spelfouten op hun cv. Minder verrassend is dat het maken van een paar (of veel) spelfouten sterker afgestraft wordt in beroepen waar geschreven communicatie een centrale rol inneemt.

Hoe deze sterke bestraffing te verklaren?

We konden via ons experiment ook achterhalen welke signalen het maken van spelfouten precies geven naar recruiters toe.

  • Vooreerst: wanneer men veel fouten maakt, denkt men ook dat anderen minder makkelijk met deze kandidaten zullen samenwerken en in die samenwerking minder plezier zullen scheppen.
  • Verder speelt tegen wie spelfouten maakt ook het idee van mindere nauwgezetheid. Wie spelfouten maakt, wordt ingeschat als minder (i) hardwerkend, (ii) georganiseerd, (iii) grondig, (iv) verantwoordelijk en (v) systematisch.
  • Ten slotte is er de inschatting van mindere cognitieve kwaliteiten: (i) minder probleemoplossende vaardigheden, (ii) minder opleidbaar, (iii) minder intelligent en (iv) minder deskundig.

Inhoud én vorm

Het uitgevoerde experiment is het eerste wereldwijd dat het effect van spelfouten in cv’s bij het solliciteren voor verschillende beroepen bestudeert. Eerder onderzoek beperkte zich steeds tot hooggekwalificeerde functies (en dit bijna altijd in een diensten-omgeving). Bovendien is het het eerste dat zich toelegt op het verklaren van dit effect.

De resultaten sterken ons in de overtuiging dat op de Vlaamse arbeidsmarkt niet alleen de inhoud maar ook de vorm van een cv belangrijk is. Eerder al werd vastgesteld dat recruiters vaak Facebook gebruiken om kandidaten te screenen en dat publieke beschikbare informatie op sociale media in feite het verlengde van je cv is geworden.

Door doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens en professor Stijn Baert (Vakgroep Economie).

🙏 De volledige studie van Philippe Sterkens, Ralf Caers, Marijke De Couck, Victor Van Driessche, Michael Geamanu en Stijn Baert lees je in PLOS ONE.
💡 Lees ook de andere blogposts van UGent @ Work.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER