Belgische werkgevers nog steeds koploper in war for talent 

De helft van de bedrijven heeft te weinig personeel om al het nodige werk gedaan te krijgen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van SD Worx. Maar liefst 56% van de Belgische werkgevers geeft aan dat ze het moeilijk vinden om werknemers aan te trekken en verwachten op dit vlak niet snel beterschap. Bovendien heeft zeker een derde moeite om hun personeel te houden. De helft (54%) van de Belgische werkgevers heeft ook te weinig personeel om het werk rond te krijgen. Enkel in Frankrijk ervaren nog meer werkgevers problemen (61%). Regelmatig trainingen en opleidingen aanbieden zodat het personeel zich permanent kan bijscholen, helpt bedrijven in de war for talent.

En die war for talent woedt nog steeds, bevestigt recent onderzoek van SD Worx, uitgevoerd bij meer dan 16.000 werknemers en bijna 5.000 HR-directeuren uit zestien Europese landen.

België blijft koploper in war for talent

Gemiddeld geven meer dan 4 op de 10 Europese werkgevers (43%) aan dat ze worstelen met werknemers aan te trekken. België en Nederland zijn op dat vlak koplopers (56%), gevolgd door Frankrijk (51%) en Duitsland en Italië (45%). Dit staat in contrast met landen als Polen (34%), Noorwegen (34%) en Kroatië (35%), waar ongeveer een op de drie werkgevers dit als een probleem ervaren. Ook vorig jaar was België koploper op dit vlak, met 65% van de werkgevers.*

Meer dan één op drie heeft het nog steeds moeilijk met behoud personeel

Daarbij komt nog dat een derde van de ondervraagde bedrijven moeite heeft met het bestaand personeel te behouden. In België gaat het om 36% van de werkgevers. Frankrijk scoort hier opnieuw het slechtst met 44%. Daarmee staat België mee in de top vier van landen (Frankrijk, Italië met 37%, Finland en België met 36%). Werkgevers in landen als de UK, Duitsland en Zwitserland doen het op dit vlak weer beter (rond de 25% van de werkgevers ervaren moeilijkheden).

Deze elementen leiden ertoe dat de helft (49%) van de ondernemingen het vereiste werk niet rond krijgt wegens te weinig personeel. In België gaat het om 54% van de werkgevers die aangeven dat ze niet over voldoende personeel beschikken. Enkel Franse bedrijven hebben het nog moeilijker (61%).

Belgische werkgevers kijken zowel intern als extern naar talent

Belgische werkgevers staan zeker niet afkerig tegenover intern vacatures in te vullen. Hoewel een derde (35%) extern talent verkiest, geeft 29% van de Belgische werkgevers ook aan dat ze liever hun interne krachten laten doorgroeien. Eén van de oplossingen bestaat erin de persoonlijke ontwikkeling van werknemers te stimuleren dankzij opleidingen. Zes op de tien Belgische werknemers verwachten dat de organisatie helpt om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

“Levenslang leren is echt wel van belang, of het nu gaat om pure kennis bijspijkeren of soft skills ontwikkelen of bijwerken. Je personeel trainen in verschillende talenten en vaardigheden is niet enkel verrijkend voor de henzelf om mee te zijn met de veranderingen, maar ook voor de organisatie. Trainingen maken medewerkers multi-inzetbaar, wat bedrijven de flexibiliteit biedt om makkelijker in te spelen op de voortdurende maatschappelijke en technologische veranderingen waarmee ze te maken krijgen. Wie zijn personeel opleiding en training aanbiedt, stimuleert bovendien de interne mobiliteit en zet zijn talenten optimaal in. Zo staan ze een stap verder in de war for talent.”

Katleen Jacobs, Business Unit Manager legal consultancy van SD Worx

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER