HR-beacon: De 10 belangrijkste uitdagingen voor HR

In deze zevende editie van de HR Beacon, verkent Claeys & Engels de strategieën van de ondernemingen om aan de actuele (HR) uitdagingen het hoofd te bieden. Daarin belichten ze de complexiteit van de wetgeving en de reeks nieuwe maatregelen die een rechtstreekse invloed hebben op de werkplek. Nu het jaar 2023 achter ons ligt – een jaar van economische en juridische onrust – zien we een groeiende behoefte aan duidelijkheid en objectiviteit bij gevoelige vraagstukken zoals discriminatie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Dit zijn de 10 belangrijkste uitdagingen voor HR professionals

  1. Opleiding van personeel
  2. Aantrekkelijk verloningsbeleid
  3. Mentaal en fysiek welzijn
  4. Digitalisering en innovatie
  5. Harmonisatie van de arbeids- en loonvoorwaarden
  6. Behoud van cohesie bij telewerkbeleid
  7. Mobiliteit (transitie naar groen transport)
  8. Diversiteit van het personeelsbestand
  9. ESG reporting
  10. Flexible workforce

Chris Engels, Chairman en Olivier Wouters,Managing Partner:

In onze zevende editie van de HR Beacon, duiken we in de wereld van HR door te peilen naar de meningen, inzichten, behoeften en visie van onze cliënten. We willen de nieuwste trends en veranderingen op het gebied van human capital blootleggen. Daarnaast onderzoeken
we de strategieën die onze cliënten, hanteren om de uitdagingen aan te gaan op het gebied van het aantrekken en behouden van talent, het in evenwicht brengen van de behoeften van het bedrijf met die van de werknemers, en het omgaan met veranderingen in de wetgeving. De moeilijke economische omstandigheden slepen ook verder aan en door de vele stakingen of protestacties van de afgelopen maanden zien we dat 2024 een heel uitdagend (HR) jaar gaat worden. De sociale verkiezingskoorts tijdens het eerste semester zal daarbij ook in sommige bedrijven een extra rol spelen. 2023 bracht al geen vereenvoudiging voor de werkgevers, noch op het vlak van de wetgeving noch op het vlak van de economische uitdagingen. We hebben dit jaar een aantal bijkomende vragen gesteld die een zicht geven op wat de andere HR professionals op hun actieplan hebben of hoe deze bepaalde problemen aangepakt hebben.

In deze HR Beacon gaan we regelmatig zien dat de complexiteit in de wetgeving een ware uitdaging vormt voor de HR professional. De wijzigingen die de arbeidsdeal met zich meebracht zijn met moeite verwerkt of daar is weer een reeks maatregelen die de aandacht vragen van de HR professional.

Opmerkelijk in de cijfers is dat we voor het eerst in jaren een zeer hoge score hebben van bedrijven die een klacht voor discriminatie ontvangen hebben. Dit is een zorgwekkende evolutie vooral omdat de gender pay gap wetgeving dit soort klachten zou kunnen laten stijgen. Het gaat belangrijk zijn om de rapportering niet te vaag te laten maar om een duidelijke objectieve verklaring te geven voor mogelijke verschillen.

Zoals steeds kunnen jullie alle punten van de bevraging achteraan vinden om jullie de kans te geven om meer details te vinden in de analyse. Claeys & Engels tilt zijn engagement om naar zijn cliënten te luisteren naar een hoger niveau. Door onze cliënten een stem te geven, verwerven wij waardevolle inzichten die ons helpen hen en hun belangen doeltreffender bij te staan en te vertegenwoordigen. Hierdoor bieden wij meer dan alleen advies. Wij willen een toegewijde en trouwe partner zijn voor onze cliënten. Dit is vooral belangrijk in het zeer competitieve bedrijfsklimaat van 2024, waar bedrijven toptalent moeten aantrekken, ontwikkelen en behouden. Als experts in HR, fiscaliteit en sociale zekerheidsaangelegenheden is Claeys & Engels goed geplaatst om onze cliënten te helpen slagen.

Je kan hier de HR Beacon lezen en downloaden

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER