1 op 4 arbeidsongevallen gebeurt bij medewerkers minder dan 1 jaar in dienst

Nieuwe medewerkers lopen een grote kans op arbeidsongevallen. Uit een analyse van verzekeraar AXA Belgium blijkt, op basis van eigen cijfers, dat 25% van de ongelukken op de werkvloer gebeurt bij medewerkers die minder dan 1 jaar in dienst zijn. Naar aanleiding van Wereldveiligheidsdag (28 april) onderstreept de verzekeraar het belang van een gepast onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers.

Uit een analyse van de portefeuille van AXA Belgium blijkt dat tussen 2019 en 2023 gemiddeld één op de vier slachtoffers van arbeidsongevallen minder dan één jaar in dienst was. Meteen gevolgd door de groep met een anciënniteit tussen 1 en 3 jaar (18% over deze periode van 5 jaar). Bijna de helft van de arbeidsongevallen doet zich dus voor bij werknemers met minder dan 3 jaar anciënniteit. Dit ligt in lijn met de cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Toch betekent dit niet dat arbeidsongevallen uitsluitend bij jonge werknemers voorkomen.

“Er wordt nogal snel gedacht dat “nieuwe werknemers” synoniem is voor ”jonge werknemers”. Bij jonge medewerkers is de kans groter dat het gaat om een eerste werkervaring. Toch zien we dat meer dan een kwart van de nieuwe medewerkers met een arbeidsongeval ouder is dan 40 jaar. Het loont dus om alle nieuwe medewerkers goed te onthalen en op te leiden, ongeacht hun leeftijd.”

Brigitte Bert, Safety Advisor bij AXA Belgium

Verlies van controle

Zowel bij de nieuwe als bij de geroutineerde werknemers ziet AXA vooral ongevallen door verlies van controle over een machine, val begane grond en ergonomisch gerelateerde ongevallen (verkeerde beweging, bv heffen en tillen). Als oorzaken merkt de verzekeraar wel twee opvallende verschillen. Zo stellen ze bij de onervaren werknemers beduidend meer ongevallen vast met verlies van controle over een machine. Dit heeft vaak te maken met interne transportmiddelen, zoals een heftruck of stapelaar, evenals met de machines en installaties in de onderneming. Ongevallen m.b.t. vallen en struikelen komen dan weer meer voor bij de meer ervaren werknemers.

“Wanneer we jaren hetzelfde werk doen, kan onze alertheid verminderen, waardoor we een stuk blind worden voor de risico’s binnen ons bedrijf. Maar we mogen niet vergeten dat je als ervaren werknemer ook een belangrijke rol hebt als voorbeeld voor de collega’s en nieuwe werknemers om zo de arbeidsongevallen te laten dalen. Ook als leidinggevende is het belangrijk om zich steeds bewust te zijn van je voorbeeldfunctie. Het gedrag van een leidinggevende wordt onmiddellijk opgemerkt en heel snel gekopieerd. ”

Ellen Vermeyen, Safety Advisor bij AXA Belgium

Top vijf van betrokken sectoren

De sectoren die het vaakst terugkomen in de analyse zijn: uitzendkrachten, detailhandel, bouw, groothandel en eet- en drinkgelegenheden. Belangrijk is wel te weten dat voor de anciënniteit bij uitzendkrachten wordt gekeken naar de tijd dat ze tewerk gesteld zijn bij een bepaalde firma. De meeste uitzendkrachten hebben korte contracten. Dit benadrukt nog eens het belang van een goed onthaal bij elke gebruikersfirma.

“Enerzijds kunnen we niet genoeg het belang van een goed onthaal en peter/meterschap benadrukken, maar anderzijds kijken nieuwe werknemers met een frisse blik en met hun eigen ervaringen naar de onderneming en de manier waarop er gewerkt wordt. Zij kunnen dan ook een bron van inspiratie zijn om het bestaande beleid bij te sturen. Het is reëel dat de nieuwe werknemer suggesties formuleert om het werken veiliger of efficiënter te maken.”

Brigitte Bert, Safety Advisor bij AXA Belgium

1 op 10 afwezig voor 2 maand of langer

Wanneer gekeken wordt naar de ernst van de ongevallen, kan in ongeveer één derde van de gevallen de gekwetste persoon nadien gewoon verder blijven werken. Nog eens een kwart van de slachtoffers is binnen de week terug aan het werk. Dat geldt zowel voor werknemers die minder als meer dan 1 jaar tewerkgesteld zijn. Toch is bij 11% van de slachtoffers het ongeval vrij ernstig, met een afwezigheid van twee maanden of langer. AXA wijst daarom ook op het belang van preventie voor zowel de productiviteit als het welzijn van de medewerkers.

“Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we vanuit AXA heel hard in op verschillende preventietools. Zo hebben we onder andere een e-learning platform en voorbeelddocumenten met praktische informatie om onze klanten te helpen bij de verdere uitbouw van hun welzijnsbeleid. In onze portefeuille zien we ook dat een sterk onthaalbeleid leidt tot goede resultaten. Doelstelling is natuurlijk de ongevallen zo laag mogelijk te krijgen, om zo in de eerste plaats menselijk leed te voorkomen. Elke medewerker moet zich bewust zijn van het belang van veilig werken. ”

Ellen Vermeyen, Safety Advisor bij AXA Belgium

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER