Draagvlak voor genderdiverse top belangrijker dan opgelegde quota

Meer dan 8 op de 10 bestuurders is voorstander van quota om een meer genderevenwichtige raad van bestuur te stimuleren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Profacts in opdracht van Women on Board. Opvallend is echter dat vooral vrouwelijke bestuurders gewonnen zijn voor (de uitbreiding van) quota. Women on Board concludeert dan ook dat het belangrijker is om in te zetten op draagvlak voor genderdiversiteit dan op opgelegde quota.

Zo’n tien jaar na de invoering van de quotawet (2011) organiseert non-profit organisatie Women on Board een onderzoek met betrekking tot genderdiversiteit aan de top. Bij zo’n 200 bestuurders, zowel vrouwelijk als mannelijk, uitvoerend als niet-uitvoerend, werd gepolst naar hun standpunten met betrekking tot quota om genderdiversiteit aan de top te bevorderen. Meer dan 8 op 10 bestuurders (83%) gaf aan voorstander te zijn van quota om meer genderevenwicht in raden van bestuur te stimuleren, met een voorkeur voor een quotum van 40%. Dit ligt hoger dan de Belgische regelgeving die 33% leden van het ondervertegenwoordigde geslacht vereist, maar ligt wel in lijn met de nieuwe Europese richtlijn (2022). Opvallend is ook dat bijna de helft van de respondenten voorstander is van een uitbreiding van de quotawetgeving naar commerciële bedrijven (47%) en non-profit organisaties (46%). ​

Echter blijkt een groot verschil tussen de vrouwelijke respondenten, waarvan 90% voorstander is van quota, en de mannelijke respondenten, waarvan 61% voorstander is.

Dit verschil blijkt ook bij de standpunten inzake uitbreiding van de quotawetgeving naar andere sectoren, waarbij 56% vrouwelijke tegenover slechts 20% mannelijke bestuurders voorstander is van de toepassing van quota in commerciële bedrijven en 52% tegenover 30% in de non-profit sector. Indachtig dat in ons land meer mannelijke bestuurders actief zijn dan vrouwelijke én deze vrijwillige enquête mogelijks vaker werd ingevuld door respondenten die bovengemiddeld geëngageerd zijn inzake gendergelijkheid, legt dit een belangrijk pijnpunt bloot.

“Als ‘slechts’ 61% van deze mannelijke bestuurders overtuigd zijn van quota is het belangrijk om te werken aan alternatieve manieren om genderdiversiteit aan de top te bekomen.” Concludeert Trees Paelinck, general manager van Women on board.

Draagvlak vanuit de organisatie

Women on Board wijst op het belang van het creëren van draagvlak binnen organisaties en bedrijven voor een genderdivers bestuur, door hen te overtuigen van de meerwaarde ervan. Zo blijkt uit onderzoek van McKinsey dat de winstgevendheid van bedrijven met een genderdiverse top ruim 34 procent beter is dan het sectorgemiddelde. Maar ook wat betreft duurzaamheid en ESG-engagement in het algemeen, blijkt uit onderzoek van Egon Zehnder een positief verband met vrouwen aan de top.

“Women on Board wil bedrijven overtuigen van de meerwaarde van een genderdivers bestuur. Wij selecteren, connecteren en begeleiden daarom vrouwelijke professionals en faciliteren een juiste match met bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Vorig jaar hadden onze leden 70 nieuwe bestuursmandaten.” Legt Trees Paelinck uit.

Women on Track

Dat genderrepresentativiteit in de toekomst onontbeerlijk zal zijn, heeft ook de volgende generatie begrepen. Jonge vrouwen die interesse hebben om in een raad van bestuur te zetelen, kunnen zich aanmelden voor het Women on Track-programma.

“We doen er alles aan om de ontwikkeling van toekomstige bestuurders te ondersteunen. Vrouwen krijgen via het Women on Track-programma een extra professionele ontwikkeling en hebben contacten met ervaren bestuursters. Op deze manier stomen we ook nieuwe profielen klaar en zorgen we voor meer vrouwelijk talent in de pipeline.” besluit Paelinck.

Lees verder

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER