Apart statuut voor werkende gepensioneerden?

9 op de 10 Vlamingen die tijdens hun pensioen bijklussen willen een speciaal statuut voor werkende gepensioneerden, zoals dat voor bijvoorbeeld studenten al jaren het geval is. Dat blijkt uit een onderzoek door Nestor, het grootste uitzendkantoor voor gepensioneerden en zestigplussers in de Benelux, dat 1.044 werkende Vlaamse gepensioneerden bevroeg. De actieve senioren hopen zo op een voordeligere fiscaliteit en een eenvoudigere administratie. Nog blijkt uit de studie dat ruim 1 op de 2 werkende gepensioneerden liever niet voltijds op pensioen was gegaan.

“Het is duidelijk dat de gepensioneerde Vlaming nog lang niet is uitgekeken op werken. Aan de slag zijn heeft zelfs een positief effect op hun mentaal welzijn, want 8 op de 10 van de werkende gepensioneerden voelt er zich gelukkiger door”, zegt Nicolas Moerman, stichter van Nestor.

Drie jaar na haar verplicht afscheid bij de openbare omroep VRT maakt politiek journaliste Linda De Win (67) eind mei een korte tv-comeback bij Play 4, waar ze aan de zijde van Gert Verhulst politieke kopstukken in de live-uitzending aan de tand zal voelen in aanloop van de nakende verkiezingen. Het is al haar tweede opdracht die ze na haar pensioen zal uitvoeren, na een politieke talkshow bij radiozender Business AM.

Te vroeg op pensioen

Haar verplicht pensioen op haar 65e viel haar zwaar en vond ze onlogisch in een tijd van toenemende vergrijzing. Ze is niet de enige gepensioneerde Vlaming die daar zo over denkt, blijkt uit een enquête die uitzendkantoor Nestor bij 1.044 werkende gepensioneerden liet uitvoeren. Bijna 1 op de 3 (30,6%) van de bevraagde respondenten had geen keuze en moest van hun werkgever verplicht op pensioen, terwijl voor 35,3% het pensioen te vroeg kwam.

Ruim de helft van de bevraagde werkende Vlamingen (53,8%) zou dan ook liever niet voltijds op pensioen gegaan zijn en zou – mocht het mogelijk geweest zijn – gekozen hebben voor een combinatie van een halftijds pensioen en deeltijds werken.

“Wat we zien in onderzoek is dat de wil om op pensioen te gaan sterk toeneemt wanneer de partner afzwaait. Vanuit de UGent deden we daarom eerder al het voorstel om partners pensioenrechten te laten uitwisselen. Zo kan de oudere partner met goesting wat langer doorgaan en de jongere wat sneller stoppen. Resultaat: minder mensen die tegen hun zin met pensioen moeten en minder mensen die tegen hun zin langer door moeten gaan.” 

Stijn Baert, professor Arbeidseconomie UGent

Voorstander van apart statuut

Wie bijklust na zijn pensioen, doet dat om diverse redenen. Het financiële aspect wordt als voornaamste drijfveer opgegeven (36,7%), terwijl meer dan een vijfde (22,9%) van de bevraagden maatschappelijk relevant wil blijven en een bijna even grote groep (21,5%) vooral nuttig bezig wil blijven. Dat vertaalt zich ook in de manier van bijverdienen. Hoofdzakelijk gebeurt dat via flexiwerk (55,9%), maar ook als arbeider of bediende (27,7%), vrijwilliger (16,9%) of als zelfstandige (12,5%) gaan Vlaamse gepensioneerden aan de slag.

Een kwart verdient 1 dag per week bij, 4 op de 10 werkt twee dagen per week terwijl 1 op de 5 gepensioneerden nog drie dagen per week bijklust.

“Ondanks de verhoging van de minimumpensioenen de afgelopen jaren, zijn onze pensioenen voor velen geen vetpot. Dat komt enerzijds omdat de systemen heel ongelijk in elkaar zitten: wie voor de overheid werkt, raakt makkelijk aan een dubbel rustpensioen in vergelijking met iemand in de privé. Mijn oproep: verlaag mijn royaal professorenpensioen om dat van anderen te verhogen. In recent onderzoek van UGent @ Work zagen we hoe de Vlaming zeker niet gelukkiger is dan de gemiddelde Europeaan met zijn job, maar wel langer hetzelfde blijft doen. Royale pensioenrechten verliezen wanneer je van de ene naar de andere sector overgaat, plaatst sommigen in een gouden kooi.” 

Stijn Baert, professor Arbeidseconomie UGent

Werken moet lonen, verkondigen veel politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen. Maar dat blijkt niet altijd volgens de gepensioneerden. 83,5% van de respondenten geeft aan dat bijverdienen tijdens het pensioen minder belast moet worden. Ze vinden immers dat ze al voldoende belastingen betaald hebben tijdens hun loopbaan en wijzen naar hun pensioen, dat vaak te laag is om rond te komen.

Via een gewone bijverdienste houden ze nu te weinig over, terwijl een lagere belastingdruk gepensioneerden net nog meer zou motiveren om te blijven werken. Ze zouden zo zelfs een deel van de oplossing kunnen bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt, gaven de gepensioneerden tot slot zelf aan.

Een van de oplossingen die werkende gepensioneerden daarom opwerpen is om een apart statuut voor werkende gepensioneerden in te voeren, zoals dat bij bijvoorbeeld al bestaat voor werkende studenten. 9 op de 10 werkende gepensioneerden (90,6%) is voorstander van zo’n nieuw statuut.

Ze zien immers alleen maar voordelen. Een voordeligere fiscaliteit (78,3%) staat met stip op 1 als belangrijkste reden, gevolgd door een vereenvoudigde administratie om wettelijk in orde te zijn als werkende pensioneerde (40,2%). Maar ook zou een speciaal statuut volgens 3 op de 10 gepensioneerden (28,3%) de regels op de werkvloer kunnen helpen afbakenen, zoals het bepalen van de werktijden, de functies, lonen, contracten, verzekeringen en extralegale voordelen.

“Bij Nestor zien we ieder jaar het aantal werkwillige gepensioneerden fors toenemen. Het is dan ook belangrijk dat er geluisterd wordt naar die die steeds groter wordende groep en er voor hen inspanningen gemaakt worden om hen effectief aan een job te helpen en werken interessanter te maken. Op die manier kunnen gepensioneerden dankzij hun jarenlange ervaring, kennis en flexibiliteit mee een antwoord bieden op onze knelpunteconomie. Want het is duidelijk: er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. De gepensioneerden gaven tijdens de enquête aan dat er nood is aan een nieuw wettelijk kader zodat het voor alle partijen, zowel de gepensioneerde werknemer – als werkgever, duidelijker en eenvoudiger wordt om hen te laten werken.” 

Nicolas Moerman, stichter van Nestor

Werken maakt gelukkig

Dat werken een positieve invloed heeft op je gezondheid, werd in het verleden al door verschillende (internationale) studies onderzocht en aangetoond. Ook uit deze bevraging blijkt dat werken loont voor je gezondheid. 79% van de gepensioneerden met een bijverdienste geeft aan dat werken tijdens het pensioen een positieve impact heeft op hun mentaal welzijn. Ook meer dan de helft (57,8%) geeft aan dat hun bijverdienste hen op fysiek vlak beter laat voelen.

“Het idee dat vijftigers en zestigers tijdens hun actieve loopbaan alleen nog maar aftellen tot de dag dat ze op pensioen kunnen gaan, is achterhaald. Onze studie toont duidelijk aan dat wie aan de slag kan blijven na z’n pensioen zich gelukkiger voelt dan hun leeftijdsgenoten die niet meer werken. Daarvoor zien we verschillende redenen. Door te blijven werken, beschikken gepensioneerden over meer middelen om hun levensstandaard te kunnen aanhouden. Daarnaast vinden ze het ook belangrijk om zich nuttig en maatschappelijk relevant te voelen en speelt het sociale aspect op de werkvloer een grote rol.” 

Nicolas Moerman, stichter Nestor

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER