De belangrijkste sleutel tot een effectief welzijnsbeleid: aandacht

Na de coronapandemie wisten we het wel: wellbeing stond met stip bovenaan op de agenda. Maar straks belanden we in een recessie en worden de wellbeingmaatregelen misschien (noodgedwongen) teruggeschroefd. Uiteindelijk bepaalt de conjunctuur het welzijnsgehalte? Niet elke werkgever zal alles nog kunnen doen, zelfs al wil die wel? Sandra Wilikens, Chief HR bij BNP Paribas Fortis en wellbeing consultant Ann De Bisschop geven in dit dubbelinterview volop tegengas.

We mogen ons niet nerveus laten maken door de negatieve berichtgeving in de media, klinkt het. Eén op de vier bedrijven zou werknemers ontslaan. Maar heel wat bedrijven zijn nog altijd verwoed op zoek naar talent, zoals BNP Paribas Fortis. “We hebben aangekondigd dat we 2000 mensen aanwerven. Na een periode van afbouw zijn we weer helemaal present op de arbeidsmarkt en dat creëert een positieve vibe. Afgelopen jaar zijn er al 500 nieuwe collega’s gestart”, getuigt Chief HR Sandra Wilikens

“De oorlog om talent blijft. En welzijn is één van de pijlers waarop je moet inzetten als je mensen duurzaam aan je wil binden.”

CCaroline Dupont Photography 221123nr135103 BNP Paribas Fortis Sandra Voorkeur min

Ze wijst ook op de link met zingeving en belonging: “Meer dan ooit hebben mensen een purpose nodig. Ook wij hebben als bank onze reden van bestaan gedefinieerd en daar concrete waarden aan gekoppeld. Onze reden: klanten bedienen en hun dromen helpen realiseren. Dat is onder andere gelinkt aan The Green Deal, een pakket beleidsinitiatieven dat de EU moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is. Tegen dan moeten bijvoorbeeld alle woningen een EPC-score A hebben. Slechts 5% beantwoordt daar vandaag al aan. In België alleen vraagt dat 285 miljard euro investeringen. Wij willen dat mee financieren.”

Om hun waarden (customer obsessed, one bank, respect, responsibility & discipline) te concretiseren, werd de actie #positivebanking geïntroduceerd: “Dat vertaalt zich in tal van groene acties, die bijdragen tot het engagement en het gevoel ergens bij te horen: Together we commit for a better society as a trusted companion for all our clients. Dat is de basis van onze vijf strategische pijlers, die dienen als kompas voor de toekomst én in de dagelijkse werking.”

Vitaminecocktail
The bigger picture

Misschien reikt die korte uitweiding over purpose, belonging en waarden ons wel het ideale perspectief aan om het ruime begrip employee wellbeing te plaatsen: je zet concrete stappen door the bigger picture te zien.

Wellbeing gaat niet over fysiek óf mentaal óf sociaal óf financieel welzijn, het gaat over de totaliteit.

Daarnaast is het natuurlijk essentieel om een scan te maken, zodat je weet waarop je prioritair moet inzetten: wat is er nú eerst nodig? Sedert de energiecrisis komt financieel welzijn daar al zeker bij. Naast the bigger picture zien, moet je dus ook inspelen op specifieke en actuele noden.

Vanuit die veelkleurige vitaminecocktail moet je afwegen welke vitamine best eerst toegediend wordt en welke dosissen er nodig zijn.

Vitamine A
Aandacht als fundament

“Laat ons eerst het grootste misverstand uit de weg ruimen”, stelt wellbeing consultant Ann De Bisschop voor. “Wellbeing hoeft niet duur te zijn. Zet leuke challenges op, organiseer bijvoorbeeld wandelmeetings, zorg voor voldoende pauzes, organiseer een quiz om mensen te informeren over welzijn. Je merkt het: een effectief welzijnsbeleid kost niet noodzakelijk veel geld, het vraagt wel tijd en aandacht.

De belangrijkste sleutel is vitamine A: aandacht. En die is gratis

CCaroline Dupont Photography 221123nr142045 Ann De Bisschop VOORKEUR min

Vitamine E
Engagement als graadmeter

Sandra Wilikens voegt er vitamine E aan toe: engagement. “Twee keer per jaar organiseren we een pulse survey om het engagement te meten op drie niveaus: op het niveau van de job (in welke mate geeft de job voldoende energie?), op het niveau van de leidinggevende (hoe is de relatie met de manager en is er voldoende feedback?) en op het niveau van het team (functioneert het team goed en zijn de doelstellingen duidelijk?).

Daarnaast polsen we naar de mate waarin onze medewerkers bereid zijn om de bank aan te bevelen als werkgever (employee net promotor score), de mate waarin ze bereid zijn de diensten en producten van de bank aan te bevelen (net promotor score) en in welke mate ze trots zijn om voor BNP Paribas Fortis te werken.”

Vitamine C
Communicatie als katalysator

“Het belang van communicatie, zelfs als het een moeilijke boodschap betreft, kan niet genoeg benadrukt worden”, aldus Ann De Bisschop. Ook bij BNP Paribas Fortis wordt geïnvesteerd in (creatieve) communicatie. Met hun Positive TV delen ze verhalen over de departementen heen, waarbij medewerkers zelf de rol opnemen van lokale journalist. En in The Bigger Picture laten ze directieleden aan het woord over de strategie van de bank. “Communicatie is een belangrijke katalysator om mensen geïnformeerd en geëngageerd te houden”, zo licht Sandra Wilikens het belang van deze bijzondere vitamine C toe.

Vitamine B
Begeestering als motivator

Ann De Bisschop wijst op het volgende basisingrediënt: “Leidinggevenden moeten medewerkers inspireren en méénemen, maar zijn te veel bezig met operationele taken. Ze hebben meer tijd, ruimte en ondersteuning nodig om te kunnen inspireren en engageren.”

“Een belangrijke taak van HR is dan ook het ondersteunen van leidinggevenden door hen te laten groeien in hun soft skills, in hun people management”, reageert Sandra Wilikens. Zo wijst ze meteen ook op het algemeen belang om iedereen, iedere medewerker scherp te houden en te laten groeien: “In elk departement zijn we een academy aan het oprichten, een plaats waar mensen in alle openheid kunnen leren, kunnen groeien. Dat verhoogt sowieso de motivatie, het blijft boeien én het bindt mensen aan de organisatie. Dan blijven mensen immers vooruitkijken. We investeren bijvoorbeeld ook in learning energizers, korte leermomenten van een paar minuten om mensen leergierig te houden.”

Uiteindelijk kunnen we dit pakket samenvatten als vitamine B of zelfs B Complex: begeestering, bevordering en bezieling.

CCaroline Dupont Photography 221123nr134600 min

Vitamine K
Kantoor als verleiding

Ann De Bisschop merkt op om zeker ook de werkplek niet te vergeten: “Het hybride werken is sowieso al een uitnodiging om de werkplek anders in te richten met connectie als rode draad.”

“Vorig jaar openden we ons nieuwe hoofdkantoor, een state-of-the-art nieuwbouw op de Warandeberg in hartje Brussel, een passiefbouw die beantwoordt aan de hoogste normen inzake innovatie en milieuprestaties. Het is een dorp op zich: 4100 werkplekken voor 8000 medewerkers, een atrium, drie bedrijfsrestaurants, een werkcafé en een barista. Het is aangepast aan hybride werken.

Als we willen dat mensen graag naar het werk komen, moeten we die plek aantrekkelijk, inspirerend en connecterend maken. Dat is óók welzijn…”

+++

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers aftellen naar maandag?

We eindigen met een kwinkslag naar het eerste boek van Ann De Bisschop: Aftellen naar maandag (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 2017). In 2020 volgde Wellbeing = winst (Uitgeverij Pelckmans) en in 2023 verschijnt een boek dat ze samen schrijft met professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent), met wie ze ook nieuwe afleveringen van het tv-programma Blind gesprongen voorbereidt. In die VTM-serie stappen mensen in een totaal andere job, die voor hen gekozen wordt door enkele experten. Precies een jaar geleden waren de wellbeing consultant en de arbeidseconoom ook samen #ZigZagHR Wijze.

CCaroline Dupont Photography 221123nr141141 Ann De Bisschop VOORKEUR min

“Als je wil dat medewerkers aftellen naar maandag, moet je hen laten voelen dat ze ertoe doen”, stipt Ann De Bisschop aan. “Dat gevoel concreet maken, is in hybride tijden nog belangrijker geworden. Je moet dan ook beslist deze twee vragen stellen: hoe gaat het met jou en hoe ziet jouw dag eruit? Niet vanuit controle, maar vanuit interesse. Zo krijg je gelukkige, gezonde, geïnformeerde, getalenteerde en gemotiveerde medewerkers.”

“Misschien kunnen we onze KPI’s zelfs herbenoemen”, stelt Sandra Wilikens voor. “KPI staat dan voor: Keep People Interested, Informed, Involved & Inspired.”

XX FOTO 36 41 PRACTICES Ann De Bisschop Sandra Wilikens KPI

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER

Wil jij graag meer van dit soort artikels lezen? Schrijf je dan nu gratis in op de #ZigZagHR-nieuwsbrief.