1 jaar na nieuwe fiscale aftrekregeling: 4 op 10 nieuwe bedrijfswagens zijn elektrisch

De elektrische wagens vormen voor het eerst de grootste groep van bedrijfswagens die in gebruik werden genomen in ons land. Onderzoek van HR-dienstverlener Partena Professional toont dat 39% van de nieuwe bedrijfswagens in ons land in het tweede kwartaal elektrisch was. In het eerste kwartaal was dat nog 31%, eind 2023 was dat 27%. Bovendien is er ook een duidelijk verschil in de regio’s: afgelopen kwartaal was bijna 47% van de bedrijfswagens bij werknemers die in Vlaanderen wonen elektrisch, in Wallonië (30%) en Brussel (37%) ligt dat aandeel lager.

De nieuwe cijfers van Partena Professional tonen een opmerkelijke evolutie van het aandeel elektrische wagens bij nieuwe bedrijfswagens. Dat baseert zich op meer dan 51.000 bedrijfswagens die sinds 2020 werden geregistreerd. In het afgelopen kwartaal was 41% van de nieuwe bedrijfswagens in ons land elektrisch, nooit eerder was dat aandeel zo groot. Bovendien zijn elektrische wagens voor het eerst ook de grootste groep van nieuw geregistreerde bedrijfswagens.

Driekwart van nieuwe bedrijfswagen zijn emissiearm

Ook het aandeel van emissiearme bedrijfswagens (hybride en elektrisch) kent een sterke stijging. In het tweede kwartaal van 2023 was bijna de helft van de nieuw ingeschreven bedrijfswagens emissiearm. Dit aandeel steeg in het tweede kwartaal van 2024 tot bijna 75%. De cijfers illustreren de snelle adoptie van emissiearme wagens binnen één jaar na de start van de nieuwe fiscale aftrekregeling voor bedrijfwagens.

Voor wagens aangeschaft vóór 1 juli 2023, was de fiscale aftrekregeling voor werkgevers gebaseerd op de CO2-uitstoot: hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe lager de aftrekbaarheid van de autokosten. Voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 geldt een fiscale uitdoofregeling. Thermische en hybride wagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 vallen onder een overgangsregeling waarbij de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk daalt van 75% tot 0%.

“De wijzigingen hebben bedrijven ertoe aangezet hun bedrijfswagenbeleid te herzien. Thermische en hybride bedrijfswagens blijven mogelijk, maar de keuzemogelijkheden van de werknemers worden beperkt door de hoge kostprijs voor de onderneming”, aldus Yves Stox, Managing Consultant bij Partena Professional

Bijna de helft van nieuwe bedrijfswagen zijn elektrisch in Vlaanderen

Vlaanderen is de regio waar het aandeel van geregistreerde elektrische bedrijfswagens het grootst is. Partena Professional keek hiervoor naar de woonplaats van werknemers. In het eerste kwartaal was dit slechts 39%, in het afgelopen kwartaal is dat bijna de helft (47%). Nog een derde van de nieuwe bedrijfswagens is een hybride.

In Wallonië zien we dezelfde trend, maar bij de nieuw geregistreerde bedrijfswagen is het aandeel elektrische wagens (30%) nog steeds kleiner dan het aandeel hybride benzinewagens (36%).

In Brussel is het aandeel elektrische wagens (37%) nipt het grootst bij de nieuw ingeschreven bedrijfswagens, net na de hybride benzinewagens (36%). Het aandeel elektrische wagens steeg hier procentueel wel het sterkst: het aandeel steeg in het tweede kwartaal met maar liefst 16,2%.

De verschillen vallen grotendeels te verklaren door de beschikbare infrastructuur. In Vlaanderen zijn er meer laadpaalplekken.
Yves Stox, Managing Consultant bij Partena Professional zegt het volgende: “Nu elektrische wagens domineren, wordt ook het beheer van laadpalen steeds belangrijker. De installatie en beschikbaarstelling van laadpalen zijn doorgaans vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheid. Voor werknemers met zonnepanelen blijft echter een belemmering bestaan. Een werknemer laadt de wagen thuis met elektriciteit die hij of zij zelf heeft geproduceerd. Hoe het bedrag bepalen van de vergoeding door de werkgever van die elektriciteit? De fiscus schrijft een vergoeding voor op basis van de werkelijke laadkost bij het thuisladen. Een pragmatische oplossing zou zijn dat de werkgever de elektriciteitskosten vergoedt op basis van het CREG-tarief van de voorbije maand. Wij hopen dat de fiscus die oplossing zal onderschrijven.”

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER