Wervingsintenties blijven hoog in België, ondanks onzekere economische omgeving

Volgens de ManpowerGroup jobbarometer zijn Belgische werkgevers van plan om de komende drie maanden meer werkgelegenheid te bieden in België. In april ondervroeg ManpowerGroup 525 werkgevers, waarvan 45% van plan is om hun personeelsbestand tegen het einde van september 2024 uit te breiden. Tegelijkertijd geeft 20% aan het personeelsbestand te willen verkleinen. 32% van de ondervraagde werkgevers voorziet geen verandering. Na correctie voor seizoensschommelingen, bedraagt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat verwacht personeel aan te werven en het percentage dat verwacht om het personeelsbestand te verkleinen – een bemoedigende +25%. Dit is een lichte stijging van 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en 2 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

4 Outlook Belgium Q324 BENL

“De resultaten van onze Barometer voor het derde kwartaal wijzen erop dat dat bijna één op de twee ondervraagde werkgevers in België van plan is om hun personeelsbestand tegen eind september uit te breiden,” legt Sébastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, uit.

“Deze relatief hoge wervingsintenties in België (+25%) – boven het wereldwijde gemiddelde (+22%) en het gemiddelde van de EMEA-regio (+18%) – kunnen worden toegeschreven aan aanhoudende tekorten aan arbeidskrachten en het feit dat veel posities langdurig openstaan vanwege de moeilijkheid om gekwalificeerde kandidaten te vinden. Economische indicatoren bieden weinig helderheid en maken dat werkgevers voorzichtig blijven met hun aanwervingsbeslissingen. Ze richten zich vooral op werving en kostenbeheersing. De internationale resultaten van ons onderzoek laten ook zien dat de arbeidsmarkt onder druk blijft staan en sterk wordt beïnvloed door de aanhoudende onzekerheid.”

Optimisme in Brussel en Vlaanderen

Werkgevers in Brussel en Vlaanderen verwachten een lichte toename in de aanwervingen, zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als met vorig jaar, met een Nettotewerkstellingsprognose van respectievelijk +33% en +31%. In Wallonië daarentegen zal de wervingsactiviteit naar verwachting zwakker zijn, met een Nettotewerkstellingsprognose van +15%, het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2021.

6 Regions Outlook Belgium Q324 BENL

Grote vraag naar profielen in de IT-sector

Werkgevers in 8 van de 9 onderzochte sectoren in België verwachten hun personeelsbestand tegen het einde van september 2024 uit te breiden. Werkgevers in de IT-sector melden de meest gunstige vooruitzichten (+44%), waarbij bijna 7 van de 10 ondervraagde werkgevers van plan zijn om hun personeelsbestand tegen eind september uit te breiden.

7 Sectors Outlook Belgium Q324 BENL

“De vraag naar IT-profielen zoals ontwikkelaars, cybersecurity experts, data-analisten of cloud-specialisten blijft zeer groot. Digitale transformatie blijft een strategische prioriteit voor bedrijven van alle grootten en in alle sectoren,” legt Sébastien Delfosse uit. Wervingsintenties zijn ook zeer positief in de sector van Consumptiegoederen/Diensten/Horeca/Retail (+38%), Transport, Logistiek en Automotive (+30%), en Gezondheidszorg/Levenswetenschappen (+30%). Daarentegen zijn de vooruitzichten aanzienlijk zwakker in de Energiesector (+9%) en negatief in de Telecommunicatie- en Communicatiesector (-16%). Vergeleken met het vorige kwartaal is de Nettotewerkstellingsprognose gestegen in 5 sectoren en gedaald in 4 sectoren.

Op bedrijfsniveau wordt verwacht dat de wervingsactiviteit het meest gunstig zal zijn in het segment van bedrijven met 50-249 werknemers (+39%).

Wereldwijde arbeidsmarkt onder druk

De analyse van de enquête van ManpowerGroup, onder meer dan 40.000 werkgevers wereldwijd, toont een afname van het vertrouwen van werkgevers vergeleken met vorig jaar in 31 van de 42 onderzochte landen. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) is dit het geval in 15 van de 23 landen. Ondanks deze daling blijven de tewerkstellingsvooruitzichten in alle onderzochte landen positief. De Nettotewerkstellingsprognose bedraagt +22%, hetzelfde niveau als het vorige kwartaal, maar 6 punten lager dan dezelfde periode vorig jaar. Werkgevers in Costa Rica (+35%) en Zwitserland (+34%) zijn het meest optimistisch. Daarentegen zijn hun collega’s in Argentinië en Roemenië (beide +3%) het meest pessimistisch.

Met een Nettotewerkstellingsprognose van +25% bevindt België zich 3 punten boven het wereldwijde gemiddelde (+22%) en 7 punten boven het gemiddelde van de regio EMEA (+18%). Ons land staat op de derde plaats van de 22 in Europa, achter Zwitserland (+34%) en Nederland (+28%), maar voor Frankrijk (+24%), Duitsland (+23%), het Verenigd Koninkrijk (+20%), Italië (+16%), Spanje (+15%), Polen (+14%), Zweden (+13%), Griekenland (10%), Tsjechië (+8%) en Roemenië (+3%).

In andere delen van de wereld dalen de werkgelegenheidsperspectieven op jaar- en kwartaalbasis in de Verenigde Staten (+30%), India (+30%) en China (+28%). In Japan blijven de vooruitzichten zwak (+12%).

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER