Wervingsintenties België op zeer hoog niveau ondanks onzekerheid

Volgens de vandaag gepubliceerde ManpowerGroup Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten zou de activiteit op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2022 groot moeten blijven. Volgens de enquête, waarbij eind juli 512 werkgevers werden bevraagd, is 46% van hen van plan hun personeelsbestand in de loop van de komende drie maanden uit te breiden, terwijl 13% van plan is personeel te laten afvloeien. 39% van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de zeer gunstige waarde van +33%. Dat is een stijging van 8 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en van 3 punten in vergelijking met het 4e kwartaal van 2021.

“In een steeds onzekerder economisch klimaat dat gekenmerkt wordt door geopolitieke spanningen, verhoogde kostendruk en stijgende inflatie, toont onze enquête aan dat de Belgische werkgevers veerkrachtig zijn door op het vlak van tewerkstelling op koers te blijven,” zegt Sebastien Delfosse, Managing Director van ManpowerGroup BeLux.

“Ondanks het feit dat werkgevers geconfronteerd worden met een ongekend tekort aan talent – drie op de vier wordt er in België door getroffen –, zijn ze nog steeds bereid het risico te nemen om mensen aan te werven en melden ze zeer optimistische wervingsvooruitzichten.

Deze moeilijkheden om de juiste profielen te vinden, zouden in deze periode van het jaar op alle onderwijsniveaus tot nadenken moeten stemmen en in concrete actie moeten worden omgezet. In afwachting dat de talentenpool zich vult, werven steeds meer bedrijven aan op basis van persoonlijkheid en soft skills door meer te investeren in opleiding via innovatieve integratietrajecten. Werkgevers willen ook aantrekkelijker worden door meer in te spelen op de nieuwe verwachtingen van kandidaten.”

De tewerkstellingsvooruitzichten verschillen fors tussen de gewesten

De werkgevers in de drie gewesten van het land melden positieve wervingsintenties: zeer optimistisch in Brussel (+41%) en Wallonië (+35%) en voorzichtiger in Vlaanderen (+22%). De Nettotewerkstellingsprognose is sterk gestegen in Brussel, zowel in vergelijking met het vorige kwartaal als ten opzichte van het 4e kwartaal van 2021, met respectievelijk 22 en 10 procentpunten: in Brussel is meer dan één bevraagde werkgever op de twee (52%) van plan om tegen eind december nieuwe jobs te creëren.

In Wallonië stijgen de wervingsintenties met 2 punten, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar: 45% van de Waalse werkgevers is van plan personeel aan te werven.

In Vlaanderen daalt de Nettotewerkstellingsprognose daarentegen met 3 en 7 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en komt daarbij op +22% te staan, licht boven als het Europese gemiddelde (+21%). 41% van de bevraagde werkgevers in Vlaanderen is van plan hun personeelsbestand uit te breiden, maar 19% zal het naar verwachting laten inkrimpen.

“Deze gewestelijke verschillen kunnen verklaard worden door de prognoses op sectoraal niveau, waarbij de private tewerkstelling in de industrie in Vlaanderen meer onder druk staat”, aldus Sébastien Delfosse.

Tal van jobopportuniteiten verwacht in de financiële sector

De werkgevers in alle 10 bevraagde sectoren verwachten dat er tegen eind december nieuwe banen zullen bijkomen. De werkgevers in de sector Financiën, banken, verzekering en vastgoed zijn het meest optimistisch en melden de sterkste nettotewerkstellingsvooruitzichten ooit in deze sector sinds het begin van de enquête in België in 2003 (+59%).

Bijna 7 op de 10 (68%) bevraagde werkgevers in deze sector zijn van plan om nieuwe banen te creëren. Ook in de sector ‘Openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening’ (+38%), de sector ‘Andere diensten’ (Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten – +38%) en de sector ‘Horeca, cultuur en vrije tijd’ (+38%) zijn de wervingsprognoses zeer gunstig.

“Bijna 6 op de 10 werkgevers (57%) in de horecasector zijn op zoek naar nieuwe profielen en blijven hun personeelsbestand na de coronacrisis aanvullen, terwijl ze tegelijk te kampen hebben met grote wervingsmoeilijkheden”, legt Sébastien Delfosse uit. De wervingsintenties blijven zeer hoog in de sector ‘IT, Technologie, Telecom, Communicatie & Media’ (+30%), wat de sterke vraag naar digitale profielen bevestigt.

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn heel wat voorzichtiger in de sector ‘Groot- en detailhandel’ (+24%) en in de Bouwsector (21%), terwijl de werkgevers in de Maakindustrie (+11%) voor het vierde opeenvolgende kwartaal dalende vooruitzichten melden.

De enquête toont ook aan dat de werkgevers van het segment van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) de hoogste Nettotewerkstellingsprognose (+41%) melden, vóór die van de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers / 37%).

04 NEO Outlook Belgium MEOS Q422 BENL

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn positief in 39 van de 41 bevraagde landen en gebieden

De wervingsintenties voor het 4e kwartaal van 2022 zijn positief in 39 van de 41 bevraagde landen en gebieden. Alleen Griekenland (-3%) en Hongarije (-5%) melden negatieve vooruitzichten. Met een Nettotewerkstellingsprognose van +33% staat België boven het wereldwijde gemiddelde (+30%) en het gemiddelde voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) (+21%). België bekleedt op Europees niveau de derde plaats, na Frankrijk en Zweden (beide +34%) en vóór Nederland (+28%), het Verenigd Koninkrijk (+25%), Duitsland (+20%), Italië (+13%), Spanje (+2%) en Polen (+1%).

Wereldwijd worden de sterkste prognoses waargenomen in Brazilië (+56%) en India (54%). China (+46%) staat op de vierde plaats, terwijl de Verenigde Staten (+33%) op hetzelfde niveau staan als België (14e). Japan (+9%) bekleedt de 36e plaats.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER